Balvu Novada muzejs

Izstāde – konkurss gaida klātienes tikšanos ar skatītāju!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 12 Marts 2021

Pagājušajā gadā tika izsludināts mākslas konkurss – izstāde “Mana Ziemeļlatgale”, uz kuru atsaucās 23 autori. Vairāk kā 70 mākslas darbi ar nepacietību gaida savu tikšanos ar skatītāju un žūriju. Kamēr vēl tas nav iespējams  - ar darbiem var iepazīties muzeja mājas lapas  sadaļā  Virtuālās izstādes”  vai

https://www.facebook.com/balvumuzejs/photos/a.4151424184867758/4151415508201959

Labākos darbus pēc žurijas vērtējuma plānots iegādāties muzeja krājumam.

Ikvienam ir iespēja atbalstīt māksliniekus un mākslas vērtību saglabāšanu  nākamajām paaudzēm papildinot balvu fondu.

Ziedojumu konta rekvizīti:

Balvu novada pašvaldība,

Reg.nr. 90009115622

LV64 PARX 0012 5929 7000 6

Ar norādi “Muzeja mākslas konkursam”

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu !

 

Balvu Novada muzeja vadītāja – Iveta Supe