Balvu Novada muzejs

Starptautiskā pasākuma "Pelēko akmeņu stāstu dienas" programma

Kategorija: Projekts
Pirmdiena, 18 Augusts 2014

Untitled-1    

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 Granta līgums: ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32 PROJEKTS Nr. ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”

Starptautiskais noslēguma pasākums

“Pelēko akmeņu stāstu dienas”

2014. gada 22.-23. augusts Balvos, Latvijā

Programma

PIEKTDIENA 22.08.2014

13:00-14:00    Dalībnieku ierašanās Iekārtošanās viesnīcā “Balvi” Tautas iela 14, Balvi, Balvu novads

14:00-15:00    PUSDIENAS Balvu muižā Brīvības iela 47, Balvi, Balvu novads

15:00-17:00   Projekta noslēguma konference “Pelēko akmeņu stāstu dienas”

Balvu Kultūras un atpūtas centrs, Brīvības iela 61, Balvi

-Apvienotā Tehniskā Sekretariāta vadītājas Undas Ozoliņas uzruna

- Balvu novada Domes priekšsēdētāja Andra Kazinovska uzruna

- Igaunijas Republikas Sangastes pagasta pašvaldības Administrācijas vadītāja Kaido Tamberga uzruna

- Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrācijas vadītāja Igora Gumeņuka uzruna

- Projekta Uzraudzības komitejas priekšsēdētājas Ināras Ņikuļinas ziņojums

- Projekta nemateriālā kultūras mantojuma ekspertes, Balvu Centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules ziņojums

- Latvijas Amatniecības kameras prezidentes Diānas Karašas ziņojums

- Projekta meistardarbnīcu Ziemeļlatgalē rezultāti - Projekta koordinatore, Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe

- IKT un jaunrades pielietojums Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm

- Jānis Mitrēvics Ddstudio radošais direktors

- Projekta „Saglābt, lai nepazaudētu” gaita un rezultāti

- Projekta vadītāja Sanita Putniņa - Projekta Uzraudzības komitejas pārstāvja no Krievijas Federācijas Marijas Bulatovas ziņojums

Piedalās: Folkloras kopa „Rekavas Dzintars”, vadītājs Vilis Cibulis Baltinavas novada audēji, vadītāja Iveta Gabrāne

16:30    Kafijas pauze

17:00-18:30   Ekskursija pa Balviem ar noslēgumu Balvu Novada muzejā Iepazīšanās ar Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma ekspozīcijām Brīvības iela 46, Balvi

18:30-19:30    BRĪVAIS LAIKS – dalībniekiem /Starptautiskās projekta Darba grupas un Uzraudzības komitejas tikšanās

Piedalās preses pārstāvji Balvu Novada muzejs Brīvības iela 46, Balvi

19:30   VAKARIŅAS un vakara programma Balvu muiža Brīvības iela 47 Balvi

- Reģiona suvenīra konkursa uzvarētāju paziņošana

- 19. gadsimta muižas tērpu demonstrējumi

SESTDIENA 23.08.2014

8:00-10:00   BROKASTIS Balvu muiža, Brīvības iela 47, Balvi

8:00 – 13:00   Starptautiskais amatnieku tirdziņš Balvos Pilsētas Centrālajā laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra Brīvības iela 61, Balvi

13:00   Izbraukšana uz viesu namu „Paradīzes” no viesnīcas „Balvi” Tautas iela 14, Balvi

13:30 – 15:00   Iepazīšanās ar „Sakoptākais īpašums 2013” Balvu Novadā un PUSDIENAS brīvā dabā viesu namā „Paradīzes” Bērzkalnes pagasts, Balvu novads - Pasākuma izvērtējums

15:00 Dalībnieku aizbraukšana