Kārlim Lācim - 130

Kategorija: Aktualitātes
Trešdiena, 08 Jūlijs 2020

Pirms 130 gadiem 10.jūlijā Madonas apriņķī, dzimis Neatkarības kara dalībnieks, advokāts, Balvu pilsētas vecākais Kārlis Alberts Lācis.      

1898.gadā ģimene pārcēlās uz Bērzpils pagastu. Latgales skolās mācību valoda bija krievu, vecāki sūtīja dēlu mācīties uz Vidzemi. K.Lācis beidza Lubānas pagasta Rupsalas pamatskolu, iestājās Lubānas draudzes Ministrijas skolā, kad skolu slēdza K.Lācis atgriezās tēva mājās, palīdzēja saimniecībā un sapņoja par iestāšanos Mērniecības skolā, bet Vitebskas gubernators neizdeva apliecību par politisko uzticamību. K.Lācis pašmācības ceļā sagatavojās vidusskolas gala eksāmeniem, viņš beidza Daugavpils Saharova komercskolu, mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā. Tika iesaukts armijā, 1916.gadā beidza Konstantīna Kara skolas četru mēnešu kursus, bet veselības dēl no armijas atvaļināts.

1917.gada augustā K.Lācis kopā ar sievu Ņinu Balvos atvēra privātu tirdzniecības skolu ar divgadīgu apmācības kursu. Skolas pārzine bija Ņina Lāce, bet K.Lācis līdz 1919.gada maijam veica inspektora pienākumus. Neatkarības kara laikā K.Lācis ar tirdzniecības skolas skolotājiem un domubiedriem organizēja partizānu pulciņus. Brīvprātīgi iestājās partizānu nodaļā,kas 1919.gada 5.jūlijā pārdēvēta par Latgales partizānu pulku. Pildīja partizānu pulka saimniecības daļās priekšnieka pienākumus, vēlāk komandēja saimniecības rotu. 1919.gada pavasarī pie Pokrotas ievainots, 1919.gada augustā paaugstināts par leitnantu, atvaļināts no Latgales partizānu pulka 1920.gada 11.maijā.

Par dienestu Latvijas armijā valdība 1923.gadā K.Lācim piešķīra 13 ha  lielu saimniecību “Dīķīši” Balvu centrā. (Lielākajā daļā no K.Lāča īpašuma atrodas atpūtas vieta, kas ieguvusi nosaukumu “Lāča dārzs”)

1925.gadā K.Lācis nokārtoja advokāta eksāmenus, strādāja par advokātu Balvos, darbojās Zemnieku savienībā, bija Jaunlatgales (Abrenes) 19.aizsargu pulka II bataljona komandieris. 1934.gada 1.jūnijā K.Lāci iecēla par pilsētas galvu. Viņa darbības laikā Balvos notika ievērojami pasākumi - Jaunlatgales apriņķa dziesmu svētki, Latgales partizānu pulka kritušo karavīru pieminekļa atklāšana. Būdams pilsētas galva vienlaikus veica advokāta praksi un bāriņtiesas priekšsēdētāja darba pienākumus. “Kā pilsētas galva K.Lācis Balvu valsts ģimnāziju allaž apmeklēja valsts svētkos, arī 1.septembrī. Vienmēr ciemošanās reizēs arī runājis, aicinot visus spēkus atdot jaunās valsts stiprināšanai, tāpēc arī pašu skolēnu zināšanas lieti noderēšot. Stāja tik nosvērta, apbrīnas vērta aura it kā staroja no viņa. Visas runas bija patriotisma pilnas - ģimnāzistu uzdevums: augt un veidoties par savas dzimtenes - Latvijas - labklājības tālākajiem veidotājiem”. /no V.Voicišas atmiņām (2006.g.) publicēts I.Šaicānes grāmatā “Balvi -pilsēta ezeru krastos”,2009./

Kārlis Lācis apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi (1923.), Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru (1929.), Viestura ordeņa V šķiru (1938.), Aizsargu Nopelnu krustu (1939.).

1940.gada 25.jūlijā padomju vara K.Lāci kā neuzticamu atbrīvoja no pilsētas vadītāja pienākumiem.  1941.gada 15.martā Kārli Lāci arestēja, sākumā viņš atradās apcietinājumā Abrenē, Daugavpilī, bet karam sākoties nosūtīts uz Krievijas teritoriju. 1942.gada 26.martā uzrādītajā apsūdzības rakstā uzsvērts, ka K.Lācis bija neapmierināts ar padomju varu, tāpēc viņš cīņā pret to nodibināja Latgales partizānu pulku. K.Lāča meita Lidija Lāce 1993.gadā savās atmiņās rakstīja: “Par lielo savas Tēvijas mīlestību Kārlim Lācim bija jāizcieš necilvēciskā spīdzināšana cietumos un rezultātā 1942.gada 14.aprīlī Jenisejskā nošauts.” 1989.gadā Kārli Lāci reabilitēja. 

Balvu Novada muzeja krājuma materiāli par K.Lāci iekļauti Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts” sadaļā “Dzīvesstāsti: četri kara laika likteņi”. 

Informatīvo lapu sagatavoja Balvu Novada muzeja vecākā speciāliste vēsturniece Ruta Akmentiņa, izmantoti muzeja krājuma materiāli.

1914.gadā Kārlis Lācis apprecējās ar Ņinu Garinu, ģimenē bija divi bērni, meita Lidija (1915) un dēls Aleksandrs Jānis (1918) . Aleksandra meitas Ingrīda Lāce un Linda Lāce  no ASV muzejam dāvināja 25 fotogrāfijas, ko tēvs bija paņēmis līdzi dodoties trimdā. 

Balvi, 20.gs.30.g., stāv no kreisās Aleksandrs Jānis Lācis

Balvos pie ģimnāzijas, 20.gs.30.g.

Pie Balvu ezera,20.gs.30.g.       

           

Balvu ģimnāzijas audzēkņi pirms eksāmena, 20.g.30.g.