Balvu Novada muzejs

Projekta ELRII 308 „Saglabāt, lai nepazaudētu” pārstāvji piedalās seminārā

Kategorija: Projekts
Svētdiena, 13 Aprīlis 2014

bilde

9.-10.aprīlī Vecgulbenes muižā notika Pārrobežu sadarbības programmas EST-LAT-RUS Apvienotā Tehniskā sekretariāta organizēts seminārs projektu vadošajiem un sadarbības partneriem, kurā piedalījās arī Balvu novada pašvaldības pārstāvji – projekta koordinatore Iveta Supe un būvvaldes vadītāja Žanete Mārtuža.

       Seminārā tika apskatīti jautājumi par projekta norisi, veiksmīgas partnerības organizēšanu, projekta izmaiņu noformēšanu, atskaites periodiem, gala ziņojuma sastādīšanu, finanšu plūsmas plānošanu un regulēšanu, projekta infrastruktūru un publicitātes nodrošināšanu, tika sniegtas atbildes uz, ar projektu realizāciju, saistītiem jautājumiem.      

Seminārā tika runāts arī par gaidāmajiem pasākumiem: EST-LAT-RUS pārrobežu sadarbības programmas Gada pasākumu, kas šogad notiks 3.-4.jūnijā Gatčinā, Krievijā un Eiropas Sadarbības dienas aktivitātēm septembrī. Ar gandarījumu varam atzīt, ka Balvu novada pašvaldības vadītais projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” izvēlēts par vienu no pilotprojektiem, kurš tiek prezentēts Eiropas līmenī. Arī galvenie Eiropas Sadarbības dienas pasākumi š.g. septembrī tiks organizēti mūsu projektā ietvertajos kultūrvēsturiskajos objektos – Balvos, Latvijā; Sangastē, Igaunijā un Dedovičos, Krievijā.

Balvu Novada muzeja vadītāja, projekta koordinatore Balvos Iveta Supe

logo_kopaa

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu