Balvu Novada muzejs

Projekta ELRII-308 „Saglabāt, lai nepazaudētu - kultūrvēsturiskā mantojuma aizsargāšana”- pirmais starptautiskais pasākums Sangastē, Igaunijā

Kategorija: Projekts
Pirmdiena, 07 Oktobris 2013

2013.gada 27. un 28. septembrī Sangastē, Igaunijā norisinājās projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” pirmais starptautiskais masu pasākums „Rudzu dziesmas. Ražas novākšanas svētki”.

Pasākums sākās ar svinīgu Sadarbības līguma noslēgšanu starp Igaunijas Republikas Sangastes pagasta pašvaldību, Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona Administrāciju un Latvijas Republikas Balvu novada pašvaldību par sadarbību ekonomiskajā, tirdzniecības, kultūras un sociālajā jomā. Viesi tika iepazīstināti ar pili, tās vēsturi un attīstības iecerēm nākotn

ē, kā arī tika daudz stāstīts par tās izveidotāju un nozīmīgu personu rudzu kultūras attīstīšanā Frīdrihu von Bergu, kas bijis ievērojams ar to, ka ne tikai izveidojis rudzu šķirni Sangaste, kuru vēl joprojām audzē Dienvidigaunijā un Ziemeļlatvijā, bet arī bijis Tartu universitātes goda doktors.

Dienas gaitā pilī notika seminārs par nemateriālā kultūras mantojuma iezīmēm Ziemeļlatgalē 20.gs. beigās un 21.gs sākumā un Igaunijas lauksaimniecības muzeja pārstāve dalījās pieredzē par tradicionālās kultūras – rudzu audzēšanas un lauksaimniecības – pasniegšanas iespējām tūristiem interesentā veidā.

Otrajā dienā notika starptautiskais amatnieku gadatirgus. Tajā piedalījās meistari no visām projekta dalībvalstīm (Latvijas, Krievijas un Igaunijas) - audējas, keramiķi, kalējs, sveču un ziepju lējēji, rokdarbnieces un maizes cepējas, bitenieki un pat „Ķiploku karalis”. Gadatirgus pārsteidza ar savu daudzveidību un vietējo iedzīvotāju lielo atsauksmi. Varēja ne tikai pirkt un pārdot, bet arī iemācīties ko jaunu meistardarbnīcās un baudīt labu noskaņojumu Noras Kalniņas lauku kapelas ritmos. Amatniekiem un meistariem tā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē.

Pasākuma ietvaros notika divi konkursi – logotipa un suvenīra. Konkursa fināls par kopējo Projekta grafisko zīmi, kas tiks izmantota kā Projekta logotips un amatnieku produktu preču zīme, kas ir radīti vai izveidoti Projekta partneru reģionos (Ziemeļlatgalē - Latvijā, Sangastē - Igaunijā, Dedovičos - Krievijā). Konkursā uzvarēja Latvijas pārstāve Astra Ločmele-Ambarova. Viņas veidotais logo tagad tiks izmantots kā projekta atpazīstamības zīme un rotās projekta publicitātes materiālus un suvenīrus. Konkursā par Sangastes reģiona suvenīru, kurš vislabāk atspoguļo Projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu” ideju un būtību, uzvaru izcīnīja vietējo uzņēmēju veidots graudu izstrādājumu komplekts.

Pasākuma laikā projekta starptautiskā darba grupa un Uzraudzības komiteja tikās, lai apspriestu projekta gaitu, cik daudz ir jau izdarīts un cik vēl jāizdara, aktualitātes un vienotos par turpmāko darbu, lai visi kopā veiksmīgi īstenotu projektu. Līdz nākamā gada oktobrim priekšā vēl 2 starptautiski pasākumi ar visu projekta partneru piedalīšanos – pavasarī tiksimies Dedovičos, bet nākamā gada augustā norisināsies noslēguma pasākums Balvos. Šajā periodā visās trīs projekta partneru pilsētās tiks īstenoti infrastruktūras uzlabojumi - Balvos tiks pielāgotas 5 muzeja telpas pastāvīgajām un digitālajām ekspozīcijām, Sangastē tiks remontētas 8 pils telpas, atjaunots ziemas dārzs un veidotas digitālās ekspozīcijas, savukārt, Dedovičos notiks rajona centrālās bibliotēkas kapitālais remonts un nodibināts kultūras mantojuma centrs. Paldies uzņemšanas komandai Sangastē! Paldies visiem, kas piedalījās!