Balvu Novada muzejs

Nacionālo partizānu darbība Abrenes (Viļakas) apriņķī

Kategorija: Pētījumi
Trešdiena, 01 Marts 2023

2.marts - Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres diena, tādēļ piedāvājam aplūkot informāciju par viņu darbību mūsu pusē.
Klikšķinot ŠEIT vai uz attēla, nonāksiet pie PDF datnes - 3,6MB.
Turpinot lasīt tālāk šo ierakstu, ir apskatāmi
1.Abrenes (Viļakas) apriņķa teritorijā izveidoto nacionālo partizānu pamatgrupu saraksts
2. Stompaku kaujā kritušo un no ievainojumiem mirušo partizānu saraksts
3. Nacionālo partizānu piemiņas vietas Balvu novadā

Nacionālo partizānu darbība Abrenes apriņķī

 

1. Abrenes (Viļakas) apriņķa teritorijā izveidoto nacionālo partizānu pamatgrupu saraksts

Nr.

p.k.

Grupas   dislokācijas vieta

Grupas vadītājs

1.

Stompaku partizānu vienība izveidojās Stompaku purva salās

Pēteris Supe “Cinītis”, nošauts 1946.gada 1.aprīlī

2.

Tilžas Numernes mežs

Augusts Kudrenickis “Grants-Kalējs”, nošauts 1949.gada aprīlī

3.

Vīksnas - Mālupes apkārtne

Jānis Liepacis “Kapteinis Skujiņš”, nošauts 1953.gada 22.augustā

4.

Ruskulovas Nautrēnu mežs

Antons Gabrāns “Zemitāns”, kritis kaujā 1949.gada 20.novembrī

5.

Krišjāņu apkārtne

P.Čakšs, legalizējies 1948.gada 26.februārī, tiesāts

6.

Vecumu - Lugu apkārtnē, vēlāk Vidzemes pagastos

Antons Circāns “Vārpa”, kritis 1947.gada jūlijā Cēsu rajonā

7.

Romūkstu apkārtne

Pēteris Sarkans “Zultans”, kritis 1945.gada 21.jūlijā

8.

Rugāju Kalna sila, Lubānas apkārtne

Ādolfs Slavinskis “Laivinieks”, kritis 1947.gada 13.februārī Lubānas mežos

9.

Pededzes Nagļu apkārtne

Jānis Voits “Vērmels”, sagūstīts ievainots 1948.gada aprīlī

10.

Ičas Klānu apkārtne

Domeniks Baranovskis “Dadzis”, kritis 1946.gada janvārī

11.

Bērzpils apkārtne

Henriks Vestmanis “Bārda”, legalizējies, 20.gs.60.gados notiesāts, piespriests augstākais soda mērs

12.

Orlovas ezera apkārtne

Pēteris Ločmelis “Smoļaks”, kritis 1946.gada jūnijā

13.

Tilžas, Baltinavas apkārtne

Alberts Bružs. Nošauts 1949.gada oktobrī Vectilžā

14.

Brūklāju, Sudarbes apkārtne

Donats Kravalis, kritis Sudarbes mežos

15.

Viļakas, Kupravas apkārtne

Jāzeps Ārmanis “Vēvers”, legalizējies, vēlāk tiesāts

16.

Viļakas meži

Kazimirs Circenis “Bismarks”, sagūstīts 1948.gada aprīlī, tiesāts

17.

Brontu mežu apkārtne

Pauls Plešanovs “Briedis, Kurts”, legalizējies 1946.gada septembrī, vēlāk tiesāts

18.

Bērzpils, Garosilu apkārtne

Roberts Balodis, legalizējies, vēlāk tiesāts

19.

Vectilžas Melnā sila apkārtne

Leģionārs Grantiņš, kritis 1945.gada aprīlī

20.

Oparnieku apkārtne

Jānis Tiltiņš, kritis 1945.gada aprīlī

21.

Brūklāju meža apkārtne

“Liepusalas Klusais”, legalizējies 1947.gadā

22.

Brūklāju meža apkārtne

Pēteris Bukšs Zelčs, kritis 1946.gada jūnijā

23.

Katlešu apkārtne

Vladimirs Krasovskis “Kangars”, kritis 1946.gada martā

24.

Vecumu, Lugu apkārtne

Aloizs Rundzāns “Fricis”, legalizējies, vēlāk tiesāts

25.

Vecumu meža apkārtne

Jānis Sprukulis “Krauja”, kritis kaujā

26.

Kalnu Sila apkārtne

Ādolfs Martinsons, kritis kaujā 1950.gadā

27.

Aizgalīnas, Purvmalas apkārtne

Aleksandrs Plešanovs “Bolšaks”, kritis 1949.gada septembrī

28.

Žīguru-Slabodkas mežu apkārtne

Jānis Brokāns “Krūms”, nošauts no slēpņa 1948.gada oktobrī

29.

Rugāju apkārtne

Staņislavs Biksāns “Kapteinis”

30.

Jūdiņu meža apkārtne

Arvīds Ozols

31.

Nagļu Kalnasila apkārtne

Jāzeps Garais “Smilga”, kritis 1949.gada novembrī Gulbenes mežos


2. Stompaku kaujā kritušo un no ievainojumiem mirušo partizānu saraksts

Nrpk. Vārds, uzvārds
1. Pāvels Pundurs
2. Domeniks Saidāns
3. Ludvigs Logins
4. Aloizs Logins
5. Antons Bratuškins
6. Kārlis Dambergs
7. Antons Koniševs
8. Voičiks Zelčs
9. Francis Zelčs
10. Jezups Zontaks
11. Jānis Serdžs
12. Augusts Jermacāns
13. Bārtulis Supe
14. Antons Supe
15. Staņislavs Logins
16. Matvejs Logins
17. Eduards Lesnieks
18. Ādams Supe
19. Jānis Bukšs
20. Broņislavs Supe
21. Domeniks Kašs
22. Konstantīns Jasinskis
23. Jānis Supe
24. Mateušs Sluckis
25. Donats Kazinovskis
26. Staņislavs Ločmelis
27. Jāzeps Slišāns
28. Augustāns

3. Nacionālo partizānu piemiņas vietas Balvu novadā

Nr.p.k.

 

Atklāšanas laiks un autors

1

Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Alberta Pūcem un Albertam Bružam Tilžas pagastā

Apbedījuma vietā 1949.gada rudenī iestādīts ozoliņš un uzlikta plāksne.

2

Atjaunojot pieminekli Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem iekalts uzraksts „Atjaunots godinot arī 1940.-1954.g. Latgales nacionālos brīvības cīnītājus”. Balvi

Atklāts 1993.gada 11.novembrī, autori A.Jansons, I.Folkmanis

3

Piemiņas vieta bijušajā Stompaku nacionālo partizānu nometnē

Kapavieta, apbedīti Jezups Pundurs, Matvejs Logins

Pirmās piemiņas plāksnes uzliktas 20.gs.90.gados. Turpinās piemiņas vietas labiekārtošana

4

Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Viļakā, blakus Viļakas katoļu baznīcai Parka ielas malā: plāksne un piemiņas akmens

____________________________________________

Piemiņas zīme 55 nacionālajiem partizāniem

Atklāts 1995.gada 3.jūnijā

Atklāta 2008.gada 20.jūnijā, autors Pēteris Kravalis

5

Piemiņas vieta (baltais krusts) nošautajiem nacionālajiem partizāniem, Rekavās mežā Šķilbēnu pagastā

20.gs.90.gadi

6

Piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem Henriham Pošeikam un Ādolfam Bušam Balvu pilsētā, Začu kapos

Individuālais apbedījums

7

Piemiņas vieta (baltais krusts) nacionālajiem partizāniem, nacionālo partizānu bunkura vietā Tilžas pagasta Lielgrīvu mežā

Atklāts 1997.gada 26.septembrī

8

Piemiņas vieta (baltais krusts) Tilžas pagasta nošauto nacionālo partizānu un viņu atbalstītāju masu kapu vietā

Tilžas pagasta Akaču purva tuvumā atklāts 1997.gada 26.septembrī

9

Piemiņas akmens Mālupes-Vīksnas nacionālo partizānu grupas vadītājam Jānim Liepacim Balvos, luterāņu draudzes kapos

Atklāts 1997.gada 18.novembrī

10

Piemineklis Romūkstu kaujā kritušajiem nacionālajiem partizāniem Balvos, katoļu draudzes kapsētas ziemeļaustrumu pusē

Atklāts 1998.gada 22.augustā, autors Pēteris Kravalis

11

Piemineklis Tilžas nacionālajiem partizāniem (uzstādīts Tilžas centrā pie bijušās VDK ēkas).

________________________________________

Piemiņas plāksne ar pretošanās kustības dalībnieku un atbalstītāju vārdiem

Atklāts 1998.gada 20.novembrī, autors Pēteris Kravalis.

_________________________ Atklāta 2001.gada 14.septembrī, autors Pēteris Kravalis

12

Piemiņas plāksne Krišjāņu un apkārtnes novadu cilvēkiem, kuri mācījušies Skrindas 6.kl.pamatskolā, kritušajiem nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem 1940.-1950.gadā

Pie Krišjāņu pamatskolas, atklāta 1998.gada novembrī

13

Piemineklis nacionālajiem partizāniem Balvos, aiz katoļu draudzes kapsētas. Piemiņas zīmes pamatakmens ar krustu uzstādīts 2003.gadā.

Visa akmens piemiņas zīme ar piemiņas plāksnēs ierakstītiem partizānu vārdiem atklāta 2004.gada 11.novembrī.

Atklāts 2004.gada 11.novembrī autors Pēteris Kravalis

14

Piemineklis nacionālās pretošanās kustības vadītājam Ziemeļlatgalē Pēterim Supem, Viļakā, zem P.Supem veltītā pieminekļa ievietota kapsula ar 386 kritušo  nacionālo partizānu vārdiem

Atklāts 2005.gada 28.maijā

15

Piemineklis Bērzpils pagasta nacionālajiem partizāniem, Lazdukalna pagasta "Slavītos”

Atklāts 2006.gada 2.novembrī, autors Pēteris Kravalis

16

Piemineklis Rugāju nacionālajiem partizāniem, pie Rugāju vidusskolas

Atklāts 2007.gada 7.septembrī

17

Piemiņas zīme Baltinavas novada nacionālajiem partizāniem, (pie autoostas)

Atklāta 2009.gada 30.oktobrī

18

Piemineklis Šķilbēnu apkārtnes nacionālajiem partizāniem Rekovā, (pie Rekovas vidusskolas)

Atklāts 2009.gada 17.jūnijā, autors Pēteris Kravalis

19

Piemineklis 1945.gada 2. un 3.martā Stompaku kaujā kritušajiem nacionālajiem partizāniem, Balvu-Viļakas šosejas malā, pretī Stompaku purvam

Atklāts 2011.gada 11.augustā, autors Pēteris Kravalis

20

Piemiņas zīme Vīksnas apkārtnes nacionālajiem partizāniem. Vīksnā

Atklāta 2010.gada 19.jūnijā, autors Pēteris Kravalis

21

Grīvas mežu masīvā, Baltinavas novadā, netālu no Tilžas, atklāja akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izveidoto piemiņas zīmi “Visiem Grīvas mežos kritušajiem”.

2013.gada decembrī