Balvu Novada muzejs

Muzeja stunda "Nacionālo partizānu darbība Ziemeļlatgalē"

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 21 Februāris 2023

NACIONĀLO PARTIZĀNU DARBĪBA ZIEMEĻLATGALĒ

Pretošanās kustības dalībnieku un Nacionālo partizānu piemiņas vietas Balvu novadā

Nr.p.k.

Piemiņas vieta

Atrašanās vieta

Izveidošanas laiks

1.

Atjaunojot pieminekli Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem otrajā pusē uz pamatiem iekalts uzraksts „Atjaunots godinot arī 1940.-54.g. Latgales nacionālos brīvības cīnītājus”. Balvi

Balvi

Atklāts 1993.gada 11.novembrī, autori A.Jansons, I.Folkmanis

2.

Piemiņas akmens Mālupes-Vīksnas nacionālo partizānu grupas vadītājam Jānim Liepacim

Balvos, luterāņu draudzes kapos

Atklāts 1997.gada 18.novembrī

3.

Piemineklis Romūkstu kaujā kritušajiem nacionālajiem partizāniem

Balvos, katoļu draudzes kapsētas ziemeļaustrumu pusē

Atklāts 1998.gada 22.augustā

4.

Piemineklis nacionālajiem partizāniem. Piemiņas zīmes pamatakmens ar krustu uzstādīts 2003.gadā.

Visa akmens piemiņas zīme ar piemiņas plāksnēs ierakstītiem partizānu vārdiem atklāta 2004.gada 11.novembrī.

Balvos, aiz katoļu draudzes kapsētas.

Atklāts 2004.gada 11.novembrī

5.

Piemiņas akmens nacionālajiem partizāniem Henriham Pošeikam un Ādolfam Bušam

Balvu pilsētā, Začu kapos

 

6.

Piemiņas plāksne “Padomju totalitārā režima represijās cietušo Balcu Valsts ģimnāzijas skolēnu, skolotāju un skolas darbinieku piemiņai”

Pie Balvu Valsts ģimnāzijas

Atklāta 2017.gadā

7.

Piemiņas zīme Baltinavas novada nacionālajiem partizāniem.

Baltinava, pie autoostas

Atklāta 2009.gada 30.oktobrī

8.

Akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izveidota piemiņas zīme “Visiem Grīvas mežos kritušajiem”.

Baltinavas novadā, Grīvas mežu masīvā, netālu no Tilžas,

Atklāta 2013.gada decembrī

9.

Piemiņas plāksne Krišjāņu un apkārtnes novadu cilvēkiem, kuri mācījušies Skrindas 6.kl.pamatskolā, kritušajiem nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem 1940.-1950.gadā

Pie Krišjāņu pamatskolas

Atklāta 1998.gada novembrī

10.

Piemineklis Bērzpils pagasta nacionālajiem partizāniem

Lazdukalna pagasta "Slavītos”

Atklāts 2006.gada 2.novembrī

11.

Piemineklis Rugāju nacionālajiem partizāniem

pie Rugāju vidusskolas

Atklāts 2007.gada 7.septembrī

12.

Piemiņas vieta (baltais krusts) vācu karavīriem, komunistiskā terora upuriem, represētajiem un nogalinātajiem nacionālajiem partizāniem

Rugāji

Atklāts 1992.gada 1.septembrī

13.

Piemiņas vieta bijušajā Stompaku nacionālo partizānu nometnē

Susāju pagasts, Stompaku purvs

Pirmās piemiņas plāksnes uzliktas 20.gs.90.gados

14.

Piemineklis 1945.gada 2. un 3.martā Stompaku kaujā kritušajiem nacionālajiem partizāniem

Balvu-Viļakas šosejas malā, pretī Stompaku purvam

Atklāts 2011.gada 11.augustā

15.

Piemiņas vieta (baltais krusts) 30 nošautajiem nacionālajiem partizāniem,

Šķilbēnu pagasts, Rekovas mežs, Rikas upes senleja

 

16.

Piemineklis Šķilbēnu apkārtnes nacionālajiem partizāniem Rekovā

pie Rekovas vidusskolas

Atklāts 2009.gada 17.jūnijā

17.

Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Albertam Pūcem un Albertam Bružem

Tilžas pagasts

Apbedījuma vietā 1949.gada rudenī iestādīts ozoliņš un uzlikta akmens ar uzrakstu.

18.

Piemineklis Tilžas nacionālajiem partizāniem Tilžas centrā .

_____

Piemiņas plāksne ar pretošanās kustības dalībnieku un atbalstītāju vārdiem

Tilža

Atklāts 1998.gada 20.novembrī

Plāksne uzstādīta 2001.gada 14.septembrī,

2020.g. – piemiņas un svētku vietas labiekārtošana

19.

Piemiņas vieta (baltais krusts) nacionālajiem partizāniem, nacionālo partizānu bunkura vietā

Tilžas pagasta Lielgrīvu mežā

Atklāts 1997.gada 26.septembrī

20.

Piemiņas vieta (baltais krusts) Tilžas pagasta nošauto nacionālo partizānu un viņu atbalstītāju masu kapu vietā

Tilžas pagasta Akuču purva tuvumā

Atklāts 1997.gada 26.septembrī

21.

Piemineklis nacionālās pretošanās kustības vadītājam Ziemeļlatgalē Pēterim Supem, zem pieminekļa ievietota kapsula ar 386 kritušo  nacionālo partizānu vārdiem

Viļaka, Parka iela – aiz Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

Atklāts 2005.gada 28.maijā

22.

Piemiņas zīme Vīksnas apkārtnes nacionālajiem partizāniem

pie Vīksnas skolas

Atklāta 2010.gada 19.jūnijā

Izmantoti Z.Berķa un citi Balvu Novada muzeja krājuma materiāli.

Informatīvo lapu sagatavoja Ruta Akmentiņa

Plašāka info arī Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzē – sadaļā – kultūrvēstures objekti -http://balvurcb.lv/kb/index.php?CategoryID=35