Balvu Novada muzejs

Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības vadītājam (1946-1947) Antonam Circānam 105

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 23 Janvāris 2023

Antons CircānsAntons Circāns dzimis 1918.gada 24.janvārī Ludzas apriņķa Marienhauzenas pagastā (Viļakas pagastā). Beidzis pamatskolu un Šķilbēnu lauksaimniecības skolu. Līdz iesaukšanai Latvijas armijā, strādājis vecāku saimniecībā.
Skolas gados bija mazpulcēns, vēlāk aizsargs, strādājis Viļakas pagasta valdē. Otrā pasaules kara laikā iesaukts Vācijas armijā, beidzis izlūku skolu, 1944.gada oktobrī iesūtīts Sarkanās armijas aizmugurē.
Darbojies nacionālo partizānu grupā Stompaku nometnē. Bijis Liepnas, Vecumu, Žīguru grupu apvienotājs un vadītājs.

Antons Circāns, segvārds “Vārpa”, izstrādājis daudzus Latvijas Nacionālo Partizānu apvienības (LNPA) pamatdokumentus un instrukcijas. Ievērojamākais bija “Memorands”, ko pa pastu nosūtīja Latvijas PSR Augstākās padomes priekšsēdētājam A.Kirhenšteinam, Latvijas PSR Ministru padomes priekšsēdētājam V.Lācim un Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāram J.Kalnbērziņam. “Memorandā” prasīja nekavējoties beigt izsūtīšanu, teroru, laupīšanu u.c. darbības pret civiliedzīvotājiem, evakuēt no Latvijas Sarkanās armijas daļas, IeTK, VDTK daļas, veikt brīvu Tautas nobalsošanu bez svešas armijas klātbūtnes, par to, vai Latvija paliek vai nepaliek PSRS sastāvā.

Partizānu vidū Antons Circāns bija liela autoritāte, saprotošs, labestīgs, drošsirdīgs karotājs, labs organizators, dažādu paroļu (lentu, skaņu) izgudrotājs un noteicējs. Pēc Pētera Supes nāves bija LNPA komandieris. Viņa nozīmīgs veikums Vidzemes un Latgales atsevišķu partizānu grupu apvienošana un sakaru organizēšana.
Antons Circāns nošauts sadursmē 1947.gada 7.jūnijā Cēsu apriņķa Gatartas pagastā pie “Kaimiņu” mājām.


Viākas garnizona karavīri, Antons Circāns (vidū), 1939.gads
Viļakas garnizona karavīri, vidū Antons Circāns. 1939.gads. Fotogrāfs nav noskaidrots.


Antona Circāna pildspalva
Pildspalvu, kas piederēja Antonam Circānam, radinieki Balvu Novada muzejam glabāšanā nodeva 2000.gadā.


Izmantoti Balvu Novada muzeja materiāli