Balvu Novada muzejs Ziemeļlatgales deķi tautās iet... - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Ziemeļlatgales deķi tautās iet...

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 01 Jūnijs 2017
ProfileGatavojoties Latvijas 100 - gadei tiek apkopoti materiāli par Latvijas audējām un viņu darinājumiem. Maija beigās Balvu Novada muzeju apmeklēja pētnieku komanda - Tautas lietišķās mākslas ekspertes Linda Rubena, Zane Ulmane, audēja Aija Veipa un grāmatas tapšanas iniciators un mecenāts Rauls Vēliņš. Vairāk kā 100 dažādas segas bija atceļojušas no Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadiem, lai to raksti tiktu iemūžināti vēsturei. Paldies par atsaucību audēju un segu apzināšanā kultūras darbiniecēm un pašām prasmīgajām audējām un Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošai vidusskolai par piemēroto telpu segu fotografēšanai!