Balvu Novada muzejs

Novadniekam, sabiedriskajam darbiniekam, tautsaimniekam Vilbertam Krasnajam 115

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 12 Janvāris 2023

Vilberts Krasnais ar plūdu skartas teritorijas bērnu1908. gada 12.janvārī Ludzas apriņķī, tagadējā Rugāju pagastā, Alvīnes un Andreja Krasno ģimenē piedzimis dēls Vilberts. V.Krasnais mācījies Jaungulbenes un Galgauskas pamatskolās, Balvu komercskolā. Beidzis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultāti, studējis Vēstures fakultātē.


Viņš bija rosīgs sabiedrisks darbinieks. Partijas “Zemnieku savienība” biedrs, Daugasnes nodaļas vadītājs. Organizācijas “Nacionālā jaunatnes savienība” centrālās valdes ģenerālsekretārs, darbojies Jaunlatgales aizsargu organizācijā (1928-1930).
Grāmatu “Latviskā Jaunlatgale”(1937), “Latviešu kolonijas” (1938), “Baltkrievi kā latviešu tautas zars” (1938) autors, sakārtojis izdošanai grāmatu “Abrenes dziesmas”(1937).
1941.gada 14.jūnijā no Rugāju pagasta Daugasnes izsūtīja visu Krasno ģimeni: Vilbertu Krasno, viņa sievu Elvīru un meitas Aiju - viņai bija gads un vienpadsmit mēneši un 1941. gada 1.aprīlī dzimušo Dailu, Daila mira vagonā ceļā uz Sibīriju.
Vilberts Krasnais 1942.gada 3. augustā nošauts Sverdlovskas apgabalā Sevurallagā (Lieta Nr.17556, 43908)
“... 1946. gada no tālās Sibīrijas atbrauca Aija. ... Piecdesmito gadu otraja pusē atgriezās arī Elvīra. Varas iestādes joprojām viņu uzskatīja par «tautas ienaidnieci», atteica piemērotu darbu. ...
Gulaga sniegotajos etapos palika tautsaimnieks un vēsturnieks, labdarības pasākumu organizētājs Vilberts Krasnais ... Viņa mazā meitiņa Daila. Nepārnāca arī citi V. Krasnā draugi un paziņas. ...
Gulbenes Rēzeknes ceļa malā ir Gaiļakalna kapi. Te pēdējā gaitā pavadīts arī Andrejs Krasnotēvs un viņa piederīgie. Būdams vēl dzīvs, viņš savai iecerētajai pēdējās atdusas vietai blakus ierīkojis simbolisku kapiņu vienīgajam dēlam Vilbertam. ...” /Fragments no Jāņa Amantova atmiņu pieraksta «Vectētiņ, mīļais ...» “Dzirkstele”, Nr.41 (10.04.1990)/

Fotogrāfijas anotācija. Vilberts Krasnais ar plūdos cietušā novada bērnu, 20.gs. 20.-30.gadi. Fotogrāfs E.Aura.
V.Krasnais 1928. gadā brīvprātīgi noorganizēja Sarkanā Krusta palīdzības komiteju Rugāju pagasta plūdos cietušajiem iedzīvotājiem, kurā darbojās kā priekšsēdētājs. Viņš ne tikai vāca līdzekļus pavasara plūdos cietušo bērniem, bet arī pats ziedoja savus un tēva līdzekļus. Vilberts Krasnais deva lielu ieguldījumu Lubānas klānu plūdu novēršanas organizēšanā, izstrādāja Lubānas ezera nosusināšanas projektu.

Publikācijā izmantoti Balvu Novada muzeja un periodika.lv materiāli.