Balvu Novada muzejs

“Jaunlatgale pārdēvēta par Abreni.” (no laikraksta “Pašvaldības Vēstnesis”, Nr.4 (01.04.1938.))

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 31 Marts 2023

Abrenes (Jaunlatgales apriņķis) bija administratīvi teritoriālā vienība, kurā ietilpa tagadējā Balvu novada teritorija.

1925.gada 1.aprīlī izveidoja Jaunlatgales apriņķi. Sākotnēji nolēma, ka jaunā apriņķa centrs būs Balvos (Balvi par miestu kļuva 1926.gada 1.aprīlī). Balvos izvietoja bankas nodaļu, apriņķa kara priekšnieku, nodokļu inspektoru. Vēlāk pieņemts lēmums, ka apriņķa centram jāatrodas Jaunlatgalē, bet daudzas valsts un pašvaldības iestādes joprojām palika Balvos.

Jaunlatgales pilsēta

Bērnu svētki Jaunlatgalē


Pirms 85 gadiem 1938.gada 31.martā Ministru kabinets pieņēma un 1.aprīlī Valsts un Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis apstiprināja “Likumu par Jaunlatgales apriņķa un Jaunlatgales pilsētas pārdēvēšanu”. Līdz ar to Jaunlatgales apriņķis pārdēvēts par Abrenes apriņķi un apriņķa pilsēta Jaunlatgale par Abreni. “Likums par Jaunlatgales apriņķa un Jaunlatgales pilsētas pārdēvēšanu” publicēts “Valdības Vēstnesī” 1938.gada 2. aprīlī.
Ko par apriņķa nosaukuma maiņu rakstīja tā laika laikraksti? “Jaunākās Ziņas”, Nr.29 (05.02.1938) rakstīja: “ Senatnes pētītāju b-bas sēde pārrunājusi Jaunlatgales pārdēvēšanas jautājumu, kas tagad dienaskārtībā. Par piemērotāko b-ba atzinusi nosaukumu „A b r e n e", jo vieta ir senajā Abrenes novadā, netālu no varenā Abrenes pilskalna - tag. Augšpils kalna. Citi proponētie nosaukumi: Purnava, Atzele, Pietālova, Rītupe, Bērzene, pēc b-bas atzinuma, nebūtu piemēroti, jo neatbilst vēsturiskai patiesībai.”
“Jaunlatgale pārdēvēta par Abreni.” Ar šādu virsrakstu publicēts raksts “Pašvaldības Vēstnesī”, Nr.4 (01.04.1938). “... Ministru kabinets pieņēmis likumu par Jaunlatgales pilsētas pārdēvēšanu, dodot Jaunlatgalei veco latvisko nosaukumu «Abrene». ...”
“Apriņķa priekšnieks apliecināja, ka tagad, kad senais novads atguvis seno vārdu, vēl jo lielāks kļuvis novada sargposteņa spēks sargāt Abreni, jo vārds, nesdams līdzi sentēvu svētību un centienus, atgādina un stiprina pienākumu pret tēvuzemi un tautu”, tā rakstīja “Pagasta Dzīve”, Nr.2 (15.04.1938)
Jaunlatgales pārdēvēšanas svētki notika 10.aprīlī. Abrenes pilsētas valde, atzīmējot apriņķa un pilsētas pārdēvēšanu sarīkoja svinīgu pasākumu ar Iekšlietu ministrijas, apriņķa pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvju piedalīšanos. Svētkus atklāja Abrenes pilsētas galva E. Ozols, iepazīstinot klausītājus ar bijušās Jaunlatgales pilsētas vēsturi, Abrenes senatni. Runai sekoja valsts himna. Klātesošos apsveica Iekšlietu ministrijas pilsētu nodaļas vadītājs un nodeva Valsts prezidenta K. Ulmaņa ziedojumu pašvaldību vajadzībām: Abrenes pilsētai - 5000 Ls un apriņķa lauku pašvaldībai - 10.000 Ls. Noslēgumā pilsētas galva nolasīja pateicības telegrammu, ko Abrenes pilsētas un apriņķa iedzīvotāju vārdā nosūtīja Valsts prezidentam K. Ulmanim. Tā par apriņķa pārdēvēšanas svētku norisi lasītājus informēja “Brīvā Zeme”, Nr.83 (11.04.1938)

Informāciju sagatavoja vecākā speciāliste vēsturniece Ruta Akmentiņa, izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma un periodika.lv materiāli

Fotogrāfijas no muzeja krājuma
Bērnu svētki Jaunlatgalē 1935.gada 26.maijā
Jaunlatgales pilsēta. Fotogrāfs J.Stanko