Balvu Novada muzejs

Balvu Novada muzejā no 5. līdz 15.aprīlim

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

10 . septembrī - Eiropas kultūras mantojuma dienas 2011

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

"Kultūras mantojums -Zināšanas un prasmes" Balvos

Reizi gadā Eiropas 50 valstu iedzīvotāji svin kultūras mantojuma svētkus – Eiropas kultūrasmantojuma dienas.  Kopš 1995.gada tās notiek  Latvijā, bet no 1997.gada šajās aktivitātēs iesaistās arī Balvu Novada muzejs.

Šogad iecerēts īpaši izcelt kultūras pieminekļu īpašnieku, restauratoru, amatnieku, kultūras mantojuma un izglītības speciālistu ieguldīto darbu, zināšanas un prasmes kultūras mantojuma saglabāšanā, atzīstot panākumus, kas var iedvesmot arī citus.

Mūsu novadā viens no šādiem meistariem, kura roku darbs atdzīvinājis daudzus kultūrvēsturiskus priekšmetus, ir amata meistars Ēriks Kanaviņš.

10.septembrī plkst.11.00 „Seno amatu darbnīcā” Lāča dārzā būs gaidīts ikviens, kuru interesē seno mēbeļu restaurācijas noslēpumi. Ērika Kanaviņa vadībā varēsiet apskatīt darbnīcu, iepazīties ar seniem amatniekurīkiem, iemēģināt roku virpošanā ar koka virpu, būt liecinieki kādas senas mēbeles restaurācijā.

Balvu novada muzejā no 11.00 – 16.00 varēsiet apskatīt meistara gatavoto latgaļu lauku sētas maketu un no 200 gadus veca koka darinātās klēts durvis.

Visi laipni gaidīti!

Vēstures konference Gaujienā "Atzelei 900"

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

2011.gada 16.aprīlī gan vēstures pētnieki un interesenti, gan muzeju darbinieki, gan vēstures skolotāji, gan vidusskolēni, kuri bija rakstījuši esejas, tikās vēstures konferencē Gaujienas Tautas namā, kura veltīta Atzeles (rakstība ir dažāda: Adzele, Agzele u.c.) zemes 900 gadiem. No Balviem šajā konferencē piedalījās Novada muzeja darbinieces: Astra Ločmele -Ambarova un Irēna Šaicāne. Konferencē vairāki referenti izvirzīja diskutējamus un joprojām pētāmus jautājumus. Novadpētnieks Harijs Grāvis apkopojis plašus un daudzveidīgus materiālus par Gaujienu, kuri ir redzami un lasāmi skaistā grāmatā par Gaujienu.

Tālavas zemju dalīšanas aktā Atzele minēta 1224.gadā. Tulkojot šo tekstu, vēsturnieks A.Švābe identificējis Atzeli ar Gaujienu, kur Livonijas ordenis uzcēla savu pili, kas dēvēta par Scholss Adsel. Tātad – Lielā Atzele.

Taču vēsturnieks M.Auns ar dažādiem pieņēmumiem pamatoja, ka Atzeles centrs drīzāk varētu būt Alūksnes Tempļa kalns. Visticamāk, ka Gaujiena ar Zvārtavu, bijusi Tālavas sastāvdaļa, un tikai kopš 1224.gada tā saistīta ar Atzeli, ar laiku pārņemot un saglabājot seno zemes nosaukumu. Tātad –Mazā Atzele.

Kāpēc 900 gadi? Par pamatu tiek ņemts 1111.gads, kad Novgorodas kņazs Mstislavs iebruka zemē, kas Novgorodas hronikā saukta par Očelu. Daļa vēsturnieku to saista ar Atzeli, kaut arī pastāv versija, ka Očela patiesībā meklējama Novgorodas un Igaunijas pierobežā.

2011.gadā Gaujienas novads par godu 900 gadiem, kad minēts Atzeles (Očelas) vārds pirmo reizi, bijušos Atzeles zemes novadus aicina piedalīties daudzveidīgos pasākumos, kas šovasar notiks gan Gaujienā, Lizumā, Alūksnē, Balvos u.c. ar kopēju tēmu „Apceļo seno Atzeles novadu”. 19.novembrī Gaujienā notiks akcijas noslēgums.

Konferences galvenā doma, ka vēstures pētījumi turpināsies, bet šogad Gaujiena visus interesentus aicina piedalīties apceļot seno Atzeles zemi. Gaujienā bijusi Atzeles pils, bet šo nosaukumu lietoja arī lielākas teritorijas apzīmēšanai. Dažādos laikos Atzeles robežas mainījās, ietverot Alūksnes, Balvu, Gulbenes apkārtni un pat Abrenes teritoriju.

Konferences noslēgumā tika apbalvoti arī vidusskolēni, kuri bija rakstījuši esejas „Atzele – mana novada pagātne un tagadne”. Pirmo un trešo vietu ieguva Gaujienas vidusskolas skolēni, bet otrā vieta tika piešķirta Balvu Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolniekam Kristapam Gruševam, kurš vēstures skolotājas Irēnas Šaicānes mudināts uzrakstīja eseju šim konkursam, jo viņš skolēnu pētniecisko darbu iesācis rakstīt par Abreni.

I.Šaicāne

Turpinās projekts - Meitas krekla un zīļu vainaga darināšanas darbnīcas

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Ar VKKF un LRAA atbalstu nu jau otro gadu pamazām top Baltais Abrenes apriņķa tērps BalvuNovada muzeja ekspozīcijai. Tomēr svarīgākais ieguvums ir ne tikai etnogrāfiski precīzie seno priekšmetu atdarinājumi, bet meistardarbnīcās iegūtās zināšanas,kas palīdz nest tālāk Ziemeļlatgales sievu senās prasmes un latviešu tautas dzīvesziņu.

Šoreiz pēcbaltinaviešu iniciatīvas darbnīcas Ivetas Gabrānes vadībā notika kaimiņnovadāveselas 3 dienas. Un pavisam netradicionāli - paralēli nopietniem folkloras unetnogrāfisko materiālu pētījumiem un praktiskajam darbam zīļu vainagaizgatavošanā, jaunieši veica vietējo iedzīvotāju aptauju, izgāja Baltinavasielās zīļu vainagiem galvā un vēroja apkārtējo reakciju. Neizpalika jautra fotosesija - Kā senā galvas rota iederas šodienas pasaulē? Vai tai ir vieta jaunieša garderobē? Kā cilvēks jūtas un ko var atļauties, un ko – nē, nesot šo seno rotu. Kādu vēsti nes vainaga pērļu raksti un zīmes?

Katrs darbnīcu dalībnieks nāca ar savu ieguldījumu - Arīna bija savākusi veseli virkni tautasdziesmu, kas lika aizdomāties ne tikai par vainaga darināšanas tradīciju un simbolisko nozīmi, bet arī par meitas tikumu; Iveta praktiski virknēja pērles pēc Nacionālā vēstures muzeja krātuvēs redzētā parauga, Anna, Zanda un Diāna  pētīja vainagu vēsturi, Kristiāns, Alise un Ilona veica aptauju un apkopoja rezultātus prezentācijā. Meitenes no Rekavas- Santa, Arta un Lība veica fotosesiju un iedzīvotāju reakcijas izpēti, Edgars atbildēja par datorsalikumiem un prezentācijām, Eduards mammai palīdzēja zīmēt vainaga rakstus Nacionālā vēstures muzeja krātuvē. Vakaros tika apkopotas gan Rugāju, Rekavas, Briežuciema gan Balvu un Baltinavas pusē raksturīgās tradīcijas.

Ļoti interesantasizvērtās vakara sarunas ar  Baltinaviešiem - novada muzeja vadītāju Antru Keišu, skolotāju Irēnu Kašu, bibliotēkas vadītāju Ināru Bubnovu, sieviešu biedrības "Vaivariņi"  vadītāju Mariju Bordāni, pirmsskolasIzglītības iestādes vadītāju Ilzi Ločmeli, vidusskolas direktoru Imantu Slišānu, Bleidelu ģimeni un Rugāju novada vidusskolas direktori Inesi Feldmani. Bet īpašs paldies par atbalstu – Baltinavas novada domes priekšsēdētājai LidijaiSiliņai un dalībnieku vecākiem.

Projekta vadītāja Iveta Supe.  

Otrdienas vakara mūzika

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Pētera Džigura grafiku un tušas zīmējumu izstāde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Š. g. 25.augustā aicinām apmeklēt plkst.10.00 dievkalpojumu Balvu Romas katoļu baznīcā plkst. 12.00 Sakrālās kultūras centrā Pētera Džigura grafiku un tušas zīmējumu izstāde - dāvinājums novadniekiem.

O. Rečes gleznu izstāde

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Sākot ar 11. janvāri Balvu Novada muzejā būs apskatāmas Olgas Rečes gleznu izstāde.

Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīca

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Turpinot VKKF un LRAA atbalstīto Balvu Novada muzeja projektu „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas”, 16.novembrī Baltinavā tikās rokdarbnieces, kam tradicionālās tautas amatu prasmes kļuvušas par sirdslietu.

Valsts svētku priekšvakarā no Balvu Novada muzeja ekspozīcijas ciemos bija atbraukusi „Austriņa”- Ivetas Gabrānes darinātā Balvu villaine, kuras rakstā viens no visvairāk izmantotajiem simboliem – Austras koks. Tāpēc villaine nes šo vārdu.

Baltinavas tekstilmākslas pulciņa jaunieši pēc iepriekšējās – jostu aušanas darbnīcas bija veikuši izpēti vecmāmiņu skapjos un iepazīstināja klātesošos ar brīnišķīgām, krāšņām jostām no vecmāmiņu pūra. Skolotājas Ivetas Gabrānes vadībā jau izstrādāti tehniskie zīmējumi un drīz taps seno jostu atdarinājumi jauniešu izpildījumā. Savukārt pulciņa dalībniece Iveta Ivanova celu tehnikā noaudusi Abrenes jostu, kuras oriģināls glabājas Latvijas Vēstures muzeja krājumā. Šī josta rotās Abrenes novada balto tērpu Balvu Novada muzeja ekspozīcijā.

Arī „Tilžas Rūķīši” bija sarūpējuši dāvanu – Nanijas un Anitas Gabrānu rokām darinātu Tilžas puišu jostu.

Nākamais solis tautas tērpa izpētē un darināšanā – meitas krekls. Šajā tikšanas reizē varēja iepazīties ar Baltinavas muzejā esošajiem paraugiem, Bleidelu ģimenes dārgumu – Latvijas Atmodas laikā darināto tērpu kā arī ar jauniešu veikto pētījumu.

Muzikālu sveicienu rokdarbniekiem bija atveduši Briežuciema „Soldanī” jaunieši. Savukārt Baltinavas muzejs saņēma jaunu „darbarīku” – digitālo diktafonu, lai seno amatu pratēju stāstus varētu iemūžināt un krāt „Ziemeļlatgales atmiņu bankā”( projektu atbalsta VKKF un LRAA).