Balvu Novada muzejs

Digitalizētas 900 fotogrāfijas no Balvu Novada muzeja krājuma

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 17 Februāris 2020

Februāra sākumā, ar Eiropas Savienības atbalstu īstenotā projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros, Balvu Novada muzejā notika muzeja krājuma priekšmetu digitalizācija. Kopumā tika digitalizētas 900 melnbaltas fotogrāfijas no Balvu Novada muzeja krājuma Fotogrāfiju kolekcijas.

Sagatavošanas darbi tika uzsākti jau 2019.gada sākumā, kad tika izvēlēti priekšmeti, gatavots digitalizējamo priekšmetu saraksts, kur katrs priekšmets tika detalizēti aprakstīts, izklāstīta tā vēsture. Vēlāk saraksts tika saskaņots ar Kultūras informācijas sistēmu centru un "dota zaļā gaisma" digitalizācijas veikšanai. 2020.gada janvārī nepārtraukta rosība notika muzeja 4.krātuvē - Fotokrājumā, jo izvēlētās fotogrāfijas tika izņemtas no speciālajām uzglabāšanas kārbām un aploksnēm, vēlreiz tika pārbaudīta to saglabātības pakāpe un izvērtēts, vai tiešām skenēšanas ierīces radītais gaismas starojums, neradīs tām kaitējumu. Pēc tam priekšmeti tika sarindoti secībā - atbilstoši sarakstam.

Digitalizāciju veica komanda, kas sastāvēja no diviem profesionāliem video - foto fiksācijas speciālistiem un diviem Balvu Novada muzeja speciālistiem. Projekta ietvaros uzaicinātie profesionāļi ļoti atzinīgi novērtēja Galvenās krājuma glabātājas veikto sagatavošanas darbu kvalitāti un kārtību, kas valda 7 muzeja krājuma telpās. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē, kas kalpo par pamatu nacionālās identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, zināšanu sabiedrības un radošo industriju attīstībai, un nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā.Projektu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar projekta sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Kultūras informācijas sistēmu centru.