Balvu Novada muzejs

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” piesaista arvien vairāk apmeklētāju un tūristu

Kategorija: Projekts
Piektdiena, 31 Oktobris 2014

Untitled-1

2014.gada septembrī Eiropas sadarbības dienas ietvaros Sangastē (Dienvidigaunija), Dedovičos (Pleskavas apgabals, Krievija) un Balvos (Latgale, Latvija) notika nemateriālā kultūras mantojuma pastāvīgo un digitālo ekspozīciju, kas izvietotas 19 atjaunotās telpās Sangastes pilī, Balvu novada muzejā un Dedoviču rajona centrālajā bibliotēkā, oficiālā atklāšana.

Trīspusējais pārrobežu sadarbības projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana” noslēdzās 2014. gada oktobrī ar projekta darba komandas noslēguma tikšanos.Savukārt, tiešā labuma guvēju, kuros atrodas Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas kultūras mantojuma centri - Balvu novada muzeja (Balvu muižas klēts), Sangastes pils un Dedoviču rajona centrālās bibliotēkas-, darba apjomi ir palielinājušies apmeklētāju pieaugošās intereses dēļ.

Balvos ekspozīcija ir izvietota 5 moderni aprīkotās telpās. Tagad ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību mūsdienīgā un interaktīvā veidā ir iespējams aplūkot visu, kas iepriekš ir krāts un glabāts krātuvē, radot unikālu un modernu ekspozīciju.

Ziemeļlatgales tradicionālās vērtības, kas ietver tradicionālo dziedāšanu un folkloru, tās vācējus un izpildītājus, etnogrāfiju, amatniecību, amata prasmes, privātās kolekcijas un materiālus par Balviem – tagad tās visas ir digitalizētas un integrētas audio un vizuālos materiālos, tādā veidā nodrošinot projekta ilgtspēju. Ar skārienjūtīgo ekrānu un interaktīvo monitoru palīdzību apmeklētājiem ir iespēja izstaigāt vēstures takas un ļauties neaizmirstamam ceļojumam. SIA „Dd studio” nodrošināja dizainu, māksliniecisko izpausmi un tehnoloģiju ierīkošanu un uzstādīšanu. Apmeklētāju atsauksmes: „Mani iepriekšējie priekšstati par muzeju kā iestādi ir pilnīgi sabrukuši”, „Šeit ir attēlots viss no ikdienas lauku sētas un cilvēkiem, tā ir ideāla vieta, lai ieinteresētu skolēnus izlasīt latviešu rakstnieka Edvarta Virzas poēmu „Straumēni””.  

Pēc 70 gadiem ir rekonstruēts un atvērts apmeklētājiem Sangastes pils Ziemas dārzs, kas tagad piešķir vēl romantiskāku gaisotni populārajam tūrisma un vēsturiskā mantojuma objektam. Darbus veica būvdarbu kompānija „Torva Elekter”. Sangastes pils īpašnieks Grāfs Bergs (saukts arī par rudzu karali) tagad var apmeklētājiem piemiegt ar aci no gleznas pils lielajā zālē, brīnumaini mainīt pozas un kaklasaites, kā arī fona attēlus. Pārrobežu sadarbības projekta ietvaros pils atjaunotajās izstāžu zālēs ir iespējams pieskarties 3D rudzu laukiem, kā arī aplūkot viskija, kas tiek gatavots no Sangastes rudziem, izgatavošanas tehnoloģiju. Ar vēsturisko pils telefonu, kas atrodas muižas gaitenī, ir iespējams sazināties ar citām muižām. Interaktīvās un unikālās jaunās ekspozīcijas tika izstrādātas ciešā sadarbībā ar AHHAA zinātnes centru.

Firma „Aljans - stroi” ir veikusi vērienīgus renovācijas darbus Dedoviču rajona centrālajā bibliotēkā un atpūtas parkā blakus Kultūras centram, tagad piesaistot arvien vairāk jauniešus un vecāka gadu gājuma apmeklētājus. Projekta laikā digitalizētā kolekcija par Dedoviču apgabala vecajām savrupmājām, kapsētām, baznīcām, ietverot Kņazu kalnu muižu, sniedz apstiprinājumu slavenā krievu dzejnieka Puškina klātbūtnei šajā reģionā. Pēc vietējām tradīcijām cepta maize vienmēr piesaista cilvēku uzmanību.

Projekta laikā izveidotā ceļojošā izstāde „No rudziem līdz maizei” viesojās Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos. Izstādē ir apskatāma gan 100 gadus veca vēsture, gan mūsdienu tradīcijas rudzu un kviešu audzēšanā, novākšanā un maizes cepšanā. Izstāde savu ceļojumu turpinās arī pēc projekta noslēguma. Ikvienam masu pasākumu apmeklētājam katrā no trim projekta reģioniem bija iespēja nogaršot vietējo pašcepto maizi. Dienvidigaunijā ir saglabājusies un tiek izmantota īpaša rudzu šķirne - Sangastes rudzi. Divu dienu ilgie starptautiskie masu pasākumi, kuru ietvaros notika arī starptautiskie amatnieku gadatirgi, norisinājās Sangastē „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki” 2013. gada 27.-28.septembrī, Dedovičos „Lakstīgalu pogošana” Kņazu kalnos 2014.gada 23. - 24. maijā un Balvos „Pelēko akmeņu stāstu dienas” 2014.gada 22. - 23. augustā, kā arī projekta ietvaros 2013.gada 25.septembrī norisinājās 3 vietēja mēroga semināri par mazā biznesa uzsākšanu. 18 tradicionālo amata prasmju un arodu meistarklases un kopīga talka pulcēja ne tikai amatniekus, bet arī vietējos iedzīvotājus. Meistarklases tika ierakstītas, un tika izveidots video par tradicionālo maizes cepšanu.

Lai nodrošinātu projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” sasniegumu ilgtspēju, 2013.gada 27. septembrī tika parakstīts sadarbības līgums par reģionu sadarbību ekonomikas, tirdzniecības, kultūras un sociālajā jomā starp Sangastes lauku pašvaldību Igaunijā, Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrāciju Krievijā un Balvu novada pašvaldību Latvijā. Ir izstrādāts saskaņots rīcības plāns, kas ietver mārketinga programmu par iespējamajām sadarbības aktivitātēm tradicionālo prasmju amatniekiem un meistariem. Projekts ir veicinājis sadarbību starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas vietējām pašvaldībām, dažādu iestāžu pārstāvjiem, amatniecības un tradicionālo prasmju meistariem, vietējiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem. Apvienotā vadošā iestāde Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam ir apstiprinājusi 855 000 EUR no programmas līdzfinansējuma. Projekta kopējais budžets ir 958 712, 00 EUR.

Projekta PORTFOLIO

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.