Balvu Novada muzejs

4. augustā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 02 Augusts 2018

4.augustā, stāvlaukumā pie Balvu Novada muzeja, no plkst. 10.30 līdz 11.30 būs iespēja aplūkot ekspedīcijas dalībnieku spēkratus un nobalsot par savu simpātiju.

Reģionālo muzeju simpozijs Murjāņos

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 18 Jūlijs 2018

16.jūlijā, Murjāņos, Imanta Ziedoņa muzejā norisinājās reģionālo muzeju simpozijs, kurā piedalījās arī speciālisti no Balvu Novada muzeja. Šī gada simpozijs bija veltīts tēmai ‘’Komunikācija muzejā’’.

No rīta norisinājās  muzeju darbinieku savstarpējo sakaru stiprināšana kopā ar komandu saliedēšanās speciālistiem “Eži”. Pēc tam sekoja diskusijas ar nozares ekspertiem par muzeju komunikācijas procesu pilnveidošanas iespējām gan starp muzejiem, gan arī sabiedrību.

Paldies Imanta Ziedoņa muzejam par viesmīlību!

Balvu Novada muzeja piedāvājums Balvu novada "Gaismas svētku" laikā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 10 Jūlijs 2018

 

Muzeja piedāvājums Balvu novada “Gaismas svētku’’ laikā, 20. un 21. jūlijā:

Pastāvīgās ekspozīcijas: “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums’’; “Ģenerāļa – Valda Matīsa piemiņas istaba’’; ‘’Balvu pilsēta senajās fotogrāfijās’’.

Starptautiskā izstāde “Antons Rimovičs. Dievam un Cilvēkam.’’. Prāvesta – koktēlnieka Antona Rimoviča (1865 – 1933) kokgriezumi no Šauļu “Aušros’’ muzeja un Rundāles pils muzeja kolekcijām.

Akcijas “Mans Lācītis vēsturei’’ izstāde. Izstādē var apskatīt aptuveni 100 muzejam dāvātos rotaļu lāčus. Katram lācītim ir savs unikāls stāsts, gan par tā saimnieku, gan par pašu lācīti.

 

Izstādes vasarā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 27 Jūnijs 2018

 

Vasaras saulgriežu laiks

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 26 Jūnijs 2018

Vasaras saulgriežu laiks ir ļoti īpašs Balvu Novada muzejam. Pirmkārt - tiek svinēti vieni no vislatviskākajiem svētkiem, otrkārt - astoņus gadus atpakaļ piepildījās vietējo kultūras cienītāju sapnis, Balvu Novada muzejs pārcēlās uz jaunām telpām, bijušo Balvu muižas klēti. Svinīgā atklāšana notika 2010.gada 22.jūnijā. Pēc rekonstrukcijas ēka atbilda viesām prasībām, lai tur spētu darboties muzejs. Šis notikums pavēra muzejam izaugsmes iespējas.

Lasīt tālāk ...

Sveiciens svētkos!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 22 Jūnijs 2018

 

Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2018

Piektdien - 8.jūnijā Latvijas Mākslas muzejā notika grāmatas“Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” atvēršanas svētki. Grāmatā apkopotas fotogrāfijas un apraksti par vairāk nekā 600 mūsdienās austām segām, kuru saknes meklējamas tautas amatniecības tradīcijās.
Īpaša uzmanība šajā apjomīgajā izdevumā pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām. Grāmatā atspoguļotas aušanas tradīcijas no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados.
Prieks par paveikto - grāmatā plaši pārstāvētas arī mūsu - Ziemeļlatgales - segas. Paldies par atsaucību visiem, kas uzticēja savu, māmiņu un vecmāmiņu pūru, kas palīdzēja uzmeklēt audējas! Paldies visai grāmatas veidotāju komandai un īpaši - Raulam Vēliņam! 
Grāmatu var apskatīt Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu muzejos. Vēlāk to būs iespējams iegādāties Latvijas grāmatnīcās.

Apceļo Latvijas muzejus

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2018

Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas muzeji no 5.jūnija līdz 31.augustam aicina piedalīties vasaras akcijā “Apceļo Latvijas muzejus”. 

Lasīt tālāk ...