Balvu Novada muzejs

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” piesaista arvien vairāk apmeklētāju un tūristu

Kategorija: Projekts
Piektdiena, 31 Oktobris 2014

Untitled-1

2014.gada septembrī Eiropas sadarbības dienas ietvaros Sangastē (Dienvidigaunija), Dedovičos (Pleskavas apgabals, Krievija) un Balvos (Latgale, Latvija) notika nemateriālā kultūras mantojuma pastāvīgo un digitālo ekspozīciju, kas izvietotas 19 atjaunotās telpās Sangastes pilī, Balvu novada muzejā un Dedoviču rajona centrālajā bibliotēkā, oficiālā atklāšana.

Trīspusējais pārrobežu sadarbības projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” noslēdzās 2014. gada oktobrī ar projekta darba komandas noslēguma tikšanos.Savukārt, tiešā labuma guvēju, kuros atrodas Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas kultūras mantojuma centri - Balvu novada muzeja (Balvu muižas klēts), Sangastes pils un Dedoviču rajona centrālās bibliotēkas-, darba apjomi ir palielinājušies apmeklētāju pieaugošās intereses dēļ.

Balvos ekspozīcija ir izvietota 5 moderni aprīkotās telpās. Tagad ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību mūsdienīgā un interaktīvā veidā ir iespējams aplūkot visu, kas iepriekš ir krāts un glabāts krātuvē, radot unikālu un modernu ekspozīciju.

Lasīt tālāk...

Starptautiskā pasākuma "Pelēko akmeņu stāstu dienas" programma

Kategorija: Projekts
Pirmdiena, 18 Augusts 2014

Untitled-1    

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 Granta līgums: ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32 PROJEKTS Nr. ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”

Starptautiskais noslēguma pasākums

“Pelēko akmeņu stāstu dienas”

Lasīt tālāk...

Projekta ”Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros jaunie keramiķi pilnveido meistarību.

Kategorija: Projekts
Trešdiena, 16 Aprīlis 2014

  logo_kopaa        

11.aprīlī – gandrīz pašā Mākslas dienu priekšvakarā  - topošie Balvu mākslinieki kopā ar Tautas daiļamata meistariem Jolantu un Valdi Dundeniekiem apguva prasmi – kā iemācīt mālu dziedāt. Pavasara un Lieldienu gaidu noskaņā nodarbību stundas aizritēja pavisam nemanot.

Lasīt tālāk...

Projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” pārstāvji piedalās seminārā

Kategorija: Projekts
Svētdiena, 13 Aprīlis 2014

bilde

9.-10.aprīlī Vecgulbenes muižā notika Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS Apvienotā Tehniskā sekretariāta organizēts seminārs projektu vadošajiem un sadarbības partneriem, kurā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības pārstāvji – projekta koordinatore Iveta Supe un būvvaldes vadītāja Žanete Mārtuža.

Lasīt tālāk...

Projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” Balvu novada pašvaldības darba grupas tikšanās ar projekta partneriem Krievijā, Dedoviču rajona administrācijā

Kategorija: Projekts
Otrdiena, 17 Decembris 2013

11.decembrī Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks, projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” uzraudzības komitejas loceklis Normunds Dimitrijevs kopā ar darba grupas pārstāvjiem – Būvvaldes vadītāju Žaneti Mārtužu un projekta koordinatori Ivetu Supi viesojās pie projekta partneriem Krievijā, Dedoviču rajona administrācijā.

Lasīt tālāk...

Projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu - kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”- pirmais starptautiskais pasākums Sangastē, Igaunijā

Kategorija: Projekts
Pirmdiena, 07 Oktobris 2013

2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” pirmais starptautiskais masu pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki”.

Lasīt tālāk...

Noslēdzies grafiskās zīmes konkurss

Kategorija: Projekts
Otrdiena, 24 Septembris 2013

Noslēdzies projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” grafiskās zīmes konkurss.

Paldies visiem, kas atsaucās un piedalījās:

Astrai Ločmelei-Ambarovai,

Gaļinai Gruzniņai,

Valdim Baškirovam

Ivetai Supei.

Vērtēšanas komisija ir apkopojusi rezultātus un tie tiks paziņoti, kā arī pasniegti diplomi dalībniekiem 25.09.2013 plkst.10.00 Ziemeļlatgales Biznesa centrā.

Saglabāt, lai nepazaudētu- kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana

Kategorija: Projekts
Trešdiena, 04 Septembris 2013

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Sangastes lauku pašvaldību (Igaunijā) un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrāciju Krievijā īsteno Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam atbalstītu Projektu Nr. ELRII-308 „To preservenot to lose it – safeguardingofculturalheritage” (latviskais tulkojums: „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana). Granta līgums ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32.

Projekta ietvaros tiek izsludināts kopējās GRAFISKĀS ZĪMES konkurss.

Aicinām piedalīties!

Lūdzam ar nolikumu iepazīties šeit:

Konkursa nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2