Balvu Novada muzejs

Jūnijs tuvākā un tālākā pagātnē

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 27 maijs 2024

Balvu pilsētas un Balvu novada nozīmīgi vēsturiskie notikumi, kam šogad [2024] jūnija mēnesī ir "apaļas" vai "pusapaļas" jubilejas

Jūnijs

1919.gada jūnija sākums Pirms 105 gadiem Balvu tirdzniecības skolas skolotāja Jāņa Vīndedža vadībā Rugāju, Sudarbes, Orlovas, Silakroga, Balvu, Kupravas partizānu pulciņi apvienojās Balvu partizānu nodaļā
1904.gada 13.jūnijs Pirms 120 gadiem Rugāju pagastā dzimis jurists, trimdas sabiedrisks darbinieks Kārlis Vilis Kalniņš. Latgales apgabaltiesas miertiesnesis (1934-1941), Vašingtonas latviešu biedrības priekšnieks. Neatkarības kara dalībnieks. Fotografējis degošo Daugavpili 1941.gada jūnijā, kara sākumā. Fotografija glabājas Rakstniecības un mūzikas muzeja krajumā. Miris 1986. gada 19. novembrī Vašingtonā.
Atsauces: Albats, B. “Pa skuju ceļu (foto).” Laiks, Ņujorka. 1985. 4. decembris.
2004.gada 14.jūnijs Pirms 20 gadiem atklāj pieminekli komunistiskā režīma upuru piemiņai Rugājos. Autori Dzintars un Lilita Bendzuļi
1919.gada 15.jūnijs Pirms 105 gadiem Neatkarības kara laikā notiek Balvu partizānu nodaļas kauja ar sarkanarmiešiem pie Kupravas
1929.gada 15.jūnijs Pirms 95 gadiem 15. un 16. jūnijā pirmoreiz pēc pilsētas tiesību piešķiršanas notiek Balvu pilsētas domnieku vēlēšanas. Rezultāti: Balvu pilsētas vēlētāju apvienots kandidātu saraksts 1) Reinholds Smurģis; 2) Alfrēds Mikalks; 3} Pēters Šmits; 4) Aleksandris Baķis; 5) Fricis Salmiņš; 6) Kārlis Dumpe; 7) Jēkabs Līcis; 8) Augusts Krastiņš. Balvu pilsētas ebreju bezpartejiska vēlētāju kandidātu saraksts:9) Anatolijs Drigovs; 10) Siska Lacvinskis; 11) Josels Jucha; 12) Giršs Lacvinskis; 13) Jākobs Naglis. Apvienota strādnieku, amatnieku un sīkražotāju kandidātu saraksts: 14) Konstantīns Supjevs. Balvu pilsētas latgaliešu apvienots kandidātu saraksts: 15) Donats Šupulnieks; 16) Kazimirs Sirmais. 5. saraksts: 17) Chugo Sērmukšs-Sermukstels.
Atsauces: “Balvu pilsētas valde.” Valdības Vēstnesis. 1929. 5.jūlijs.
1924.gada 20.jūnijs Pirms 100 gadiem pirmais Balvu komercskolas izlaidums, skolu beidz seši audzēkņi - Āboliņš Verners, Cīrulis Edgars, Egle Nellija, Kampernauzs Ralfs, Līduma Zelma, Piekalns Pauls.
1934.gada 24.jūnijs Pirms 90 gadiem dzimis Jānis Francis, Balvu Lauktehnikas vadītājs. Miris 2007.gada 27.augustā
1924.gada 26.jūnijs Pirms 100 gadiem Latvijas prezidents izsludina likumu par Latvijas administratīvo iedalījumu. Ar 1924. gada jūnija likumu, noteica, ka 12 Ludzas apriņķa ziemeļu daļas pagastus atdalīja un iekļāva jaunizveidotajā Jaunlatgales apriņķī, 1925. gada 1. aprīlī oficiāli sāka darboties Jaunlatgales apriņķis. Vēlāk notiek diskusijas Saeimā, kur būt apriņķa centram - Balvos, Viļakā, Baltinavā vai Jaunlatgalē.

Informāciju savākusi un apkopojusi Balvu Novada muzeja vēsturniece Ruta Akmentiņa