Balvu Novada muzejs Aktualitātes - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Atklāta "Mežģa"20 darba gadu jubilejas izstāde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 20 Janvāris 2017

Balvu Novada muzeja izstāžu zālē otrdienas vakarpusē valdīja neierasta rosība, jo tika suminātas čaklās pulciņa “Mežģis” rokdarbnieces, kuras ar izstādes atklāšanu atzīmēja 20 darba gadu jubileju. Pasākumā pulcējās daudzi interesanti, kuri ciena un apbrīno dāmu radošumu, uzņēmību un rokdarbu amatu prasmes. Izstādē eksponēti Skaidrītes Šneperes, Aldonas Cepurītes, Regīnas Loginas, Velgas Rudukas, Zinaīdas Dokānes, Annas Budevičas, Annas Mačas, Maijas Eņģes, Margaritas Sležas, Intas Gargurnes, Lucijas Laganovskas, Vandas Voronovas rokdarbi.

 

Jo īpaši lielu uzmanību izpelnījās pulciņa “Mežģis” priekšsēdētāja Skaidrīte Šnepere, kura saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Pasākumā Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks sveica Skaidrīti Šneperi par šo novērtējumu, kā arī visu radošo komandu.

Apskatīt izstādi, teikt apsveikuma vārdus un sveikt rokdarbnieces bija ieradušies vairāki desmiti draugu un amata prasmju cienītāju. Viņu pulkā bija arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska, kura pateicās par rokdarbnieču veikumu: “Jūs mums visiem darāt prieku. Mīļš, mīļš jums paldies. Lai jums laba veselība, sirdsmiers, optimisms, kura jums noteikti netrūkst, un kaut mēs visi spētu būt tādi kā esat jūs. Paldies, mīļās!”

Izglītības, kultūras un sporta (IKS) pārvaldes vadītājas vietniece kultūras un sporta jautājumos Iveta Tiltiņa Margaritai Sležai, Aldonai Cepurītei un Regīnai Loginai pasniedza IKS pārvaldes Pateicības rakstus par ilggadēju un radošu darbu tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un organizēšanā, kā arī visām rokdarbniecēm vēlēja: “Lai izdodas vēl ilgi darīt to, ko darāt un neaizmirstiet šo mantojumu nodot saviem bērniem un mazbērniem. Lai pietiek spēka, miera un mīlestības!”

Kā jau jubilejā, ziedus un dāvanas pasniedza arī Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne un mākslinieciskā vadītāja jeb, kā teica pulciņa “Mežģis” dalībnieces, krustmāte Ilga Oplucāne. Ar klusuma mirkli tika pieminētas tās dalībnieces, kuras nu jau ir aizsaulē, bet devušas nenovērtējamu ieguldījumu pulciņa darbībā.

Gan apsveikuma, gan pateicības vārdus pauda Latvijas Sarkanā krusta Balvu komitejas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa: “Mēs saņemam no jums cimdiņus, zeķītes, cepurītes, šallītes. Man ir jānoliec galva jūsu priekšā, paldies jums. Vēlu jums izturību, dzīvesprieku un vēl adīt un adīt. Es uz jums skatos un apbrīnoju. Lai Dievs dod man tādu veselību un piedzīvot tādu laiku, lai es varētu tik skaistos gados tik daudz radoši darboties. Lai pirksti jums nenogurst. Lai jums veicas!”

Sveicieni lielajā darba jubilejā un pateicības vārdi par darbu, kas tiek darīts izskanēja arī no citiem atnākušajiem.

Arī pašas rokdarbnieces teica paldies vārdus un dāvināja ziedus visiem saviem atbalstītājiem. Skaidrīte Šnepere pastāstīja par darbošanās aizsākumu, par pieredzēto 20 darba gados, kā arī pastāstīja par darbu komandā.

 

Drīzumā muzejā

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 14 Decembris 2016

Paldies par dāvinājumu

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 13 Decembris 2016

Mūsu lepnums 2016

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 05 Decembris 2016

Atklāta jauna izstāde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 01 Decembris 2016

Digitālais stāsts

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 29 Novembris 2016

Latvijas radio 1 raidījums "Latvijas pērles" par Balvu Novada muzeju un Saļmu dziedāšanu Balvu pagasta Naudaskalnā.

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-perles/digitalais-stasts-balvu-novada-muzeja-par-latgaliesu-ikdienas-ie.a77591/

Tēvzemes mēnesis muzejā!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 29 Novembris 2016

Saļmas jeb psalmi mūsu pusē!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2016

Saļmas mūsu pusē.

Oktobra mēnesis Balvu Novada muzejā tika veltīts saļmu jeb psalmu dziedāšanai Ziemeļlatgalē. Lai vairāk uzzinātu par šo tradīciju, 28.oktobrī muzeja apmeklētāji tika aicināti uz tikšanos ar Kubulu ansambļa “Vakarblāzma”  un Balvu saļmu dziedātājiem, lai rastu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem: kas ir saļmas, saļmis, salmys, saļmes, psaļmys, psaļmis, psalmi, … atkarībā no izloksnes? kāpēc un kad tās dzied?,  kur meklēt dziedātājus, kas varētu lūgties par mūsu mirušajiem tuviniekiem?, kā pašam iemācīties dziedāt šo lūgšanu? u.t.t.

Novembrī mūsu pusē saļmas– lūgšanas par mirušajiem dzied regulāri. Dziedātāji pulcējas gan savās mājās, gan pagastu tautas un kultūras namos, bibliotēkās.  Baznīcā saļmas jeb mirušo ofīciju, kā tas saucās katoļu baznīcā, dzied 2.novembrī – Visu ticīgo mirušo piemiņas dienā.

2. un 8. novembrī saļmas dziedāja arī Balvu Novada muzejā, kur jebkurš varēja nākt un aizlūgt par savu mirušo tuvinieku dvēselēm. Tāpēc sakām no sirds īpašu paldies Kubulu ansambļa “Vakarblāzma” dziedātājām: Teklai Kozlovskai, Marijai Bukšai, Adelaidei Pipcānei, Marutai Ozolai, Zentai Gržibovskai, Maijai Osmanei, Nellijai Lielbārdei, kā arī Balvu dziedātājām: Annai Eisakai un Aijai Putniņai, kuras aktīvi dzied arī Balvu Romas katoļu baznīcas draudzes korī, Eleonorai Ķirsonei, Valentīnai Uzulānei, Regīnai Ākulei un visiem tiem, kuri pievienojās Saļmu dziedāšanai.

Šobrīd Balvu muzejs apkopo informāciju par saļmu dziedātājiem Ziemeļlatgalē ar mērķi saglabāt un turpināt šo tradīciju mūsu pusē. Esam jau dokumentējuši Saļmu dziedāšanu muzejā, Bērzpils pagasta saieta namā, kā arī 23.novembrī ir plānots doties pie dziedātājiem uz Balvu pagasta Tautas namu. Tāpēc aicināti visi, kuri dzied saļmas savā pusē, par to pastāstīt arī mums rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.vai zvanot pa tālr.64521430.

Ar lepnumu varam teikt, ka šīs tradīcijas nozīmību pierāda arī fakts, ka psalmu jeb mirušo ofīcija  dziedāšana Latgalē ir viena no vērtībām, kura iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.