Balvu Novada muzejs

1941.gada 14.jūnijs

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 13 Jūnijs 2019

Taigā, 1955.gads 

 

1941.gada 14.jūnijā daudzus Latvijas iedzīvotājus, pēc iepriekš sastādītajiem sarakstiem un  plāna, varmācīgi un bez jebkāda tiesas sprieduma, piespiedu kārtā izsūtīja no dzimtajām mājām, no ierastās vides, aizrestotos lopu vagonos aizveda tūkstošiem kilometru tālu, kur cilvēki bija pakļauti pazemojumiem, beztiesībai, badam, nāvei.

Deportācijas laikā Latvijā arestēja un izsūtīja 15 443  iedzīvotājus, no Abrenes apriņķa izsūtīja 446 cilvēkus, par padomju varai bīstamiem atzina arī vecus, slimus cilvēkus un mazus bērnus. Daudzi neatgriezās...

 

Lasīt tālāk ...

Izmaiņas cenrādī

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 27 Maijs 2019

 

No 1.jūnija Balvu Novada muzejā noteikta ieejas maksa. 

Cenrādi skatīt: ŠEIT

Līdz 16.jūnijam

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Maijs 2019

Muzeju nakts 2019 - Starp Tālavu un Pietālavu

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 15 Maijs 2019

18.maijā Balvu Novada muzejā un BBJC

19.00 S.Krastiņas personālizstāde “Es nezinu, ko nezinu. Abrene.’’ 

          Animācijas filma "Tālavas taurētājs"

20.00 “Brīvības cīņu dalībnieks – stiprinieks Jānis Pilmains’’ –  A.Āzes apkopotās atmiņu burtnīcas atvēršana.

21.00 "Eiropa iegremdējas vasarā" BBJC pagalmā 

          S.Krastiņas radošajās darbnīcās tapušo zīmējumu izstāde BBJC.

22.00 Tautas muzikanta Aiņa Šaicāna dziesmu koncerts “Draugu tikšanās’’. 

Izstādes ''Es nezinu, ko nezinu. Abrene.'' atklāšana un radošās darbnīcas

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 09 Maijs 2019

8.maijā Balvu Novada muzejā tika atklāta Sandras Krastiņas personālizstāde“Es nezinu, ko nezinu. Abrene”, kura radusies iedvesmojoties no muzejos un arhīvos veiktajiem pētījumiem, tiekoties ar cilvēkiem un uzklausot viņu stāstus. Izstāde veidota kā procesuāls izpētes projekts – tā nav kā noslēgts tēmas rezumējums, bet gan kā informatīvi papildināms lielums. Ko mums katram nozīmē vārds “Abrene”? Jautājums paliek atklāts.

Lasīt tālāk ...

4.maijs

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Maijs 2019

Andris Līgotnis(1959-1997), Juris Cibulis, Kazimirs Šļakota, deputāti no Balvu rajona, kuri 1990.gada 4.maijā balsoja par neatkarības atjaunošanu.

1989.gads un 1990.gads bija PSRS tautas deputātu, vietējo deputātu padomju un Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu laiks. Augstākās Padomes vēlēšanu dienā LTF (Latvijas Tautas frontes) štābs Balvos bija atvērts visu diennakti, nāca cilvēki, zvanīja telefons, katram bija ko pavēstīt. Koordinācijas centra vadītājas Baibas Voikas piezīmes: “Balsu skaitīšana: 20.01. Sajūsmas brēcieni aiz loga. Līgotnim urā! Kubulos graujošs panākums, 20.33. pirmās bezdelīgas no Briežuciema, LTF labvēlīgas, Cibuļa kungam it sevišķi…..”. LPSR Augstākās Padomes vēlēšanāsno Balvu rajonā uzvarēja visi LTF atbalstītie kandidāti: Balvu 107. vēlēšanu apgabalā A.Līgotnis, Rugāju 109.vēlēšanu apgabalā J.Cibulis, Viļakas 108.vēlēšanu apgabalā K.Šļakota.

 

Balvu rajona iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Augstākās Padomes priekšsēdētāja kandidatūras apspriešanā. Par to, ka A.Gorbunovu vēlās atkārtoti redzēt AP priekšsēdētāja amatā ar 1544 parakstiem apliecināja Balvu rajona iedzīvotāji. ‘Par’ 453 paraksti savākti  no Kubulu pagasta,  169 - Bērzpils, 152 - Ploskenas, 78 - Briežuciema, 50 - Rugājiem. Parakstu lapas nosūtīja AP prezidijam, lai 3.maijā pirmajā sesijā iepazīstinātu deputātus ar Balvu rajona vēlētāju gribu.

21. aprīlī Daugavas stadionu Rīgā piepildīja jaunievēlētie parlamenta un visu lojālo pašvaldību deputāti, vairāk nekā astoņi tūkstoši cilvēku. Gandrīz visi sanākušie parakstīja aicinājumu jaunajai Augstākajai Padomei – balsot par Latvijas neatkarību, tai skaitā arī deputāti no Balvu rajona.

1990.gada 4.maijā 138 deputātiem balsojot ‘par’ pieņēma deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

A.Līgotņa teiktais laikrakstam “Vaduguns” 1990.gada maijā: „Kad tika lasīti balsošanas rezultāti, troksnis uz ielas kļuva nepanesams, tūkstošbalsīgais koris sāka skaitīt balsis, kas tiek nodotas ‘Par’ A.Gorbunovs spiests lūgt līdzjutējus netraucēt parlamenta darbu, un lūgums tiek izpildīts - aiz logiem iestājās klusums. Skaitīšana turpinās čukstus. Pie 132 ‘par’ iela uzsprāgst. Tautas liktenis izlemts. Tik varenus saucienus “malači, malači...” nav dzirdējusi neviena auditorija Latvijā ne pirms, ne pēc Kristus dzimšanas.” 

Izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli.

 

Sveiciens Valsts svētkos!

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 03 Maijs 2019

Vēl tikai šonedēļ apskatāma izstāde "Atmiņas par Sibīriju''

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 24 Aprīlis 2019

Vēl tikai šonedēļ apskatāma izstāde "Atmiņas par Sibīriju''!