Projekts „SAGLABĀT, LAI NEPAZAUDĒTU” veiksmīgi turpinās

Kategorija: Projekts
Ceturtdiena, 20 Jūnijs 2013

logger1 ger3ger2           2 1

2013.gada 10. un 11.jūnijā aizvadītas spraigas un intensīvas darba dienas. Projekta komanda Siguldā apmeklēja Apvienotās vadošās iestādes un Apvienotā tehniskā sekretariāta organizēto Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas gada pasākumu “Izbaudi Hanzas ceļu Latvijā, Igaunijā un Krievijā!”, kur bija iespējams uzzināt gan par jau uzsāktajiem EST-LAT-RUS programmas projektiem, gan arī jaunām iespējām ideju realizācijai sadarbībā ar kaimiņvalstīm nākotnē.  

Izsekojot Daces Grūbertes veiktajai analīzei par Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas lomu pierobežas reģionu sociālekonomiskajā attīstībā, iepriecināja fakts, ka arī Balvu novada pašvaldības izstrādātais projekts iekļauts prezentācijā, kā arī tas, ka esam to 6 laimīgo vidū, kas guvuši atbalstu 71 iesniegta projekta konkurencē.   Īpaši nozīmīga tikšanās notika 11.jūnijā Balvos, kur kopā ar projekta partneriem no Sangastes Igaunijā pārrunājām turpmāko darbības programmu, plānojām finansējuma sadalījumu laika grafikā, kā arī starptautiskā pasākuma svarīgākās norises, kas notiks šā gada septembrī Sangastē, Igaunijā.   apaksa

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgi īstenojamus pasākumus pierobežas reģiona attīstībai ar mērķi uzlabot reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.  

Balvu Novada muzeja vadītāja, Projekta koordinatore Balvos   Iveta Supe