Balvu Novada muzejs

Muzeja piedāvājums pašiem mazākajiem

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

Muzejā tapusi jauna programma "Kas muzejamvēderā?", kurā apmeklētāji iepazīst muzeju un spēles veidā aplūko izstādes un ekspozīcijas.

Foto  - muzeja izglītojošā darba vadītāja Astra Ločmele - Ambarova kopā ar Bērzkalnes jaunajiem vēstures pētniekiem.

Ziemeļlatgales atmiņu banka

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

16.martā Balvu Tālākizglītības centrā uz semināru tikās Balvu un kaimiņnovadu muzeju un kultūras iestāžu darbinieki, lai apgūtu digitālā diktofona lietošanas un datu ievades tehnoloģiju. Jaunās prasmes dos iespēju veikt Ziemeļlatgales kultūrvidi raksturojošu atmiņu, valodas, vērtību un tradīciju fiksēšanu un saglabāšanu vienotā "Ziemeļlatgales atmiņu bankā".

Teātra festivāls Ķirsu dārzs 2011 arī Balvu Novada muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

17:00 Balvu novada muzeja pagrabs S. Mrožeks „Emigranti”, Crevent Studio teātris „Siltumnīca”, režisors Rihards Svjatskis, vietu skaits ierobežots 22:00 Balvu novada muzeja pagrabs Dž. B. Prīstlijs „Roze un kronis”, Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa „Trešais variants”, režisore Inta Uškāne, vietu skaits ierobežots 14:00 pie Balvu novada muzeja S. Grāmatniece „Jaunsaimnieka līgava”, Smiltenes Tautas teātris, režisors Agris Māsēns 16:30 Balvu novada muzeja pagrabs A. Kasone „Trešais vārds”, Ogres Tautas teātris, režisors Jānis Kaijaks, vietu skaits ierobežots

III konference "Latviesu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos"

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

18.martā Gulbenē notika III starpnovadu zinātniski pētnieciskā konference "Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos." Jau trešo gadu konferences norisē aktīvi piedalās izglītības iestāžu skolēni, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus par 1941.gada un 1949.gada deportācijām un represēto cilvēku likteņstāstiem.

Šajā konferencē savus zinātniski pētnieciskos vai radošos darbus prezentē arī bijušo četru rajonu (Balvu, Gulbenes, Madonas, Alūksnes) skolēni. Šogad darbu skates vispirms notika skolā, tad katra bijušā rajona centrā. Komisija (vēstures skolotāju MA divi skolotāji un Novada muzeja direktore), izvērtējot iesniegtos trīs darbus, divu skolēnu darbus izvirzīja  konferencei Gulbenē.

Lasīt tālāk...

Izstāde par Balvu Teātri

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Šogad 23.jūnijā Balvu Tautas teātrim apritēja apaļi 25 gadi kopš tas ir ieguvis Tautas teātra nosaukumu (1986.gads). PIrms tam ir liecības, ka teātris Balvos jau pastāvējis kopš 1904.gada. Ar Teātra mākslu aizrāvās, gan dažādas jaundibinātās biedrības, gan dramatiskie pulciņi, gan skolu pašdarbības kolektīvi. 

Ar 1972.gada 1. septembri par Balvu dramatiskā kolektīva režisori kļuva Vaira Resne. Nākošgad būs viņas 40 darba gadu jubileja, bet šogad Vairai paliek 60.

Pašlaik Balvu Novada muzejā ir apskatāma Balvu teātra izstāde. Šeit ir skatāmas gan bijušo, gan esošo aktieru fotogrāfijas, dažādu izrāžu rekvizīti, tērpi, diplomi, programmiņas, afišas un albūmi.

Veidojot izstādi tika apzināti apmēram 250 aktieri. Diemžēl visu aktieru fotogrāfijas vēl nav izdevies savākt, bet ir doma pamazām šo aktieru galeriju papildināt. 

Būsiet mīļi gaidīti!

Muzikālais dzejas uzvedums

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Aicinām piedalīties!

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas projektu konkursā atbalstīts Balvu centrālās bibliotēkas pieteiktais projekts Latgolys folklorys vuokuma konkurss ”Apleicīne”. Tas veltīts Latgales novada folkloras vācēju aktivizēšanai un mūsu kolēģa Antona Slišāna  dzīvesziņas pieminēšanai.

Aicinām kļūt par aktīviem šī notikuma dalībniekiem!

Nolikumu skatīt šeit

Atceres diena

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Balvu Novada muzejā pieminot  deportāciju upurus, notika atceres pasākums, kurā muzejpedagoģe Irēna Šaicāne sniedza ieskatu pētījumā par Latvijas Valsts arhīva dokumentu sniegtajām liecībām par balveniešu likteņiem 1949.gada 25.marta represijās. Noslēgumā  koncertu sniedza senioru jauktais koris „Pīlādzis” un Kubulu garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma”, skanēja Andreja Eglīša dzeja un atmiņu stāsti.