Balvu Novada muzejs

Ļauties vēl...

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 19 Decembris 2018

Jaungada zvaigzne

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 18 Decembris 2018

Tikšanās pārcelta

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 12 Decembris 2018

TURPINĀM VEIDOT VĒSTURI!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Decembris 2018

No 5.oktobra Balvu Novada muzejs aicināja Balvu novada iestādes, uzņēmumus, kolektīvus un biedrības veidot fotoalbumu “Mēs Latvijas simtgadē’’, ko saglabāsim kā liecību nākamajām paaudzēm!

Kopumā akcijas laikā apkopota informācija un fotogrāfijas par divdesmit diviem darba kolektīviem.

PALDIES: Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”; Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN- TEX”; Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālai struktūrvienībai; Biedrībai “Radošās idejas’’; Briežuciema pagasta tautas namam; Pašvaldības policijai; Pašvaldības policijas struktūrvienībai – Atskurbtuvei; Bērzkalnes pagasta pārvaldei; Briežuciema pagasta pārvaldei; AS “Citadele bankas’’ Balvu filiālei; Balvu Mūzikas skolai; Balvu Centrālai bibliotēkai; Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādei; Bērzpils pagasta pārvaldei; Kubulu pagasta pārvaldei; Kubulu kultūras namam; Tilžas vidusskolas vispārējās pirmskolas izglītības grupai; Balvu Sporta skolai; Vīksnas pagasta pārvaldei; SIA “Senda Dz’’;Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknim; Balvu pirmsskolas izglītības  iestādei „Sienāzītis”! Īpašs paldies Ziemeļlatgales laikrakstam “Vaduguns’’ par informatīvo atbalsu!

Muzeja darbinieki joprojām gaida fotogrāfijas un informāciju par Balvu novada iestādēm un uzņēmumiem, jo tikai kopīgiem spēkiem Mēs varam veidot vēsturi!

Izstādes muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 28 Novembris 2018

 

Latvijai 100

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Novembris 2018

Muzejā viesojas eksperte no Eiropas Komisijas

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Novembris 2018

15.novembrī Balvu Novada muzejā viesojās Eiropas Komisijas uz rezultātiem vērstās misijas eksperte Ginka Kapitanova un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta Latvijas – Krievijas programmas nodaļasVecākā eksperte Ilze Skrebele-Stikāne, lai iepazītu Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS ietvaros 2013.- 2014.gadā īstenotajā projektā “Saglabāt, lai nepazaudētu” izveidoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīciju.  Eksperte veica projekta gaitā sasniegto rezultātu un to ilgtspējas izvērtēšanu kā arī izrādīja interesi par to, vai Programmas piedāvātie atbalsta virzieni un pasākumi atbilst finansējuma saņēmēju vajadzībām un prasībām, vai projektu iesniedzējiem ir pietiekama kapacitāte projektu izstrādei un ieviešanai. Tāpat eksperte pārrunāja jautājumus par pieredzi sadarbības partneru meklēšanā, par izaicinājumiem projekta ieviešanā, kā arī sasniegtajiem rezultātiem.

Sveicam Valsts svētkos

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 09 Novembris 2018