Balvu Novada muzejs

Jaunieši pēta Ziemeļlatgales meitenes krekla darināšanas un valkāšanas tradīcijas

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

Ja meita būs bez villaines – teiks, ka slinka un vīra nedabūs;

Ja bez vainaga – godu zaudējusi;

Ja bez svārkiem – vasaras karstumā par tiem vispār aizmirsusi (protams – ne ejot uz baznīcu);

bet bez krekla – bez tā nu gan nevarēja nekur rādīties.

Turpinot Abrenes meitas tērpa darināšanas izpēti, muzeja darbinieki no Balviem devās uz Baltinavas novada muzeju, kur kopā ar Baltinavas vidusskolas un Baltinavas novada audēju pulciņu dalībniekiem, un „Tilžas rūķīšiem” izsekoja meitas krekla aušanas tradīcijai un pielietotajām tehnikām. Stellēs tika uzvilkts audekls, jaunieši iepazīstināja ar ticējumiem un tradīcijām, kuras bija izzinājuši no vecmāmiņām un „gudrām grāmatām”. Audēja Iveta Gabrāne deva katram rokās paturēt un izjust mājās vērpta lina siltumu no Skaidrītes Šneperes un Agneses Kašas pūra. Apbrīnojami, ka starp mums vēl ir audējas, kas saglabājušas šādu dārgumu! Linu diegi, kas būs meitas krekla pamatā, piešķirs tam īpašu vērtību. No Balvu puses darbnīcā piedalījās arī audēja Dženija Berķe, kura demonstrēja pašas austo dvieli, bet no jaunās baltinavietes Ivetas Ivanovas Balvu muzejs saņēma brīnišķīgu dāvanu – Abrenes jostas rakstā darinātu grāmatzīmi.

Projektu realizē Balvu Novada muzejs, atbalsta VKKF un LRAA.

 Mācāmies ievilkt audeklu stellēs. 

"Dīvaina lieta – šķiets"Dvieļu aušana ir Dženijas Berķes sirdslieta.

Delfīnu gleznojumu izstāde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Aušanas darbnīcas Rugājos

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Turpinās Abrenes meitas tērpa darināšanas darbnīcas un šoreiz ar savu pieredzi uz Rugājiem devās Balvu Novada muzeja darbinieki un Baltinavas audēju pulciņa dalībnieki.

Īpaši priecē, ka par senajām tautastērpa darināšanas tradīcijām bija atnākušas klausīties gan rokdarbnieces, kuras gatavojas veidot aušanas darbnīcu arī Rugājos, gan jaunieši.

Balvu Novada muzeja vadītāja Iveta Supe pastāstīja par projekta norises gaitu un to, kas jau ir paveikts. Aušanas pulciņa meitenes Zanda Keiša un Iveta Ivanova bija sagatavojušas prezentācijas par Abrenes tautastērpa izcelsmi un tā etnogrāfisko specifiku, kā arī par jostas izpētes un aušanas procesu.

Audēja un aušanas pulciņa vadītāja Iveta Gabrāne pastāstīja par villaines tapšanas darba gaitu un izmantotajiem materiāliem, kuri bija nepieciešami, lai spētu izaust un izšūt autentisku villaini tai, kas iegūta no mākslinieka un etnogrāfa Arvīda Dzērvīša kolekcijas.

Galvenā uzmanība šinī tikšanās reizē tika pievērsta meitas krekla aušanas tehnikām, tā šūšanas tradīcijām, pļečku rakstiem (tikai Ziemeļlatgales krekliem raksturīgs sarkans ielocīts vai aužot ielasīts uzpleču raksts) un vīļu dūrieniem.

Nākošais, kas gaida savu kārtu, būs zīļu vainadziņš.

Muzeja piedāvājums pašiem mazākajiem

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

Muzejā tapusi jauna programma "Kas muzejamvēderā?", kurā apmeklētāji iepazīst muzeju un spēles veidā aplūko izstādes un ekspozīcijas.

Foto  - muzeja izglītojošā darba vadītāja Astra Ločmele - Ambarova kopā ar Bērzkalnes jaunajiem vēstures pētniekiem.

Ziemeļlatgales atmiņu banka

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

16.martā Balvu Tālākizglītības centrā uz semināru tikās Balvu un kaimiņnovadu muzeju un kultūras iestāžu darbinieki, lai apgūtu digitālā diktofona lietošanas un datu ievades tehnoloģiju. Jaunās prasmes dos iespēju veikt Ziemeļlatgales kultūrvidi raksturojošu atmiņu, valodas, vērtību un tradīciju fiksēšanu un saglabāšanu vienotā "Ziemeļlatgales atmiņu bankā".

Teātra festivāls Ķirsu dārzs 2011 arī Balvu Novada muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

17:00 Balvu novada muzeja pagrabs S. Mrožeks „Emigranti”, Crevent Studio teātris „Siltumnīca”, režisors Rihards Svjatskis, vietu skaits ierobežots 22:00 Balvu novada muzeja pagrabs Dž. B. Prīstlijs „Roze un kronis”, Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa „Trešais variants”, režisore Inta Uškāne, vietu skaits ierobežots 14:00 pie Balvu novada muzeja S. Grāmatniece „Jaunsaimnieka līgava”, Smiltenes Tautas teātris, režisors Agris Māsēns 16:30 Balvu novada muzeja pagrabs A. Kasone „Trešais vārds”, Ogres Tautas teātris, režisors Jānis Kaijaks, vietu skaits ierobežots

III konference "Latviesu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos"

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Novembris 2011

18.martā Gulbenē notika III starpnovadu zinātniski pētnieciskā konference "Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos." Jau trešo gadu konferences norisē aktīvi piedalās izglītības iestāžu skolēni, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus par 1941.gada un 1949.gada deportācijām un represēto cilvēku likteņstāstiem.

Šajā konferencē savus zinātniski pētnieciskos vai radošos darbus prezentē arī bijušo četru rajonu (Balvu, Gulbenes, Madonas, Alūksnes) skolēni. Šogad darbu skates vispirms notika skolā, tad katra bijušā rajona centrā. Komisija (vēstures skolotāju MA divi skolotāji un Novada muzeja direktore), izvērtējot iesniegtos trīs darbus, divu skolēnu darbus izvirzīja  konferencei Gulbenē.

Lasīt tālāk ...

Izstāde par Balvu Teātri

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Šogad 23.jūnijā Balvu Tautas teātrim apritēja apaļi 25 gadi kopš tas ir ieguvis Tautas teātra nosaukumu (1986.gads). PIrms tam ir liecības, ka teātris Balvos jau pastāvējis kopš 1904.gada. Ar Teātra mākslu aizrāvās, gan dažādas jaundibinātās biedrības, gan dramatiskie pulciņi, gan skolu pašdarbības kolektīvi. 

Ar 1972.gada 1. septembri par Balvu dramatiskā kolektīva režisori kļuva Vaira Resne. Nākošgad būs viņas 40 darba gadu jubileja, bet šogad Vairai paliek 60.

Pašlaik Balvu Novada muzejā ir apskatāma Balvu teātra izstāde. Šeit ir skatāmas gan bijušo, gan esošo aktieru fotogrāfijas, dažādu izrāžu rekvizīti, tērpi, diplomi, programmiņas, afišas un albūmi.

Veidojot izstādi tika apzināti apmēram 250 aktieri. Diemžēl visu aktieru fotogrāfijas vēl nav izdevies savākt, bet ir doma pamazām šo aktieru galeriju papildināt. 

Būsiet mīļi gaidīti!