Balvu Novada muzejs Aktualitātes - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Saļmas jeb psalmi mūsu pusē!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2016

Saļmas mūsu pusē.

Oktobra mēnesis Balvu Novada muzejā tika veltīts saļmu jeb psalmu dziedāšanai Ziemeļlatgalē. Lai vairāk uzzinātu par šo tradīciju, 28.oktobrī muzeja apmeklētāji tika aicināti uz tikšanos ar Kubulu ansambļa “Vakarblāzma”  un Balvu saļmu dziedātājiem, lai rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem: kas ir saļmas, saļmis, salmys, saļmes, psaļmys, psaļmis, psalmi, … atkarībā no izloksnes? kāpēc un kad tās dzied?,  kur meklēt dziedātājus, kas varētu lūgties par mūsu mirušajiem tuviniekiem?, kā pašam iemācīties dziedāt šo lūgšanu? u.t.t.

Novembrī mūsu pusē saļmas– lūgšanas par mirušajiem dzied regulāri. Dziedātāji pulcējas gan savās mājās, gan pagastu tautas un kultūras namos, bibliotēkās.  Baznīcā saļmas jeb mirušo ofīciju, kā tas saucās katoļu baznīcā, dzied 2.novembrī – Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā.

2. un 8. novembrī saļmas dziedāja arī Balvu Novada muzejā, kur jebkurš varēja nākt un aizlūgt par savu mirušo tuvinieku dvēselēm. Tāpēc sakām no sirds īpašu paldies Kubulu ansambļa “Vakarblāzma” dziedātājām: Teklai Kozlovskai, Marijai Bukšai, Adelaidei Pipcānei, Marutai Ozolai, Zentai Gržibovskai, Maijai Osmanei, Nellijai Lielbārdei, kā arī Balvu dziedātājām: Annai Eisakai un Aijai Putniņai, kuras aktīvi dzied arī Balvu Romas katoļu baznīcas draudzes korī, Eleonorai Ķirsonei, Valentīnai Uzulānei, Regīnai Ākulei un visiem tiem, kuri pievienojās Saļmu dziedāšanai.

Šobrīd Balvu muzejs apkopo informāciju par saļmu dziedātājiem Ziemeļlatgalē ar mērķi saglabāt un turpināt šo tradīciju mūsu pusē. Esam jau dokumentējuši Saļmu dziedāšanu muzejā, Bērzpils pagasta saieta namā, kā arī 23.novembrī ir plānots doties pie dziedātājiem uz Balvu pagasta Tautas namu. Tāpēc aicināti visi, kuri dzied saļmas savā pusē, par to pastāstīt arī mums rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.vai zvanot pa tālr.64521430.

Ar lepnumu varam teikt, ka šīs tradīcijas nozīmību pierāda arī fakts, ka psalmu jeb mirušo ofīcija  dziedāšana Latgalē ir viena no vērtībām, kura iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.

Saļmu jeb Psalmu dziedāšana muzejā!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 07 Novembris 2016

Tikšanās ar Saļmu dziedātājiem!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 25 Oktobris 2016

Izstāde "Saules simfonija" jau atvērta

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 24 Oktobris 2016

Oktobris muzejā veltīts Psalmiem jeb Saļmām!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 30 Septembris 2016

Izstāde septembrī

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 02 Septembris 2016

Septembrī

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 02 Septembris 2016

Tuvojas Balvu Novada svētki!!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 18 Augusts 2016

 BALVU NOVADA MUZEJS svētku gājienā „Mēs no kino” piedalīsies ar Modra Teilāna veidoto videofilmu „Vāpes dziesma”. Tā stāsta par keramikas tapšanas procesu Tautas Daiļamata meistaru Jolantas un Valda Dundenieku darbnīcā Bērzpilī. Latgales keramika iekļauta Latvijas Kultūras kanonā. Mēs lepojamies! Kopsim un saudzēsim sava novada vērtības!