Balvu Novada muzejs

Kārlim Ozoliņam - 120

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 16 Februāris 2024

1904.gada 18.februārī dzimis Kārlis Ozoliņš, nozīmīga personība ne tikai ar spēju pārsniegt cilvēka simtgades slieksni, bet arī ar saviem darbiem. Neliels ieskats viņa devumā esošajām un nākamajām paaudzēm apskatāms klātpievienotajā materiālā , kuru sagatavojusi Ruta Akmentiņa un Dace Teilāne.

Kārlim Ozoliņam - 120

Informācija ir PDF formātā, apmēram 2,23 MB apjomā. Uzklikšķiniet uz attēla!

Balviem tuvojas pilsētas tiesību piešķiršanas 96 gadadiena!!!

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 06 Februāris 2024

Tuvojas pilsētas tiesību piešķiršanas Balviem 96 gadadiena, tādēļ piedāvājam mazliet paceļot laikā, ieskatoties šādās fotomontāžās, kas ir tikai neliela daļiņa no "Balvi vakar un šodien" (izmantotas dažādu autoru fotogrāfijas).
Balvu Novada muzejā joprojām var aplūkot ekspozīciju par Balvu pilsētu, vēl vairāk uzzinot vai atgādinot sev par pilsētas pagātni.

Balvi vakar un šodien

Aicinām apskatīt arī citas muzeja ekspozīcijas,
arī aktuālās izstādes -
Normunda Beržinska rotu un saktu privātkolekcijas izstādi "Latvijas dārgumi" un
Latvijas Nacionālā arhīva izstādi "Ar barikāžu gaišumu sirdīs".

Aicinām kopā pētīt "Latvijas dārgumus"!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 01 Februāris 2024

Aicinām kopā pētīt "Latvijas dārgumus"

Februāris tuvākā un tālākā pagātnē

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Janvāris 2024

Balvu pilsētas un Balvu novada nozīmīgi vēsturiskie notikumi, kam šogad [2024] februāra mēnesī ir "apaļas" vai "pusapaļas" jubilejas

FEBRUĀRIS

1929.gada 6.februāris Pirms 95 gadiem Baltinavas pagastā dzimis Pēteris Keišs. Dokumentālu grāmatu par Baltinavas pagastu un iedzīvotājiem autors. Izdotas septiņas grāmatas, arī angļu valodā. Par literāro darbību saņēmis Latvijas Valsts Aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda Zīmi. Apbalvots ar Atzinības krusta pirmās pakāpes goda zīmi „Par izcilu literāro darbību, patriotisma ideju nešanu Latvijas tautai un milzīgo ieguldījumu represiju upuru piemiņas saglabāšanai” (2012). Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Miris 2018.gada 1.maijā.
1894.gada 14.februāris Pirms 130 gadiem Ipiķu pagastā (tagad Valmieras novads) dzimusi uzņēmēja Erna Šitka. Balvos, Dzirnavu ielā 1, piederēja tvaika dzirnavas un elektriskā stacija. To apsaimniekošanai 1935.gadā dibina firmu "Šitka un Krūmiņš." Uzņēmums sagrauts Otrā pasaules kara laikā 1944.gadā.
1894.gada 15.februāris Pirms 130 gadiem Balvu pagastā dzimusi Anna Konāne (Ušacka) literāte, publiciste, laikraksta „Latgolas Bolss” un žurnālu „Dzeive”, „Olūts” līdzstrādniece. Publicējusi rakstus par dzimto pusi – “Atmiņas no Bolvu pogosta” (Latgolas Bolss, Nr.610 (27.10.1962)), “Pyrmī Bolvu partizāni” ( Dzeive, Nr.94 (01.03.1969), “Kōzu dzīsmes nu Bolvu pogosta” (Dzeive, Nr.111 (01.01.1972) u.c. Mirusi 1984. gada 24. maijā Oakville, ASV.
 1904.gada 18.februāris
 Pirms 120 gadiem Balvu pag. dzimis skolotājs, lokālās vēstures pētnieks Kārlis Ozoliņš. Ilggadējs Stacijas skolas direktors, aktīvs pašdarbnieks, ilggadējs kora dziedātājs, fotogrāfs. Bija starp tiem, kuri iestājās par muzeja izveidošanu Balvos un tā izvietošanu muižas klētī. Miris 2005.g.29.decembrī (muzejam nodevis daudz materiālu par Kubulu pagastu, skolu vēsturi, Balvu pilsētu, u.c.)
Ilustrācijai viena no Kārļa Ozoliņa fotogrāfijām
Laukos
 
1929.gada 26.februāris Pirms 95 gadiem Saldus pusē Zaļkalnu (citas ziņas Kalētu) ciemā dzimusi žurnāliste Olga Solovjova. Strādājusi Saldus rajona laikrakstā "Padomju Dzimtene", Madonas rajona laikrakstā "Stars", bijusi laikraksta "Cīņa" ārštata korespondente, Balvu rajona laikraksta "Vaduguns" redaktore (1981-1984). Sarakstījusi romānu "Skopā vasara", darbs netika publicēts, jo O.Solovjova atteicās veikt cenzūras pieprasītos labojumus. Mirusi 1985.gada 17.decembrī apbedīta Balvos, luterāņu draudzes kapsētā.
1924.gada 28.februāris Pirms 100 gadiem Ludzas apriņķī Zvirgzdenes pagastā dzimusi agronome un pedagoģe Devgasija Aleksandrova. Absolvēja Malnavas lauksaimniecības vidusskolu (1945), studēja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Strādāja Viduču deviņgadīgajā skolā. Jauno naturālistu vadītāja (1959-1986). Jauno naturālistu stacijas direktore. Gatavoja skolēnu komandas augkopībā, lopkopībā, dārzkopībā un dekoratīvajā dārzkopībā rajona un Latvijas skatēm - konkursiem "Mēs - tavi saimnieki, zeme."(1978.-1988), vadīja atjaunoto Viduču 1018.mazpulku (1992-1998), organizēja rajona skolu zinātniski pētnieciskās konferences (1991-1999). Kopā ar vīru veidoja muzeju un Balkanu dabas taku. Piešķirts nosaukums "Nopelniem bagātā skolotāja". Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi (1997), A.Kronvalda prēmijas laureāte (1988), piešķirts goda nosaukumu "Radošā sieviete laukos" (2000). Mirusi 2019.gada 27.aprīlī, apglabāta Viļakas Miera kapos.

Informāciju savākusi un apkopojusi Balvu Novada muzeja vēsturniece Ruta Akmentiņa

Par jauno "muzeja" definīciju

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 29 Janvāris 2024

Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālās komitejas biedri tikās Latvijas Kara Muzejā, lai kopsapulcē apspriestu un nobalsotu par jaunās muzeju definīcijas tulkojumu latviski.
Turpmāk ICOM Latvija Statūtos būs iekļauta šāda muzeja definīcija:
"Muzejs ir pastāvīga institūcija, kas kalpo sabiedrībai, pētot, kolekcionējot, saglabājot, interpretējot un eksponējot materiālo un nemateriālo mantojumu, un tā nolūks nav peļņas gūšana. Muzeji veicina dažādību un ilgtspējību, ir atvērti sabiedrībai, pieejami un iekļaujoši. Tie darbojas un komunicē ētiski, profesionāli un ar kopienu līdzdalību, piedāvājot daudzveidīgu izglītības, emocionālā pārdzīvojuma, pārdomu un zināšanu apmaiņas pieredzi."

(Informācija no ICOM Latvija informatīvajiem materiāliem)

Pateicamies par līdzdalību!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 25 Janvāris 2024

Paldies par līdzdalību barikāžu atceres pasākumos!

Pateicamies visiem, kuri barikāžu atceres pasākumos bija kopā ar mums!

Barikādēm - 33

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 15 Janvāris 2024