Balvu Novada muzejs Aizvadīta Muzeju nakts 2016! - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Aizvadīta Muzeju nakts 2016!

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 25 Maijs 2016

Muzeju nakts ir aizvadīta ar necerēti kuplu apmeklētāju skaitu - 1323! Liela pateicība visiem, kas piedalījās pasākuma tapšanā un ikvienam muzeju nakts apmeklētājam, jo bez jums tā nebūtu tik jauki izdevusies! Paldies par iedvesmojošo uzrunu Balvu Romas katoļu baznīcas prāvestam Mārtiņam Klušam. Paldies latgaliešu kultūras gada balvas “Boņuks” dubultajiem laureātiem -  rokgrupai “Dabasu Durovys” - par Muzeju nakts ieskandināšanu un pozitīvu enerģisko lādiņu, kā arī brāļiem Prancāniem par iespēju baudīt muzeju gaismās un skaņās! Liels paldies durvju amatniekiem Naurim Pomeram - IK ”ASNA-G”, Artūram Penneram - SIA “Liarps”, Intaram Salmanim – mēbeļu salons “Oāze” SIA “Amisa”, Artūram un Guntim no Kubulu pagasta Začiem, kuri atsaucās uz aicinājumu piedalīties durvju izstādē; kafejnīcas “Velves” meitenēm.  Tāpat, liels paldies Balvu muižai un Dzintaram Putniņam, kurš muižas pagrabā  dalījās ar savām zināšanām, stāstot interesantus faktus par muižas un Balvu pilsētas vēsturi un  Ērikam Kanaviņam par iespēju darboties Seno amatu darbnīcā. Paldies Balvu bērnu un jauniešu centram par Muzeju nakts bagātināšanu ar latviešu klasisko kinofilmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Liels paldies arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītājai Irēnai Šaicānei par iespēju kopā pārlapot viņas jauno grāmatu “Sports Ziemeļlatgalē”. Balvu Novada muzejā, izpildot uzdevumus un atbildot uz jautājumiem, bija iespēja ielūkoties aiz īpašajām Muzeju nakts durvīm, kur katrs apmeklētājs atklāja patiesību, ka vēstures atslēga ir mūsu katra rokās! Par šī pārsteiguma realizēšanu liels paldies Ivaram Saidem!