Balvu Novada muzejs

Ēnu diena 2013 Balvu Novada muzejā.

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 13 Februāris 2013

Baiba Auziņa un Diandra Voite no Rīgas Valsts tehnikuma (3.kurss) iepazina Tūrisma informācijas centra un Balvu Novada muzeja darbu. IMG_3823

Mazie "Sienāzīši" svin Balvu 85 gadu jubileju.

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 12 Februāris 2013

Balvi1 Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sienāzītis’’ bērni aktīvi piedalās Balvu pilsētas 85 dzimšanas dienai veltītajā nedēļā. Paši mazākie fotogrāfijās cenšas atpazīt Balvu ievērojamākās vietas, bet lielākie cītīgi zīmē dzimšanas dienas torti un aplicē Balvu pilsētas ainavas, simboliku, kā arī raksta Balvu pilsētai novēlējumus. Mūsu audzēknes Līva un Kerija Koļcovas priecēja koncerta ,,Balvos dzied’’ apmeklētājus ar savām skanīgajām dziesmām. Ar interesi 5- gadīgie un 6-gadīgie bērni klausījās Balvu novada muzeja darbinieces A. Ločmeles -Ambarovas stāstījumā par mūsu pilsētas vēsturi. Pasākuma laikā izveidojās interesanta diskusija par tēmu: ,,Kāpēc man patīk Balvi?” Šajās dienās notiek arī sadarbība ar Balvu bērnu bibliotēku, kur bērni liekot puzles, piedaloties viktorīnā nostiprina zināšanas par Balviem.   muzejs

Izstāde "Gaismas upe"

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 07 Februāris 2013

Novadniece Elīna Prancāne, Simona Larka, Sandra Strēle un Kristaps Ancāns ir Latvijas jaunie mākslinieki- Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas 3.kursa studenti, kuru atšķirīgos darbu motīvu, sižetu un kompozīcijas risinājumus vieno glezniecisks kolorīts un vieglums. Iespējams, tāpēc izstādei arī piešķirts nosaukums „Gaismas upe”, simboliski norādot gan uz pasaules mirklīgumu un mainību, gan arī uz tās filosofisko mūžību, varenumu un skaistumu. Izstādē apskatāmas galvenokārt 2012.gadā tapušas gleznas un zīmējumi, atspoguļojot katra dalībnieka individuālo rokrakstu un domāšanu. Katra jaunā mākslinieka dzīves stāsts „un ceļš pie mākslas” ir citāds, jo „uzrakstīt recepti, kādai jābūt mākslai” ir neiespējami, taču vēlme pilnveidoties un radoši strādāt, nenoliedzmi ir viens no svarīgākajiem faktoriem ikviena mākslinieka darbībā. Simona Larka, Elīna Prancāne, Sandra Strēle un Kristaps Ancāns ir jaunie mākslinieki, kas darbojas dažādos medijos, darbu izveidē pielietojot daudzveidīgus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, sākot ar audeklu un otām un beidzot ar lielformāta digitālām instalācijām. Izstāde „Gaismas upe” ir pirmā jauno gleznotāju kopīgi veidotā izstāde, taču viņu sniegums jau iepriekš ticis novērtēts un apskatīts vairākās Mākslas akadēmijas un ārpus tās organizētās izstādēs un projektos. Izstāde Balvu muzejā ir lieliska iespēja jaunajiem māksliniekiem eksponēt jaunradītos darbus ārpus galvaspilsētas telpām. Izstāde „Gaismas upe” būs skatāma februāra un marta mēnešos. Būsiet mīļi gaidīti!

Muzejā jūlijā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 03 Jūlijs 2013

julijaa

Muzejā augustā

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 31 Jūlijs 2013

muzejā augustā

Seminārs!!!

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 07 Augusts 2013

 

Projekts „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”

PROJEKTA UZSĀKŠANAS SEMINĀRS  

2013. gada 12. augustā

Balvu novada muzejā, Brīvības ielā 46, Balvos

09:45-10:00

Dalībnieku reģistrācija

10:00-10:10

Semināra atklāšana Elitas Teilāne, Biedrības Balvu novada attīstības veicināšanai "SAVI" valdes priekšsēdētāja

10:10-10:20

Pašvaldības un NVO sadarbība Inta Kaļva, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore

10:20-12:00

Lauku NVO loma vietējo teritoriju attīstības risinājumu realizēšanā Āris Ādlers, Latvijas Lauku foruma valdes loceklis Valdis Kudiņš, Latvijas Lauku foruma valdes priekšsēdētājs

12:00-12:15

Kafijas pauze

12:15-13:30

NVO un neformālo iedzīvotāju grupu loma iedzīvotāju iesaistīšanai kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un sadarbības veicināšanā, kopienas filantropijas aktivitātes Alūksnes un Apes novados Dzintra Zvejniece, biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, nodibinājuma "Alūksnes un Apes novada fonds" valdes priekšsēdētāja

13:00-14:00

Informācija par projektu „Ziemeļlatgales NVO darbības aktivizēšana”, līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/019. Projekta mērķi, plānotās aktivitātes un ieguvumi. Rita Hrustaļova, projekta vadītāja

 

Muzejā septembrī

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 30 Augusts 2013

muzejaa septembrii