Balvu Novada muzejs

Novadniekam, literātam, māksliniekam Jānim (Jōņam) Pastoram - 105

Kategorija: Pētījumi
Sestdiena, 03 Jūnijs 2023

JPastors1981 cJ.Pastors dzimis 1918.gada 3.jūnijā Baltinavas pusē. Mācījies Viestura Valsts pamatskolā, Rēzeknes Valsts arodskolā, neklātienē beidzis vidusskolu. Strādājis par grāmatvedi, uzskaitvedi, darbmācības skolotāju Upītes skolā.
Par literārās darbības sākumu uzskatāms 1937.gads, rakstījis dzejoļus, stāstus, feļetonus ar pseidonīmiem - A. Sencis, Greislis, Celinīks. 1944.gadā sagatavojis izdošanai dzejoļu krājumu, bet ceļā uz izdevniecību tas pazudis. 20.gs. septiņdesmitajos gados sācis rakstīt latgaliski. Dzejoļu krājumi „Dzejūli” un „Syla zīdi” rokrakstā atrodas Latvijas Nacionālās bibliotekas Reto grāmatu un rokrakstu krātuvē.

Pļavā. Jānis Pastors. Vārdi un skice.

Literārie darbi publicēti "Tāvu zemes kalendarā", laikrakstos "Latgales Laiks", "Zemturī", "Vadugunī", literārajā almanahā “Olūts”. Izdots stāstu krājums “Nūvālōto grāksyudze” (2005) un dzejoļu izlase “Sila ziedi” (2006).

Mūža otrajā pusē pievērsies glezniecībai. Mācījies Maskavas Mākslas neklātienes tautas universitātē Glezniecības fakultātē (1966-1969). Piedalījies izstādēs. Viņa darināto kokgriezumu „Svētais Meinards” Škilbēnu Romas katoļu draudze vizitācijas laikā uzdāvināja arhibīskapam Jānim Pujatam.
Miris 2006. gada 10. aprīlī, apglabāts Šķilbēnu pagasta Čilipīnes kapsētā.
Balvu Novada muzeja krājumā glabājās J.Pastora gleznas un skices, rokrakstu kolekcijā - dzejoļi, stāsti, piezīmes, atmiņu pieraksti.

"Sidornieku dzirnavas pie Kokavas upes" J.Pastors BLNM 3797

"Sidornieku dzirnavas pie Kokavas upes" J.Pastors

"Vakars" J.Pastors. BLNM 3819"Vakars" J.Pastors

"Ziedu vāze". Jānis Pastors. BLNM 3830

"Ziedu vāze". Jānis Pastors. BLNM 3830

PASTORS 50tie


Informāciju sagatavoja vecākā speciāliste vēsturniece Ruta Akmentiņa, izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli.
Fotogrāfijas un attēli no Balvu Novada muzeja krājuma.
Jānis Pastors 1981.gadā.
"Pļavā". Jāņa Pastora dzeja un skice Janīnas Vīksnas salikumā.
"Sidornieku dzirnavas pie Kokavas upes" J.Pastors. BLNM 3797
"Vakars" J.Pastors. BLNM-3819
"Ziedu vāze". Jānis Pastors. BLNM 3830
Jānis Pastors 20.gs.50.gados.