Balvu Novada muzejs

Tikšanās ar dzejnieci Mariku Svīķi

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 23 Maijs 2012

Balvu Novada muzejā jūnijā

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2012

Senlietu tirdziņš

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Jūlijs 2012

19.maijā Muzeju nakts 2012 Balvu Novada muzejā

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 11 Maijs 2012

  • Unikāls sveiciens no Litorīnas jūras ... un Akmens laikmeta.Šogad Muzeju nakts tēma – Jūra. Kāds gan sakars Balviem ar jūru? Vistiešākais.
  • Pirms aptuveni 7500—4500 gadiem, kad šodien zināmās Baltijas jūras vietā pletās Litorīnas jūra, senie piekrastes iedzīvotāji pa kuģojamajām upēm devās dziļāk iekšzemē un ieveda dzintaru. Pie tam – tādos daudzumos, ka Ičas upes krastā izveidojās dzintarapstrādes centrs.
  • Muzeju naktī būs iespēja apskatīt unikālu  ~  4-5 tūkstošus gadus vecu dzintara izstrādājumu, ko gatavojis Akmens laikmeta meistars Ičas upes krastā.

Muzeju nakts programma:

Balvu Novada muzejs: 20:00 Muzeju nakts atklāšana “Sveiciens no Litorīnas jūras”. -          Iespēja skatīt unikālu dzintara izstrādājumu no Latvijas Nacionālā Valsts muzeja krājumiem, kuru darinājuši senie meistari Ičas upes krastā pirms 4 tūkstošiem gadu, -          fotogrāfijas no Balvu jūrasbraucēju albūmiem, -          “sapņu kuģīšu” darnāšana 21:00 Pirelli kalendāra izstādes atklāšana muzeja pagrabā. Izstādes organizators - motoklubs “Spieķi vējā”. 20.00-24.00 skatāmas izstādes: -      Jāņa Gleizda ceļojošā foto izstāde „Jāņa Gleizda krāsu pasaule” -      Edītes Madernieces gleznu iztāde “Skaļā daba” -       Jolantas un Valda Dundenieku keramikas izstāde -      Izstāde „Balvi senajās fotogrāfijās”. Daiņa Puncuļa dāvinājums Balvu Novada muzejam -      pastāvīgās muzeja ekspozīcija Balvu Muiža: 20.00 – 23.00 Iepazīšanās ar Katrīnas II Eliēriem. No 21.00 uz terases darbosies Kafejnīca “Pie Hilzenas” Laivu piestātne Balvu ezerā pie parka: 20.30  Plosta “Vilnītis” sezonas atklāšana. -           brauciens kopā ar jaunajiem gidiem; -          plosts kursēs: 20.30; 21.00; 21.30… pēc pieprasījuma; -           dalības maksa izbraucienā – o,50 no personas 20:00 - 22:00 apskatei atvērta Balvu luterāņu baznīca.    

Lāča figūru konkurss.

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Jūlijs 2012

Muzejā jūlijā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 05 Jūlijs 2012

muzejā augustā

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 02 Augusts 2012

Latgaliešu kāzas Rīgas centrā!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 24 Augusts 2012

Rakstniecības un mūzikas muzejā 22. augustā notika latgaliešu kāzas ar „īstiem” bryuti, bryutganu, vedejtāvu, vedejmõti, krystamõti, krystāvu, podruškõm, brõlinīkīm (folkloras kopa Grodi) un citiem kāzu viesiem. Lai rīdziniekus iepazīstinātu ar latgaliešu kāzu apdziedāšanās tradīcijām, ceļu no Latgales līdz Rakstniecības un mūzikas muzejam mēroja „nelūgtie viesi” – stõmači no Medņevas (Medņevas etnogrāfiskais ansamblis) un Bērzpils (folkloras kopa Saivenis), bet no Rekovas ieradās kāzu čigāni (folkloras kopa Rekovas dzintars). Apdziedāšanās tradīcijas sarīkojuma ievadā skaidroja Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Aīda Rancāne: „Latgalē šur tur vēl joprojām sastopama, bet senāk kā obligāta sastāvdaļa eksistēja šāda tradīcija – kāzās ieradās vietējās sievas dziedātājas, kuras apdziedāja visus svētku dalībniekus. Asprātība parādījās izskata, rakstura un sociālā statusa apdziedāšanā, tomēr dominēja seksuāla un erotiska rakstura dziesmas. Tā ir rituāla darbība, kas kultivē jaunā pāra auglību, kura savukārt nodrošina ģimenes pieaugumu un dzimtas turpinājumu. Vienlaicīgi kopienas ietvaros realizējās stingra sociālā uzraudzība.” Pasākums bija ļoti kupli apmeklēts – muzeja zāle bija pārpildīta, taču tas pozitīvo gaisotni tikai pastiprināja. Uz improvizētajiem kāzu galdiem netrūka ne alus, ne šmakovkas, nedz pašceptās lauku maizes un pīrāgu. Apdziedāšanās starp folkloras kopām izvērtās īstos dziesmu karos. Brīžiem klausītājiem svila ausis no kolorītajiem un aklātajiem dziesmu tekstiem. Daudzi klausītāji itin labi saprata latgaliešu valodu un dziedāja līdzi. Daudzi palīdzēja nesapratējiem tulkojot dziedāto. Savukārt Rekovas dzintara enerģiskā mūzika aicināja dejot ne tikai kāzu dalībniekus, bet arī skatītājus. Vēl krietnu laiku pēc pasākuma beigām muzejā skanēja latgaliešu mūzika un dejas soļi. Pa atvērtajiem logiem latgaliešu kāzu dziesmas skanēja līdz pat Prezidenta pilij. Pasākums “Kāzas Latgalē” tematiski pieskaņots izstādei “Dzejmūzikas erotica, kas Rakstniecības un mūzikas muzejā atvērta vēl līdz 16. septembrim. Modris Teilāns