Balvu Novada muzejs

Tikšanās

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Janvāris 2019

Vēl ir laiks

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 08 Janvāris 2019

Gaišus svētkus

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 21 Decembris 2018

Ļauties vēl...

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 19 Decembris 2018

Jaungada zvaigzne

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 18 Decembris 2018

Tikšanās pārcelta

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 12 Decembris 2018

TURPINĀM VEIDOT VĒSTURI!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Decembris 2018

No 5.oktobra Balvu Novada muzejs aicināja Balvu novada iestādes, uzņēmumus, kolektīvus un biedrības veidot fotoalbumu “Mēs Latvijas simtgadē’’, ko saglabāsim kā liecību nākamajām paaudzēm!

Kopumā akcijas laikā apkopota informācija un fotogrāfijas par divdesmit diviem darba kolektīviem.

PALDIES: Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”; Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN- TEX”; Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālai struktūrvienībai; Biedrībai “Radošās idejas’’; Briežuciema pagasta tautas namam; Pašvaldības policijai; Pašvaldības policijas struktūrvienībai – Atskurbtuvei; Bērzkalnes pagasta pārvaldei; Briežuciema pagasta pārvaldei; AS “Citadele bankas’’ Balvu filiālei; Balvu Mūzikas skolai; Balvu Centrālai bibliotēkai; Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādei; Bērzpils pagasta pārvaldei; Kubulu pagasta pārvaldei; Kubulu kultūras namam; Tilžas vidusskolas vispārējās pirmskolas izglītības grupai; Balvu Sporta skolai; Vīksnas pagasta pārvaldei; SIA “Senda Dz’’;Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknim; Balvu pirmsskolas izglītības  iestādei „Sienāzītis”! Īpašs paldies Ziemeļlatgales laikrakstam “Vaduguns’’ par informatīvo atbalsu!

Muzeja darbinieki joprojām gaida fotogrāfijas un informāciju par Balvu novada iestādēm un uzņēmumiem, jo tikai kopīgiem spēkiem Mēs varam veidot vēsturi!

Izstādes muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 28 Novembris 2018