Balvu Novada muzejs Aktualitātes - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Anitas Holmas izstādes "Pieskāriens" atklāšana

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 29 Jūnijs 2016

Latvijas Muzeju diena Turaidā!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 01 Jūnijs 2016

27. maijā Siguldā,Turaidas muzejrezervātā notika gadskārtējā Latvijas Muzeju diena. Tā kopā pulcina muzeju ļaudis no visas Latvijas. Šajos svētkos notiek Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas “Zelta puteklis” laureātu appbalvošana, kā arī tiek godināti Latvijas muzeju darbinieki, kuri nostrādājuši muzejos 25 darba gadus. Arī mūsu kolēģe Ruta Akmentiņa saņēma Latvijas Kultūras ministrijas pateicību! 
Ruta Akmentiņa - Balvu Novada muzeja vecākā speciāliste - vēsturniece.
Par darbu muzejā sapņojusi jau kopš bērnības un tas ir viņas sirdslieta joprojām.
Pirms 25 gadiem muzejā sākusi strādat kā kasiere, paralēli apgūstot vēstures zināšanas Rēzeknes augstskolā. Jau pēc gada Ruta kļūst par muzeja vēsturnieci.
Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē apmeklējusi skolotāju kvalifikācijas celšanas kursus un paralēli darbam muzejā mācījusi bērniem vēsturi skolā.
Ruta ir zinoša un atsaucīga kolēģe. Piedalījusies vairāku muzeja izdevumu sagatavošanā un tapšānā. Par viņu var teikt - " Tie klusie ūdeņi ir dziļi".

No sirds apsveicam!!!

Aizvadīta Muzeju nakts 2016!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Maijs 2016

Muzeju nakts ir aizvadīta ar necerēti kuplu apmeklētāju skaitu - 1323! Liela pateicība visiem, kas piedalījās pasākuma tapšanā un ikvienam muzeju nakts apmeklētājam, jo bez jums tā nebūtu tik jauki izdevusies! Paldies par iedvesmojošo uzrunu Balvu Romas katoļu baznīcas prāvestam Mārtiņam Klušam. Paldies latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks” dubultajiem laureātiem -  rokgrupai “Dabasu Durovys” - par Muzeju nakts ieskandināšanu un pozitīvu enerģisko lādiņu, kā arī brāļiem Prancāniem par iespēju baudīt muzeju gaismās un skaņās! Liels paldies durvju amatniekiem Naurim Pomeram - IK ”ASNA-G”, Artūram Penneram - SIA “Liarps”, Intaram Salmanim – mēbeļu salons “Oāze” SIA “Amisa”, Artūram un Guntim no Kubulu pagasta Začiem, kuri atsaucās uz aicinājumu piedalīties durvju izstādē; kafejnīcas “Velves” meitenēm.  Tāpat, liels paldies Balvu muižai un Dzintaram Putniņam, kurš muižas pagrabā  dalījās ar savām zināšanām, stāstot interesantus faktus par muižas un Balvu pilsētas vēsturi un  Ērikam Kanaviņam par iespēju darboties Seno amatu darbnīcā. Paldies Balvu bērnu un jauniešu centram par Muzeju nakts bagātināšanu ar latviešu klasisko kinofilmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Liels paldies arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītājai Irēnai Šaicānei par iespēju kopā pārlapot viņas jauno grāmatu “Sports Ziemeļlatgalē”. Balvu Novada muzejā, izpildot uzdevumus un atbildot uz jautājumiem, bija iespēja ielūkoties aiz īpašajām Muzeju nakts durvīm, kur katrs apmeklētājs atklāja patiesību, ka vēstures atslēga ir mūsu katra rokās! Par šī pārsteiguma realizēšanu liels paldies Ivaram Saidem! 

Muzeju nakts 2016

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 13 Maijs 2016

Darba laiks

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 03 Maijs 2016

Balvu Novada muzejs š.g. 4.maijā slēgts.

No 5.maija strādājam kā ierasts!

13.maijā visi mīļi gaidīti uz N.Gorkina izstādes atklāšanu plkst. 15.00.

Jānim Ūdrim 110

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Aprīlis 2016

2016.gada 30.aprīlī paliks 110 gadi kopš Stāmerienas pagastā dzimis Jānis Ūdris. 1932.gadā J.Ūdris kā talantīgs gleznotājis beidza mākslas akadēmiju ar diplomdarbu gleznu "Smagā darbā". Specializējies J.Tilberga, vēlāk Ģ.Eliasa vadītajā Figurālās glezniecības meistardarbnīcā. Studijas beidzis, līdztekus radošajam darbam, strādāja par zīmēšanas skolotāju Viļakas Valsts ģimnāzijā (1934-1944) un Litenes vidusskolā (1944-1948).J.Ūdri kā gleznotāju valsts mērogā iepazina pēc viņa uzvaras konkursā par gleznu Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras mājas Baltās zāles sienai. Piedalījās vairāk kā 50 gleznotāju, par vērtīgāko žūrija atzina J.Ūdra gleznu „Darba steigā” (1934). Gleznoja, piedalījās izstādēs, ieceru bija daudz... 1948.gadā Jānis Ūdris tiek apcietināts, izsūtīts uz Sibīriju. Pēc atgriešanās no izsūtījuma dzīvoja un strādāja Balvos.
J.Ūdris gleznojis portretus, ainavas, sadzīves ainas, vismīļākā gleznotājam bija darba tēma, nav vairījies arī no liela formāta kompozīcijām. 
Balvenieši lepojās ar savu gleznotāju, kaut arī toreizējā vara mākslinieka biogrāfijas dēļ viņu centās neievērot, Jānis Ūdris netika uzņemts arī Mākslinieku savienībā.
Jānis Ūdris miris 1973.gada jūlijā, apglabāts Začu kapos. Jāņa Ūdra gleznas glabājās Balvu Novada muzejā, Latgales kultūrvēstures muzejā un privātkolekcijās.

23.aprīlī Lielā talka!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Aprīlis 2016