Projekts “PASARGĀT, LAI NEPAZAUDĒTU” ir uzsākts

Kategorija: Projekts
Piektdiena, 10 Maijs 2013

 clip_image002

2013.gada 2.maijā, Balvi, Latvija   2013.gada 30. aprīlī Rīgā, Latvijā Apvienotajā tehniskajā sekretariātā Balvu novada priekšsēdētāja vietniece Ināra Ņikuļina kā vadošā partnera pārstāvis parakstīja Granta līgumu ESTLATRUS/2.2./ELRII-308/2012/32, lai uzsāktu projekta “Pasargāt, lai nepazaudētu – kultūras mantojuma saglabāšana” (Pasargāt, lai nepazaudētu) realizāciju otrā konkursa ietvaros. 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. (Programma) Apvienotā vadošā iestāde ir apstiprinājusi Programmas līdzfinansējumu 855 000 euro (600 897,42 LVL) apmērā.

Projekts „Saglabāt, lai nepazaudētu” ir atbalstīti 2. prioritātes „Kopējie izaicinājumi” 2.2. pasākumā Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana, un ir vērsts uz to, lai attīstītu vietējos muižu kompleksus un radītu efektīvus priekšnoteikumus kultūras mantojuma izmantošanā, lai veicinātu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību Pleskavas, Dienvidigaunijas un Latgales reģionos.  

Projektā kā partneri darbojas Balvu novada pašvaldība (Latvija), Sangastes lauku pašvaldība (Igaunija) un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrācija, kā arī deviņi asociētie partneri. Projekta aktivitātes ietver:

kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana – telpu restaurācija Sangastes pilī, kultūras mantojuma centrā Dedovičos, Balvu muižas klētī ar mērķi tām kalpot par funkcionālām mūsdienu ekspozīciju zālēm;

Nemateriālā kultūras un dabas mantojuma atjaunošana - vietējo tradīciju un prasmju apzināšana, atdzīvināšana  un nodošana - organizējot trīs 2-dienu starptautiskus masu pasākumus (kā piemēram,   „Rudzu dziesmu ražas novākšanas svētki” Sangastē, “Lakstīgalu pogošana” Kņazu kalnos, „Pelēko akmeņu stāstu dienas” Balvos, 18 vietējās meistarklases un 3 vietējie semināri par iespējām uzsākt mazo biznesu, izmantojot tradīcijas un prasmes; pastāvīgo un digitālo ekspozīciju uzstādīšana un vienas ceļojošās izstādes „No rudziem līdz maizei” izstrāde.

Projekta kopējais budžets ir 958 712,00 EUR (673 786,63 LVL), Balvu novada pašvaldības  kopējais budžets ir 374 356.00 EUR (263 098,89 LVL), no kura programmas līdzfinansējums ir 329 079,60 EUR (231 278,46 LVL); Sangastes lauku pašvaldības kopējais budžets ir 321 356.00 EUR (225 850,28 LVL), programmas līdzfinansējums ir 289 220.40 EUR (203 265,25 LVL) un Pleskavas apgabala Dedoviču rajona administrācijas kopējais budžets ir 263 000.00 EUR (184 837,45 LVL), programmas līdzfinansējums 236 700.00 EUR (166 353,71 LVL).

     Igaunijas – Latvijas – Krievijas  Pārrobežu                 sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības  instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta  kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas federāciju. Programmas mājas lapa www.estlatrus.eu.