Balvu Novada muzejs Atklāta "Mežģa"20 darba gadu jubilejas izstāde - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Atklāta "Mežģa"20 darba gadu jubilejas izstāde

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 20 Janvāris 2017

Balvu Novada muzeja izstāžu zālē otrdienas vakarpusē valdīja neierasta rosība, jo tika suminātas čaklās pulciņa “Mežģis” rokdarbnieces, kuras ar izstādes atklāšanu atzīmēja 20 darba gadu jubileju. Pasākumā pulcējās daudzi interesanti, kuri ciena un apbrīno dāmu radošumu, uzņēmību un rokdarbu amatu prasmes. Izstādē eksponēti Skaidrītes Šneperes, Aldonas Cepurītes, Regīnas Loginas, Velgas Rudukas, Zinaīdas Dokānes, Annas Budevičas, Annas Mačas, Maijas Eņģes, Margaritas Sležas, Intas Gargurnes, Lucijas Laganovskas, Vandas Voronovas rokdarbi.

 

Jo īpaši lielu uzmanību izpelnījās pulciņa “Mežģis” priekšsēdētāja Skaidrīte Šnepere, kura saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Pasākumā Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks sveica Skaidrīti Šneperi par šo novērtējumu, kā arī visu radošo komandu.

Apskatīt izstādi, teikt apsveikuma vārdus un sveikt rokdarbnieces bija ieradušies vairāki desmiti draugu un amata prasmju cienītāju. Viņu pulkā bija arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska, kura pateicās par rokdarbnieču veikumu: “Jūs mums visiem darāt prieku. Mīļš, mīļš jums paldies. Lai jums laba veselība, sirdsmiers, optimisms, kura jums noteikti netrūkst, un kaut mēs visi spētu būt tādi kā esat jūs. Paldies, mīļās!”

Izglītības, kultūras un sporta (IKS) pārvaldes vadītājas vietniece kultūras un sporta jautājumos Iveta Tiltiņa Margaritai Sležai, Aldonai Cepurītei un Regīnai Loginai pasniedza IKS pārvaldes Pateicības rakstus par ilggadēju un radošu darbu tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā un organizēšanā, kā arī visām rokdarbniecēm vēlēja: “Lai izdodas vēl ilgi darīt to, ko darāt un neaizmirstiet šo mantojumu nodot saviem bērniem un mazbērniem. Lai pietiek spēka, miera un mīlestības!”

Kā jau jubilejā, ziedus un dāvanas pasniedza arī Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne un mākslinieciskā vadītāja jeb, kā teica pulciņa “Mežģis” dalībnieces, krustmāte Ilga Oplucāne. Ar klusuma mirkli tika pieminētas tās dalībnieces, kuras nu jau ir aizsaulē, bet devušas nenovērtējamu ieguldījumu pulciņa darbībā.

Gan apsveikuma, gan pateicības vārdus pauda Latvijas Sarkanā krusta Balvu komitejas priekšsēdētāja Rudīte Krūmiņa: “Mēs saņemam no jums cimdiņus, zeķītes, cepurītes, šallītes. Man ir jānoliec galva jūsu priekšā, paldies jums. Vēlu jums izturību, dzīvesprieku un vēl adīt un adīt. Es uz jums skatos un apbrīnoju. Lai Dievs dod man tādu veselību un piedzīvot tādu laiku, lai es varētu tik skaistos gados tik daudz radoši darboties. Lai pirksti jums nenogurst. Lai jums veicas!”

Sveicieni lielajā darba jubilejā un pateicības vārdi par darbu, kas tiek darīts izskanēja arī no citiem atnākušajiem.

Arī pašas rokdarbnieces teica paldies vārdus un dāvināja ziedus visiem saviem atbalstītājiem. Skaidrīte Šnepere pastāstīja par darbošanās aizsākumu, par pieredzēto 20 darba gados, kā arī pastāstīja par darbu komandā.