Balvu Novada muzejs

1941.gada 14.jūnijs

Kategorija: Pētījumi
Otrdiena, 13 Jūnijs 2023

Dun riteņi, steidz vilciens neziņai pretī,
Vēl egle no robežas sveicienus māj,
Ardievu, ardievu, tu, Dzimtene koša,
Vai tiešām uz mūžu tā jāatstāj man?

R.Sprukulis

1941.gada 14. jūnijā Baltijas valstīs tika veikta specifiska padomju politisko represiju forma  deportācija - iedzīvotāju piespiedu pārvietošana. Nevainīgi cilvēki bez jebkādas apsūdzības uzrādīšanas un tiesas sprieduma tika vardarbīgi apcietināti un izsūtīti uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem. No Latvijas deportēti vairāk kā 15 tūkstoši iedzīvotāji, no Abrenes apriņķa izsūtīja 446 cilvēkus. Izpostītās dzīves, salauzti cilvēku likteņi, daudzi neatgriezās.

Balvu Novada muzeja krātuvē glabājās represēto cilvēku atmiņu pieraksti un fotogrāfijas, kas stāsta par to dienu notikumiem.

Ausmas Ronis un Ādolfa Strupka kāzas, Sibīrijā, 20.gs. 50.gadi. Ādolfs nebija izsūtīts, pats atbrauca, bet vēlāk tika notiesāts uz 10 gadiem. Kā pamats kratīšanai Ā.Strupka dzīves vietā bija viņa teiktais pēc Staļina nāves: “Karotes būšot lētākas”. Veicot kratīšanu tika atrasts cūku kaujamais nazis, tas nozīmē, sods par auksto ieroču glabāšanu. 

 

Voļnovas latvieši svin Jāņus, 1954.gads

Stefānija Zaikovska 1956.gadā

Lūcijas Andžas dēls pie mājiņas 1956.gadā, Omskas apgabals Isikuls stacija Borševska kolhozs

Minnas Umures bēres Sibīrijā 1950.gada rudenī

Sibīrijā, izsūtījuma laikā 20.gs. 50.gadi. 1.rindā no kreisās Augusts Ločmelis, Anastasija Ločmele, Benedikts Leitāns, Benedikta, Marta Ločmele, Staņislavs Ločmelis.

Izsūtījuma laikā

Dažādu tautību strādnieku brigāde uz estakādes 1956.gada ziemā pie Avas upes. Darbs bija smags, strādāja 12 stundas dienā

Noriļskā 1955.gadā

 

 

Informāciju apkopoja vecākā speciāliste - vēsturniece Ruta Akmentiņa, izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli