Balvu Novada muzejs

Mākslas draugu tikšanās

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Februāris 2014

  Pilsētas dzimšanas dienā muzejā tikās mākslas draugi. Svētkus atklāja  „Jautrie zīmulīši” no  pirmsskolas izglītības iestādes „Sienāzītis” un apsveikuma vārdus no pašvaldības teica Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jautājumos Iveta Tiltiņa. Paldies vārdus saņēma dāsnie balvenieši, kuri papildinājuši  muzejā esošo J.Ūdra mākslas kolekciju ar saviem dāvinājumiem –  Cunsku  ģimene un Rita Pennere. Pasākuma otro daļu - gleznošanas studijas „Olīves” 5 gadu jubilejas izstādi – ar dziesmu par ceļu uz mājām ievadīja A.Ločmele ar savu audzēkni Nelliju Teilāni. Paldies māksliniekiem par svētku sajūtu!   6 8 11

Muzejā tiekas pilsētas vadītāji

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 14 Februāris 2014

13   11.februāra vakarā Balvu Novada muzejs aicināja uz tikšanos bijušos Balvu pilsētas vadītājus, lai kopā nosvinētu pilsētas dzimšanas dienu un lai papildinātu informāciju ekspozīcijai par pilsētas vēsturi.   Uz aicinājumu atsaucās četri pilsētas vadītāji – Ināra Ņikuļina, Jānis Trupovnieks, Juris Annuškāns un Dzintars Putniņš.

Lasīt tālāk...

Apmācības muzeja darbiniekiem.

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 07 Februāris 2014

Nu jau aizvadīta otrā muzeju un tūrisma centru darbinieku apmācības sesija, kura notika š.g. 27.-30. janvārī Daugavpilī Latgales plānošanas reģiona projekta "Muzeju Vārti", LLB-2-208 ietvaros. Vispārējais projekta mērķis ir veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu teritorijā.

Lasīt tālāk...

Ciemos pie Briežuciema bērnu un jauniešu folkloras kopas „Soldonī”!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 07 Februāris 2014

Projekta „Saglabāt lai nepazaudētu” ietvaros Balvu Novada muzeja darbinieki ciemojās pie Briežuciema bērnu un jauniešu folkoras kopas „Sodonī”. Projektam tiek vāktas un apzinātas tradicionālās dziedāšans, dejošanas, rotaļu, mūzikas instrumentu spēlēšanas un maskošanās tradīcijas Ziemeļlatgalē. Ar lielu prieku un gandarījumu var secināt, ka Briežuciema bērni un jaunieši pārmanto un cenšas saglabāt tās tradīcijas, kuras daudzviet jau ir piemirstas. „Soldonī”  parādīja savu prasmi dziedāt, iet rotaļās un muzicēt ar dažādiem instrumentiem, pat ar ķemmi. Šobrīd jaunieši ar pilnu atdevi kopā ar savu vadītāju Anitu Pakalnīti  intenīvi gatavojas etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālajai skatei š.g. 7.februārī Rugājos. Šis folkloras kopas sastāvs ir kopā pavisam neilgu laiku, tāpēc šī būs viņu pirmā piedalīšanās skatē. Novēlam viņiem veiksmi un lai labi skan! br2 br1 br3

Tiekamies!!!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Februāris 2014

makslas draugi

BALVU NOVADA MUZEJU TURPINA PATĪKAMI PĀRSTEIGT MĀKSLINIEKI!

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 23 Janvāris 2014

Nesen , kā muzejā noslēdzās V.Baškirova un A.Grinčukas personālizstāde , kuras noslēgumā balvenietis Valdis Baškirovs muzejam uzdāvināja savu darbu "Daugava rudenī". Paldies, māksliniekam!!! davana               Šobrīd muzejā ir skatāmi J.Ūdra darbi no muzeja krājuma kolekcijas un gleznošanas studijas "Olīves" 5.gadu jubilejas izstāde. Visi mīļi gaidīti!!!

Veiksmīgu Jauno 2014.gadu!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Janvāris 2014

Lai Jaunā gadā darbi sokas, Un nogurumu nezin rokas. Lai tālu gaišas domas traucas, Un apkārt labu draugu daudz!   Muzejs jauno gadu sāk ar jauniem darbiem,domām un dāvanām. Liels paldies kalējam Jānim Keiselim par grezno grillu, kas tagad rotā muzeja telpas un ir apskatāms ikvienam interesentam.1          

Vēl līdz 14.janvārim,Jums, ir iespēja apskatīt Nikolaja Gorkina pasteļu izstādi "Atgriešanās" un V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstādes. Bet jau no 20. janvāra  plkst.15.00 mūs visus priecēs mūsu pašu "Olīves" ar saviem darbiem. Visi mīļi gaidīti!