Balvu Novada muzejs

Lekcija par tērpu attīstības vēsturi

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018

Pieredzes apmaiņas pasākums Lietuvā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018

29., 30.maijā pārstāvjiem no Latgales pašvaldību muzejiem, bibliotēkām, tūrisma un kultūras centriem bija iespēja viesoties Lietuvā – Utenā un Anīkščos, lai smeltos kolēģu labās prakses piemērus īstenojot dažādus projektus, dalītos pieredzē un dibinātu jaunus sadarbības kontaktus.

Lasīt tālāk ...

Muzeju nakts

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 24 Maijs 2018

19.maijā norisinājās Eiropas Muzeju nakts. Muzeju nakts atklāšanas laikā skatītājus ar savām dejām priecēja deju studija "Terpsihora''. Apskatot akcijas "Mans Lācītis vēsturei'' izstādi, varēja kavēties atmiņās par bērnību, mikrofonā nodziedāt mīļāko bērnības dziesmiņu, kuras pavadījumu uz ģitāras palīdzēja radīt Astra Ločmele Ambarova. Balvu Novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīviste Inese Zaikovska pastāstīja par dzimtas koku veidošanu. Doties ekskursijā pa naksnīgo Balvu pilsētu varēja kopā ar Dzintaru Putniņu, bet parādīt savas mākslinieciskās dotības - darbojoties biedrības "Radošās idejas'' radošajā darbnīcā "Ziemeļlatgales krāsu raksti''. Muzeja izstāžu zālē tika piedāvāta iespēja baudīt prāvesta - koktēlnieka Antona Rimoviča kokgriezumu izstādi "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam." īpaša apgaismojumā. Muzeju nakts ietvaros bija iespēja arī apmeklēt Balvu Valsts ģimnāzijas muzeju, Ērika Kanaviņa Seno amatu darbnīcu un izbaudīt braucienu pa Balvu ezeru ar plostu "Vilnītis'', sekot līdzi muzeja ēkas fasādes izmaiņām pateicoties Māra Lāpāna izveidotajam gaismas šovam.
Kopumā Balvu Novada muzeju apmeklēja 746 apmeklētāji no dažādiem Latvijas novadiem. Paldies par sadarbību un atbalstu deju studijai "Terpsihora'', Inesei Zaikovskai, Dzintaram Putniņam, Mārim Lāpānam, Balvu Mākslas skolai, biedrībai "Radošās idejas'', Ērikam Kanaviņam, Balvu Valsts ģimnāzijas muzejam, Kristīnei Ingai Lipskai, Ričardam Ambarovam un visiem, kas uzticējuši mums savus "Lācīšus''! Muzeja pagrabiņā joprojām skatāma izstāde “Mans lācītis vēsturei”.

 

Muzeja darbinieki Rīgā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 16 Maijs 2018

14.maijā Balvu Novada muzeja darbinieki devās uz Rīgu - Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, lai kopā ar kolēģiem apskatītu un novērtētu paveikto izstādes “LATVIJAS GADSIMTS” tapšanā, kā ari apmeklētu rekonstruēto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Lasīt tālāk ...

Muzeju nakts 2018

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 15 Maijs 2018

Aicinām iepazīt izstādi "Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam.''!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 09 Maijs 2018

Šogad Balviem svinam 90. dibināšanas gadadienu. Antons Rimovičs kalpojis Balvu katoļu draudzē no 1896. līdz 1914.gadam. Rimoviča kalpošanas laikā tika atjaunots senais dievnams. Līdz 20.gs. sākumam apkārt baznīcai bijuši tikai labības tīrumi, bet centrs atradies Verpuļevas sādžā. Prāvests Antons Rimovičs iepirka no apkārtnes iedzīvotājiem mājas, tās nojauca un pārbūvēja uz baznīcas zemes. Šīs ēkas viņš izīrēja tirgotājiem un amatniekiem. Līdz ar to iedzīvotāju Balvos kļuva arvien vairāk,veidojās Balvu miests. Viņa pēctecis B.Skrinda nosaucis A.Rimoviču par “īsteno Balvu miestiņa dibinātāju”. Balvos, veicot baznīcas atjaunošanas darbus, prāvests iepazina kokgriezēja amatu un pakāpeniski apguva šo prasmi. Savā mūža laikā viņš ir radījis ap 500 koktēlniecības darbu. 

3.maijā Balvu Novada muzejā tika atklāta Rimoviča koktēlniecības izstāde “Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam” no Šauļu “Aušros’’ muzeja un Rundāles pils muzeja kolekcijām, bet 4.maijā tika atklāts skvērs un piemineklis par godu Antonam Rimovičam pie Sakrālās kultūras centra. 

Būsiet gaidīti! 

 

Afiša

Darba laiks maija svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 Aprīlis 2018

 

Izstāde Dievam un Cilvēkam!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Aprīlis 2018