Balvu Novada muzejs

Sveiciens svētkos!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Jūnijs 2018

 

Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2018

Piektdien - 8.jūnijā Latvijas Mākslas muzejā notika grāmatas“Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” atvēršanas svētki. Grāmatā apkopotas fotogrāfijas un apraksti par vairāk nekā 600 mūsdienās austām segām, kuru saknes meklējamas tautas amatniecības tradīcijās.
Īpaša uzmanība šajā apjomīgajā izdevumā pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām. Grāmatā atspoguļotas aušanas tradīcijas no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados.
Prieks par paveikto - grāmatā plaši pārstāvētas arī mūsu - Ziemeļlatgales - segas. Paldies par atsaucību visiem, kas uzticēja savu, māmiņu un vecmāmiņu pūru, kas palīdzēja uzmeklēt audējas! Paldies visai grāmatas veidotāju komandai un īpaši - Raulam Vēliņam! 
Grāmatu var apskatīt Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu muzejos. Vēlāk to būs iespējams iegādāties Latvijas grāmatnīcās.

Apceļo Latvijas muzejus

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2018

Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas muzeji no 5.jūnija līdz 31.augustam aicina piedalīties vasaras akcijā “Apceļo Latvijas muzejus”. 

Lasīt tālāk ...

Lekcija par tērpu attīstības vēsturi

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018

Pieredzes apmaiņas pasākums Lietuvā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018

29., 30.maijā pārstāvjiem no Latgales pašvaldību muzejiem, bibliotēkām, tūrisma un kultūras centriem bija iespēja viesoties Lietuvā – Utenā un Anīkščos, lai smeltos kolēģu labās prakses piemērus īstenojot dažādus projektus, dalītos pieredzē un dibinātu jaunus sadarbības kontaktus.

Lasīt tālāk ...

Muzeju nakts

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Maijs 2018

19.maijā norisinājās Eiropas Muzeju nakts. Muzeju nakts atklāšanas laikā skatītājus ar savām dejām priecēja deju studija "Terpsihora''. Apskatot akcijas "Mans Lācītis vēsturei'' izstādi, varēja kavēties atmiņās par bērnību, mikrofonā nodziedāt mīļāko bērnības dziesmiņu, kuras pavadījumu uz ģitāras palīdzēja radīt Astra Ločmele Ambarova. Balvu Novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīviste Inese Zaikovska pastāstīja par dzimtas koku veidošanu. Doties ekskursijā pa naksnīgo Balvu pilsētu varēja kopā ar Dzintaru Putniņu, bet parādīt savas mākslinieciskās dotības - darbojoties biedrības "Radošās idejas'' radošajā darbnīcā "Ziemeļlatgales krāsu raksti''. Muzeja izstāžu zālē tika piedāvāta iespēja baudīt prāvesta - koktēlnieka Antona Rimoviča kokgriezumu izstādi "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam." īpaša apgaismojumā. Muzeju nakts ietvaros bija iespēja arī apmeklēt Balvu Valsts ģimnāzijas muzeju, Ērika Kanaviņa Seno amatu darbnīcu un izbaudīt braucienu pa Balvu ezeru ar plostu "Vilnītis'', sekot līdzi muzeja ēkas fasādes izmaiņām pateicoties Māra Lāpāna izveidotajam gaismas šovam.
Kopumā Balvu Novada muzeju apmeklēja 746 apmeklētāji no dažādiem Latvijas novadiem. Paldies par sadarbību un atbalstu deju studijai "Terpsihora'', Inesei Zaikovskai, Dzintaram Putniņam, Mārim Lāpānam, Balvu Mākslas skolai, biedrībai "Radošās idejas'', Ērikam Kanaviņam, Balvu Valsts ģimnāzijas muzejam, Kristīnei Ingai Lipskai, Ričardam Ambarovam un visiem, kas uzticējuši mums savus "Lācīšus''! Muzeja pagrabiņā joprojām skatāma izstāde “Mans lācītis vēsturei”.

 

Muzeja darbinieki Rīgā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 16 Maijs 2018

14.maijā Balvu Novada muzeja darbinieki devās uz Rīgu - Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai kopā ar kolēģiem apskatītu un novērtētu paveikto izstādes “LATVIJAS GADSIMTS” tapšanā, kā ari apmeklētu rekonstruēto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Lasīt tālāk ...

Muzeju nakts 2018

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 15 Maijs 2018