Balvu Novada muzejs

Atceres diena

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 14 Novembris 2011

Balvu Novada muzejā pieminot  deportāciju upurus, notika atceres pasākums, kurā muzejpedagoģe Irēna Šaicāne sniedza ieskatu pētījumā par Latvijas Valsts arhīva dokumentu sniegtajām liecībām par balveniešu likteņiem 1949.gada 25.marta represijās. Noslēgumā  koncertu sniedza senioru jauktais koris „Pīlādzis” un Kubulu garīgo dziesmu ansamblis „Vakarblāzma”, skanēja Andreja Eglīša dzeja un atmiņu stāsti.