Balvu Novada muzejs Pakalpojumi - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Pakalpojumi

Drukāt
Kategorija: Pakalpojumi
Sestdiena, 25 Aprīlis 2015

MUZEJA APMEKLĒJUMS..............................................................................................ZIEDOJUMI

EKSKURSIJAS

"Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums" .............................................20,00 EUR

Ekskursija pa pilsētu .....................................................................................................20,00 EUR

Ekskursija pa muižu ......................................................................................................20,00 EUR

Ekskursija skolēnu grupām ........................................................................................15,00 EUR

KRĀJUMA MATERIĀLU IZMANTOŠANA

Krājuma priekšmetu deponēšana juridiskām personām

1 diena .............................................................................................................................1,50 EUR

1 nedēļa ...........................................................................................................................7,00 EUR

1 mēnesis .......................................................................................................................15,00 EUR

Krājuma priekšmetu deponēšana pašvaldības kultūras iestādēm, citiem muzejiem - bez maksas

Muzeja materiālu kserokopiju izgatavošana

A-4 - 1 lapas puse ..........................................................................................................0,15 EUR

A-3 - 1 lapas puse ..........................................................................................................0,30 EUR

Skenēta muzeja krājuma materiāla izdruka

A-4 melnbalta ..................................................................................................................0,45 EUR

A-4 krāsaina ....................................................................................................................1,50 EUR

Digitālā formātā saglabāta attēla ieraksts apmeklētāja datu nesējā

1 vienība........................................................................................................................... 0,45 EUR

Krājuma materiālu atlase par tēmu

1-5 vienības ....................................................................................................................1,50 EUR

6-10 vienības.................................................................................................................. 3,00 EUR

virs 10 vienībām .............................................................................................................4,50 EUR

No maksas par pakalpojumu atbrīvotas personas, kas dāvinājušas muzeja krājumam priekšmetus un materiālus

TELPU NOMA

Konferenču zāle

stunda ...............................................................................................................................9,00 EUR

diena .................................................................................................................................50,00 EUR

Pagraba telpas noma

stunda .............................................................................................................................14,00 EUR

diena ...............................................................................................................................70,00 EUR

Visas cenas mājaslapā norādītas ar PVN.

Maksas pakalpojumu cenrādis apstiprināts ar  Balvu novada Domes sēdes protokolu Nr.2,22.&. (2015.02.12)

 

“Lielus rakstus pierakstīju...”

Programma, izmantojot latviešu tautas dainas, ticējumus, iepazīstina ar tautas tērpu un tā nēsāšanas tradīcijām. Skolēni darbojas izkrāsojot villaines rakstus un papildina tautastērpa zīmējumu pēc dotajiem paraugiem. Programmu vada Gaļina Guruziņa, tālr.64521430        

“Mana dāvana Latvijai”

 Prezentācija, kurā tiek runāts par dāvanām un dāvināšanas prieku un to patieso būtību. Ir dāvanas, kuras neko nemaksā! Tieši šādas dāvanas mēs varam uzdāvināt mūsu Latvijai! Aicinājums piedalīties dažādās simtgades akcijās. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova, m.t.25613565                    

“Es manai Latvijai”.

Programma par katra cilvēka nozīmīgumu savā ģimenē, novadā, valstī un pašiem priekš sevis. Tiek veidotas labo domu mezgliņu rokassprādzītes. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova. m.t.25613565               

 “Cik mana Latvija skaista!”

 Programma - patriotisko jūtu stiprināšanai, par Latviju un tās dabas skaistumu, kā arī ieskats Latvijas vēsturē un nozīmīgākajos mūsu valsts notikumos. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova. m.t.25613565        

“Gleznosim Latviju”.

 Bērni caur milzīgo krāsu daudzveidību iepazīst Latviju, tās nacionālās vērtības, krāšņo dabu un uzzina vairāk kā to saudzēt, kā par to rūpēties! Programmas noslēgumā ar bērniem līmējam kolāžu no krāsainiem Latvijas attēliem. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova. m.t.25613565        

„Kas muzejam vēderā?”

Bērni tiek iepazīstināti ar muzeju un tā galvenajām funkcijām, meklējot atbildes uz jautājumiem: “Kas ir muzejs? Kas ir krājums? Ko pēta muzejā?” Nodarbību vada Astra Ločmele – Ambarova. m.t.25613565

“Mini un zini”

 Programmā tiek piedāvāta iespēja ar speciālām kartītēm meklēt muzejā esošo priekšmetu detaļas vai gleznu fragmentus. Noslēgumā minēšanas spēle par muzejā redzēto.     Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova m.t.25613565

“Zīmēsim ģīmīšus”

 Programma īsumā iepazīstina ar karikatūru no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Izmantojot dotos šablonus bērni pēc savas izvēles zīmē dažādus personāžus. Programmu vada Gaļina Gruziņa. tālr.64521430

 “Sapņu un jaunības pilsēta!" Prezentācija par Balviem no dziļas senatnes līdz pat mūsdienām. Cik sen un kas agrāk ir dzīvojuši tagadējā Balvu pilsētas teritorijā, kā tā pamazām kļuvusi par apdzīvotu vietu un vienu no skaistākajām mazpilsētām Latvijā? Nodarbību vada Astra Ločmele – Ambarova, m.t.25613565

“Pa lāča pēdām”

 Programmā bērni pēc norādēm dodas meklēt pazudušo Muzeja Lāci. To meklējot, bērni iepazīst Lāča iemīļotākās vietas - Balvu Lāča dārzu un lielo Balvu dižozolu, kur lācim ļoti patīk uzkavēties. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova, m.t.25613565.

“Ziemeļlatgales cimdi un to raksti”

Programma iepazīstina ar cimdu un to rakstu vēsturi, kā arī to pielietojumu kopš sendienām līdz mūsdienām. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova, m.t.25613565.

“Gaisma nāk sasildīt”

 Ziemassvētku gaidīšanas laikam atbilstoša programma, kurā tiek runāts par uguns un gaismas nozīmi gan senatnē, gan mūsdienās, bet svarīgākais akcents, lai šie svētki būtu silti un gaiši arī sirdīs! Nodarbību vada Astra Ločmele – Ambarova, m.t.25613565

"LVA dokumenti par 1949.gada 25.marta deportāciju  Viļakas apriņķī"

Prezentācija ar dokumentu izrakstiem, darba lapas. Nodarbību vada Irēna Šaicāne, tālr. 28736122               

"Jauniešu nacionālā pretošanās padomju režīmam pēckara gados”

Prezentācija ar dokumentu izrakstiem, darba lapas. Programmu vada Irēna Šaicāne, tālr. 28736122                             

"Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai"

Prezentācija, saruna, jautājumi. Programmu vada Irēna Šaicāne, tālr. 28736122                   

"Latgales Partizānu pulks"

 Prezentācija. Nodarbību vada Irēna Šaicāne, tālr. 28736122 vai Ruta Akmentiņa tālr.64521430,

“Latgales podniecība” Prezentācijā ir iespēja ielūkoties podniecības vēstures lappusēs un uzzināt vairāk par Latgales podniecību mūsu pusē arī mūsdienās. Iepriekš piesakoties piedāvājam noskatīties Modra Teilāna dokumentālo videofilmu “Vāpes dziesma” – par keramikas tapšanas procesu Jolantas un Valda Dundenieku darbnīcā Balvu novada Bērzpils pagastā. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova m.t.25613565

“Saļmu jeb psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē”

Programma, kurā var rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem: kas ir saļmas, saļmis, salmys, saļmes, psaļmys, psaļmis, psalmi, … atkarībā no izloksnes? kāpēc un kad tās dzied?,  kur meklēt dziedātājus, kas varētu lūgties par mūsu mirušajiem tuviniekiem?, kā pašam iemācīties dziedāt šo lūgšanu? u.t.t. Programmu vada Astra Ločmele – Ambarova m.t.25613565