Balvu Novada muzejs

Balvi februārī - tuvākā un tālākā pagātnē

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 24 Februāris 2021

1920.gada 12.februāris, Balvus apmeklē Ministru prezidents Kārlis Ulmanis

Balvos ieradās Ministru prezidents Kārlis Ulmanis un Latgales divīzijas komandieris pulkvedis Krišjānis Berķis. Balvu apmeklējums fiksēts fotogrāfijā pie Latgales divīzijas štāba.

1926.gada 21.februāris, Balvu iedzīvotāju sapulce latviešu biedrības “Gaisma” namā

Sapulci atklāja Reinholds Smurģis, par sapulces vadītāju ievēlēja Kārli Lāci. Sapulcē piedalījās 186 balvenieši, kuri ar pilnvarām pārstāvēja ap 600 Balvu iedzīvotājus. Sapulce lēma par pilsētas pašvaldības dibināšanu. Atzina: Balviem noteikti ir pilsētniecisks raksturs, to norāda apbūvētās zemes platība, valsts un sabiedriskās iestādes, tirdzniecības un rūpniecības attīstība un iedzīvotāju skaits, kuru nodarbošanās nav zemkopība, bet tirdzniecība un amatniecība. Bet bija grupa iedzīvotāju, kuri nevēlējās, lai Balvi kļūtu par pilsētu, kā argumentus minot līdzekļu trūkumu jaunas pašvaldības uzturēšanai, nav rūpniecības uzņēmumu, kas nodarbinātu lielāku strādājošo skaitu.

1928.gada 11.februāris, Balvu miestam izsludina pilsētas tiesības

7.februārī notika Saeimas sēde, starp apspriežamajiem jautājumiem bija arī jautājums par pilsētas tiesību piešķiršanu 16 miestiem, tai skaitā Balviem. Saeimas pieņemtais un Valsts Prezidenta 11.februārī izsludinātais likums par pilsētas tiesību piešķiršana izsludināts laikrakstā „Valdības Vēstnesis” 1928.gada Nr.34. Balvi kļuva par pirmo pilsētu Jaunlatgales apriņķī.

1928.gada 25.februāris, Balvu miesta pēdējā un pilsētas domes pirmā sēde

Par pirmo pilsētas vadītāju kļuva Balvu miesta valdes priekšsēdētājs Reinholds Smurģis.

1990.gada 27.februāris, Valsts karoga maiņa

Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 15. februārī par oficiālo valsts simboliku atzina sarkanbaltsarkano karogu,1921.gadā apstiprināto Valsts ģerboni un himnu "Dievs, svētī Latviju". Līdz ar to visā valstī 1990.gada 27.februārī vienlaicīgi plkst.12.00 notika valsts karoga maiņa pie ciemu, ciematu, pilsētu un rajonu izpildkomitejām. Virs Balvu rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas ēkas sarkanbaltsarkano karogu uzvelk PSRS Tautas deputāts, rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Voldemārs Šļakota. Dzīvespriecīgās mūzikas pavadījumā tiek novilkts Latvijas PSR karogs un skanot himnai “Dievs, svētī Latviju” pacelts sarkanbaltsarkanais karogs. Veco Latvijas PSR karogu V.Šļakota nodeva glabāšanai Balvu rajona Vēstures un Mākslas muzeja direktorei Marutai Paiderei.

Foto: Valsts karoga maiņa pie Balvu rajona tautas deputātu padomes izpildkomitejas ēkas.

1993.gada 16. februāris, nodibina individuālo komercuzņēmumu “Ananass” 

Foto: uzņēmuma ēka.

1993.gada februāris, darbu sāk Balvu pilsētas pašvaldības policija

Pašvaldības policijas stāsts sākās 1992.gada 9.septembrī, kad toreizējā Balvu pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja Jura Annuškāna vadītajā sēdē pieņēma lēmumu izveidot Balvu pilsētas municipālās policijas dienestu. Par pašvaldības policijas pirmo priekšnieku kļuva Antons Namsons.

2003.g.11.februāris, Balvos atklāj ģimenes atbalsta centru

2003.gada 15.februāris, izdot pastmarku "Balvi" 

Latvijas Pasts sērijā "Latvijas pilsētu un novadu ģerboņi" izdod pastmarku "Balvi". Balvu pasta nodaļā notika pirmās dienas zīmogošana. Pastmarkā attēlots Balvu ģerbonis, dizaina autors Juris Utāns, tirāža 200 000 eksemplāru.

2005.gada 11.februāris, iesvēta Balvu pilsētas karogu 

Bija izsludināts konkurss, piedāvātas 75 karoga skices. Karogs tapis Ausmas Apšas, Astras Ločmeles-Ambarovas, Elitas Teilānes, Dainas Medinieces sadarbības rezultātā. Karogu iesvētīja Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Jānis Bārtulis. Karoga apraksts: Gaišā, baltā josla simbolizē baltu dvēseli un garīgās vērtības, kuru ir vairāk, kuras ir pāri zemes- materiālajām vērtībām. Gaišā- baltā krāsa simbolizē arī baltu, gaišu pilsētu, tās nākotni. Balts -  cēluma, atklātības, ūdeņu, ūdensrožu un gaišo domu krāsa. Sudraba krāsas josla simbolizē - "zemes" vērtības, sudraba "spoguļus", Balvu ezeru. Sudrabs, kā bagātības un auglības simbols. Taču sudrabs sūbē, tāpēc simbolizē arī cilvēka vajadzību pielikt pūles, lai to spodrinātu, simbolizē nemitīgas rūpes par izaugsmi un neatlaidīgu garu. 

Foto: Balvu pilsētas karogs.

2007.gada 8.februāris iznāk Balvu pilsētas Domes informatīvā laikraksta "Balvu Ziņas” pirmais numurs

Foto: Laikraksta "Balvu novada ziņas'' pirmais numurs.

2008.gada februāris, Balvos topošā peldbaseina pamatos iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

2009. gada februāris, Balvu pilsētas Kultūras un Atpūtas centrā jauno rokgrupu konkurss "Mediators 2009"

2011.gada 22.februāris, atklāts Balvu novada Tūrisma informācijas centrs

Balvu Novada muzeja ēkā Balvos, Brīvības ielā 46 atklāts Tūrisma informācijas centrs (TIC)

2012.gada 8.februāris, Balvu pamatskolas jaunā karoga iesvētīšana

Karoga autore Anita Putniņa, karoga apraksts - uzlecoša saule uz zila debesu fona, saules centrā divas rokās ielikta grāmata kā gudrības simbols. Uz zaļa fona smilškrāsas lenta ar skolas nosaukumu. Iesvētīja karogu Balvu luterāņu draudzes mācītājs M.Vaickovskis.

2016.gada februāris,  Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājas Irēnas Šaicānes grāmatas “Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz olimpiskajai medaļai” atvēršana

2019.gada februāris, Balvu novada domi apmeklē koalīcijas partijas “Attīstībai /PAR” deputāti - Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Artūrs Toms Plešs

2019.gada 21.februāris, vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2019” Balvu muižā

Skatītājus priecēja deviņi bērnu kolektīvi. Trīs dalībniekus - Tilžas vidusskolas vokālo ansambli “Varbūt”, Balvu Mūzikas skolas vokālo ansambli un Baltinavas vidusskolas vokālo ansambli “Vērmelīte” - žūrija novērtēja ar augstāko pakāpi un izvirzīja konkursa 2.kārtai.

2019.gada 28.februāris, atklāj SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” otro operāciju zāli Balvos

 

Izmantoti Balvu Novada muzeja, LVVA, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Periodika.lv" materiāli