Balvu Novada muzejs

Saglabāt, lai nepazaudētu- kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana

Kategorija: Projekts
Trešdiena, 04 Septembris 2013

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Sangastes lauku pašvaldību (Igaunijā) un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrāciju Krievijā īsteno Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam atbalstītu Projektu Nr. ELRII-308 „To preservenot to lose it – safeguardingofculturalheritage” (latviskais tulkojums: „Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana). Granta līgums ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32.

Projekta ietvaros tiek izsludināts kopējās GRAFISKĀS ZĪMES konkurss.

Aicinām piedalīties!

Lūdzam ar nolikumu iepazīties šeit:

Konkursa nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2