Balvu Novada muzejs

Tiksanās ar mākslinieci Elitu Teilāni

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

10. decembrī plkst. 18:00 notiks tikšanās ar mākslinieci Elitu Teilāni, kuras personālizstāde Balvu novada muzejā būs apskatāma jau no 26. novembra.

Izrāde pie muzeja

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

25.jūnijā pie muzeja Smiltenes Tautas Teātris spēlēja J.Paļēviča joku lugu "Preilenīte". Ar šo izrādi tika ievadīts Latvijas amatierteātru salidojums, kas notiks Balvos no 16. līdz 18.jūlijam. Izrādes tiks spēlētas pilsētā, novadā, Balvu muižas pilī, klētī (muzejā;), Teātra ielā.

Skaņu ekspozīcija

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

14.jūlijā - "Skaņu ekspozīcija"

 Pasākumā piedalās:

 • Improvizācijas teātris no Balviem un Alūksnes. Piedalīties var arī ikviens spēlētgribētājs!
 • Balvu jauniešu iniciatīvu centra aktivitātes.
 • Mūziķi:
 1. Butterflies in the city,
 2. Laura Ločmele,
 3. Not Responding,
 4. Audience Killers,
 5. Sacramental,
 6. The citizens,
 7. After Dream,
 8. Almoust,
 9. In The Box.

Pasākumu atbalsta:

Balvu novada pašvaldība, Balvu KAC, Balvu Jauniešu iniciatīvu centrs, Diogens Audio, A/S Balvu Maiznieks, A/S Virši-A

"Dāvinājums novadniekiem"

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Pēc Balvu novada svētkiem (21. augusts) var saņemt rezervētās P.Džigura grafikas no izstādes "Dāvinājums novadniekiem." Lai saņemtu grafiku jāuzrāda kartiņa ar numuru, kura tika izsnegta rezervācijas laikā.

Logu Stāsti

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Ar 11.septembri muzejā ir apskatāma ceļojošā izstāde no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja "Logu Stāsti."

Izstāde piedāvā arī dažādas aktivitātes bērniem- izdomāt savu logu rotājumu, pabeigt zīmēt loga rotājumu, atbildēt uz jautājumiem par izstādi.

Pagraba Stāsti

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

22. septembrī plkst. 17:00 Balvu novada muzejā sāksies jauns pasākumu cikls "Pagraba stāsti."

Pirmās tikšanās tēma "Muzeja pirmais eksponāts."

Turpmāk cikla ietvaros paredzēts rīkot šādas tikšanās reizi mēnesī.

Muzejs saņem vērtīgus dāvinājumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Līdz ar muzeja pārcelšanos uz jaunu māju pieaugusi ne tikai iedzīvotāju interese, bet arī vēlme atbalstīt muzeju. Krājums papildināts ar vēsturiskām liecībām par novadnieku dzīvi izsūtījumā Noriļskas nometnē; ar fotogrāfiju un apliecību, kas liecina par skolu Balvos 1916.gadā; divām Jāņa Ūdra gleznām; vērtīgām pagājušā gadsimta sākumā izdotām grāmatām; seniem darba rīkiem, Goda pilsoņa A.Šnepera dzīvi un darbu raksturojošām lietām un dokumentiem.

Sakām sirsnīgu PALDIES par vērtīgajiem dāvinājumiem:

Norai Pastarei, Veltai Randerei, Kārlim un Sarmītei Cunskiem, Gittai Kovaļevskai, Andrim Keiselim, Skaidrītei Šneperei kā arī visiem ziedotājiem!

Seminārs "Kultūras pieminekļu aizsardzība Latvijā."

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Balvu Novada muzejs aicina Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada kultūras pieminekļu īpašniekus un apsaimniekotājus, pašvaldības, kultūras, bibliotēku un muzeju darbiniekus, plašsaziņu līdzekļu pārstāvjus, kā arī visus interesentus uz sarunu

 KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA LATVIJĀ
JAUTĀJUMI, PROBLĒMAS, AKTUALITĀTES
Balvu Novada muzeja konferenču zālē
2010. gada 20. oktobrī plkst. 11:00