Balvu Novada muzejs

Projekta ”Saglabāt, lai nepazaudētu” ietvaros jaunie keramiķi pilnveido meistarību.

Kategorija: Projekts
Trešdiena, 16 Aprīlis 2014

  logo_kopaa        

11.aprīlī – gandrīz pašā Mākslas dienu priekšvakarā  - topošie Balvu mākslinieki kopā ar Tautas daiļamata meistariem Jolantu un Valdi Dundeniekiem apguva prasmi – kā iemācīt mālu dziedāt. Pavasara un Lieldienu gaidu noskaņā nodarbību stundas aizritēja pavisam nemanot.

Sākumā, lai iepazītu keramikas tapšanas procesu, visi kopā noskatījās Modra Teilāna veidoto videofilmu „ Vāpes dziesma”, tad atlika vien ķerties pie darba. Meistaru prasmīgo roku un stāstījuma vadībā  katrs dalībnieks izveidoja savu „pavasara vēstnesi” -  svilpaunieku, vai kādu citu jauku figūriņu. Vēl gan jānogaida kāds laiciņš, lai māla brīnumi kārtīgi izžūst, tad izceļo caur karsto cepli. un tad jau varēs ieskandināt visu mākslas skolu!

Projekta ELRII 308 „ Saglabāt, lai nepazaudētu” koordinatore, Balvu Novada muzeja vadītāja  Iveta Supe.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.

1 3 4 5