Balvu Novada muzejs TURPINĀM VEIDOT VĒSTURI! - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

TURPINĀM VEIDOT VĒSTURI!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 06 Decembris 2018

No 5.oktobra Balvu Novada muzejs aicināja Balvu novada iestādes, uzņēmumus, kolektīvus un biedrības veidot fotoalbumu “Mēs Latvijas simtgadē’’, ko saglabāsim kā liecību nākamajām paaudzēm!

Kopumā akcijas laikā apkopota informācija un fotogrāfijas par divdesmit diviem darba kolektīviem.

PALDIES: Balvu pirmsskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis”; Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN- TEX”; Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālai struktūrvienībai; Biedrībai “Radošās idejas’’; Briežuciema pagasta tautas namam; Pašvaldības policijai; Pašvaldības policijas struktūrvienībai – Atskurbtuvei; Bērzkalnes pagasta pārvaldei; Briežuciema pagasta pārvaldei; AS “Citadele bankas’’ Balvu filiālei; Balvu Mūzikas skolai; Balvu Centrālai bibliotēkai; Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādei; Bērzpils pagasta pārvaldei; Kubulu pagasta pārvaldei; Kubulu kultūras namam; Tilžas vidusskolas vispārējās pirmskolas izglītības grupai; Balvu Sporta skolai; Vīksnas pagasta pārvaldei; SIA “Senda Dz’’;Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Balvu iecirknim; Balvu pirmsskolas izglītības  iestādei „Sienāzītis”! Īpašs paldies Ziemeļlatgales laikrakstam “Vaduguns’’ par informatīvo atbalsu!

Muzeja darbinieki joprojām gaida fotogrāfijas un informāciju par Balvu novada iestādēm un uzņēmumiem, jo tikai kopīgiem spēkiem Mēs varam veidot vēsturi!