Balvu Novada muzejs Jānim Ūdrim 110 - Balvu Novada muzejs
Balvu Novada muzejs

Jānim Ūdrim 110

Drukāt
Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 20 Aprīlis 2016

2016.gada 30.aprīlī paliks 110 gadi kopš Stāmerienas pagastā dzimis Jānis Ūdris. 1932.gadā J.Ūdris kā talantīgs gleznotājis beidza mākslas akadēmiju ar diplomdarbu gleznu "Smagā darbā". Specializējies J.Tilberga, vēlāk Ģ.Eliasa vadītajā Figurālās glezniecības meistardarbnīcā. Studijas beidzis, līdztekus radošajam darbam, strādāja par zīmēšanas skolotāju Viļakas Valsts ģimnāzijā (1934-1944) un Litenes vidusskolā (1944-1948).J.Ūdri kā gleznotāju valsts mērogā iepazina pēc viņa uzvaras konkursā par gleznu Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vasaras mājas Baltās zāles sienai. Piedalījās vairāk kā 50 gleznotāju, par vērtīgāko žūrija atzina J.Ūdra gleznu „Darba steigā” (1934). Gleznoja, piedalījās izstādēs, ieceru bija daudz... 1948.gadā Jānis Ūdris tiek apcietināts, izsūtīts uz Sibīriju. Pēc atgriešanās no izsūtījuma dzīvoja un strādāja Balvos.
J.Ūdris gleznojis portretus, ainavas, sadzīves ainas, vismīļākā gleznotājam bija darba tēma, nav vairījies arī no liela formāta kompozīcijām. 
Balvenieši lepojās ar savu gleznotāju, kaut arī toreizējā vara mākslinieka biogrāfijas dēļ viņu centās neievērot, Jānis Ūdris netika uzņemts arī Mākslinieku savienībā.
Jānis Ūdris miris 1973.gada jūlijā, apglabāts Začu kapos. Jāņa Ūdra gleznas glabājās Balvu Novada muzejā, Latgales kultūrvēstures muzejā un privātkolekcijās.