Balvu Novada muzejs Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2018

Piektdien - 8.jūnijā Latvijas Mākslas muzejā notika grāmatas“Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” atvēršanas svētki. Grāmatā apkopotas fotogrāfijas un apraksti par vairāk nekā 600 mūsdienās austām segām, kuru saknes meklējamas tautas amatniecības tradīcijās.
Īpaša uzmanība šajā apjomīgajā izdevumā pievērsta latgaļu, ķoniņu, lībiešu un suitu segām. Grāmatā atspoguļotas aušanas tradīcijas no pirmsākumiem līdz mūsdienām dažādos Latvijas novados.
Prieks par paveikto - grāmatā plaši pārstāvētas arī mūsu - Ziemeļlatgales - segas. Paldies par atsaucību visiem, kas uzticēja savu, māmiņu un vecmāmiņu pūru, kas palīdzēja uzmeklēt audējas! Paldies visai grāmatas veidotāju komandai un īpaši - Raulam Vēliņam! 
Grāmatu var apskatīt Balvu, Viļakas un Baltinavas novadu muzejos. Vēlāk to būs iespējams iegādāties Latvijas grāmatnīcās.