Balvu Novada muzejs

Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīca

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Turpinot VKKF un LRAA atbalstīto Balvu Novada muzeja projektu „Abrenes tērpa atdzimšanas darbnīcas”, 16.novembrī Baltinavā tikās rokdarbnieces, kam tradicionālās tautas amatu prasmes kļuvušas par sirdslietu.

Valsts svētku priekšvakarā no Balvu Novada muzeja ekspozīcijas ciemos bija atbraukusi „Austriņa”- Ivetas Gabrānes darinātā Balvu villaine, kuras rakstā viens no visvairāk izmantotajiem simboliem – Austras koks. Tāpēc villaine nes šo vārdu.

Baltinavas tekstilmākslas pulciņa jaunieši pēc iepriekšējās – jostu aušanas darbnīcas bija veikuši izpēti vecmāmiņu skapjos un iepazīstināja klātesošos ar brīnišķīgām, krāšņām jostām no vecmāmiņu pūra. Skolotājas Ivetas Gabrānes vadībā jau izstrādāti tehniskie zīmējumi un drīz taps seno jostu atdarinājumi jauniešu izpildījumā. Savukārt pulciņa dalībniece Iveta Ivanova celu tehnikā noaudusi Abrenes jostu, kuras oriģināls glabājas Latvijas Vēstures muzeja krājumā. Šī josta rotās Abrenes novada balto tērpu Balvu Novada muzeja ekspozīcijā.

Arī „Tilžas Rūķīši” bija sarūpējuši dāvanu – Nanijas un Anitas Gabrānu rokām darinātu Tilžas puišu jostu.

Nākamais solis tautas tērpa izpētē un darināšanā – meitas krekls. Šajā tikšanas reizē varēja iepazīties ar Baltinavas muzejā esošajiem paraugiem, Bleidelu ģimenes dārgumu – Latvijas Atmodas laikā darināto tērpu kā arī ar jauniešu veikto pētījumu.

Muzikālu sveicienu rokdarbniekiem bija atveduši Briežuciema „Soldanī” jaunieši. Savukārt Baltinavas muzejs saņēma jaunu „darbarīku” – digitālo diktafonu, lai seno amatu pratēju stāstus varētu iemūžināt un krāt „Ziemeļlatgales atmiņu bankā”( projektu atbalsta VKKF un LRAA).

Tiksanās ar mākslinieci Elitu Teilāni

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

10. decembrī plkst. 18:00 notiks tikšanās ar mākslinieci Elitu Teilāni, kuras personālizstāde Balvu novada muzejā būs apskatāma jau no 26. novembra.

Izrāde pie muzeja

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

25.jūnijā pie muzeja Smiltenes Tautas Teātris spēlēja J.Paļēviča joku lugu "Preilenīte". Ar šo izrādi tika ievadīts Latvijas amatierteātru salidojums, kas notiks Balvos no 16. līdz 18.jūlijam. Izrādes tiks spēlētas pilsētā, novadā, Balvu muižas pilī, klētī (muzejā;), Teātra ielā.

Skaņu ekspozīcija

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

14.jūlijā - "Skaņu ekspozīcija"

 Pasākumā piedalās:

 • Improvizācijas teātris no Balviem un Alūksnes. Piedalīties var arī ikviens spēlētgribētājs!
 • Balvu jauniešu iniciatīvu centra aktivitātes.
 • Mūziķi:
 1. Butterflies in the city,
 2. Laura Ločmele,
 3. Not Responding,
 4. Audience Killers,
 5. Sacramental,
 6. The citizens,
 7. After Dream,
 8. Almoust,
 9. In The Box.

Pasākumu atbalsta:

Balvu novada pašvaldība, Balvu KAC, Balvu Jauniešu iniciatīvu centrs, Diogens Audio, A/S Balvu Maiznieks, A/S Virši-A

"Dāvinājums novadniekiem"

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Pēc Balvu novada svētkiem (21. augusts) var saņemt rezervētās P.Džigura grafikas no izstādes "Dāvinājums novadniekiem." Lai saņemtu grafiku jāuzrāda kartiņa ar numuru, kura tika izsnegta rezervācijas laikā.

Logu Stāsti

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Ar 11.septembri muzejā ir apskatāma ceļojošā izstāde no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja "Logu Stāsti."

Izstāde piedāvā arī dažādas aktivitātes bērniem- izdomāt savu logu rotājumu, pabeigt zīmēt loga rotājumu, atbildēt uz jautājumiem par izstādi.

Pagraba Stāsti

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

22. septembrī plkst. 17:00 Balvu novada muzejā sāksies jauns pasākumu cikls "Pagraba stāsti."

Pirmās tikšanās tēma "Muzeja pirmais eksponāts."

Turpmāk cikla ietvaros paredzēts rīkot šādas tikšanās reizi mēnesī.

Muzejs saņem vērtīgus dāvinājumus

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 10 Novembris 2011

Līdz ar muzeja pārcelšanos uz jaunu māju pieaugusi ne tikai iedzīvotāju interese, bet arī vēlme atbalstīt muzeju. Krājums papildināts ar vēsturiskām liecībām par novadnieku dzīvi izsūtījumā Noriļskas nometnē; ar fotogrāfiju un apliecību, kas liecina par skolu Balvos 1916.gadā; divām Jāņa Ūdra gleznām; vērtīgām pagājušā gadsimta sākumā izdotām grāmatām; seniem darba rīkiem, Goda pilsoņa A.Šnepera dzīvi un darbu raksturojošām lietām un dokumentiem.

Sakām sirsnīgu PALDIES par vērtīgajiem dāvinājumiem:

Norai Pastarei, Veltai Randerei, Kārlim un Sarmītei Cunskiem, Gittai Kovaļevskai, Andrim Keiselim, Skaidrītei Šneperei kā arī visiem ziedotājiem!