Balvu Novada muzejs

Dzīres

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 04 Jūlijs 2019

 

Līdz 7.septembrim Balvu Novada muzejā būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles studentu un pasniedzēju darbu izstāde “Dzīres”.

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle šogad atskatās uz savas darbības 30 gadiem, Latvijas Mākslas akadēmijas pastāvēšanas laiks ir jau 100 gadi, mācību iestāde ir tikai nedaudz jaunāka par Latvijas valsti. Tāpēc viss akadēmisko studiju process šajā gadā paiet svētku un cītīgas radošās darbošanās gaisotnē, ar nolūku – izrādīt cieņu akadēmisko tradīciju saglabāšanai un mākslas cienītājiem sniegt izpratni par mācībspēku un studentu talantu potenciālu. 

Jau savlaicīgi plānojot izstāžu darbību, tika pieteikta izstāde “Dzīres” Latgales kultūrvēstures muzejā un no 4.jūlija izstāde bija skatāma arī Balvu Novada muzejā. Tādā veidā tika atzīmēta LMA simtgade un LMALF 30 gadi, izstādes ekspozīcijā aktualizēts jēdziens ”dzīres”, kura pazīstamākais traktējums nāk no grieķu filozofijas laikiem (Platona “Dzīres”), vijas cauri visiem gadsimtiem un ļauj parādīt svētku svinēšanas traktējumu gan radošajā darbībā, filozofijā, ikdienā un arī īpašos gadījumos.

Platona traktāts tapis 4. gs. pirms mūsu ēras, tomēr ir aktuāls neapšaubāmi arī šobrīd. Lai arī darba nosaukums vēsta par izklaides pasākumu, tomēr vissvarīgākais antīkajās dzīrēs – simpozijā bija filozofiskais saturs, tā uzdevums bija dalībnieku starpā risināt dialogus par ētiskiem un estētiskiem jautājumiem, bagātinoties vienam no otra, parādot zināšanu summu, kas iegūta cītīgās antīko jautājumu studijās. Platons analizē kopā pulcēšanās nepieciešamību, prāta skaidrību un izteikšanās vienkāršību, labā un ļaunā attiecības, dieva Erota nozīmi antīkajā kultūrā. Traktāta otrajā daļā autors aktualizē sarkasma, ironijas un dialoga nozīmi. Vizuāli plastisko mākslu dažādās izpausmes formās šie jautājumi allaž ir bijuši svarīgi. Gadsimtiem ejot ir mainījies antīko jēdzienu saturiskais piepildījums. Latgales filiāles studenti un pasniedzēji, izmantojot dažādas vizuālās mākslas izteiksmes formas, centīsies parādīt savu dzīru un simpozija traktējumu, kas pēc būtības un saturiskā piepildījuma ir tuvi radošo cilvēku izpausmes formām.

Latgales filiālē studē jaunie talanti no visas Latgales – Daugavpils, Ludzas, Līvāniem, Krāslavas, Balviem, Jēkabpils un arī citām Latvijas vietām, tāpēc bieži organizējam ceļojošās izstādes, lai ieinteresētu jaunos talantus doties studēt akadēmiskās mākslas noslēpumus uz Rēzekni un šī pilsēta daudziem kļūst par mājām uz ilgu laiku. Tāpēc izstāde “Dzīres” ir ceļojošā izstāde, kuras norise ir ieplānota visa svētku gada garumā un arī 2020. gadā. Risināsim sarunas – dialogus izstādes laikā un lai ieraudzītais mūs rosina uz pārdomām un neatstāj vienaldzīgus.

Izstāde tapusi ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs'' organizēto "Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa'' atbalstu.