Maijs

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 08 Maijs 2020

Maijs Romas Katoļu baznīcas kalendārā ir Svētās Jaunavas Marijas mēnesis – laiks, kad tai tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūgšanas. Lai gan Svētajai Jaunavai Marijai veltītie maija dievkalpojumi ir katoļu pasaulei vispārraksturīga parādība, to Latgalē un Augšzemē izplatītā brīvdabas forma gan norises apstākļu, veidojuma un pārmantošanas aspektā, gan šīs prakses vērienīguma ziņā ir izcila – atzīst muzikologs Mārtiņš Boiko.

Maija dievkalpojumus ļaudis sauc par „dzīduošonu pi krusta” un notur pēc pašu ierosmes – bez garīdznieku klātbūtnes un vadības. Dievkalpojumu vadītāji ir no pašu vidus. Šī tradīcija kā viena no mūsu vērtībām iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Šobrīd tiek apkopoti materiāli un muzejs piedalās pieteikuma “Maija dziedājumi pie krucifiksiem Ziemeļlatgaē” sagatavošanā, lai tos iekļautu arī Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Ar bagātajām maija dievkalpojumu tradīcijām Ziemellatgalē var iepazīties Balvu reģiona kultūrvēstures datubāzēLatvijas kultūras kanona mājas lapā un Balvu Novada muzeja ekspozīcijā.

 

Video no Balvu Novada muzeja ekspozīcijas.