Novadnieks, kura vārdā nosaukta iela Austrālijas galvaspilsētā

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 17 Marts 2020

Oskars Pumpurs, stāv 1.no labās, ar klasesbiedriem, 1.rindā no kreisās klases audzinātājs Voldemārs Manguss, Izglītības ministrijas pārstāvis, skolas direktors Augusts Balodis. 1939.gads. Foto no muzeja krājuma.  

Pirms 100 gadiem martā Balvu pagastā dzimis Oskars Gotfrīds Pumpurs-Bumburs (1940.gadā viņš Iekšlietu ministrijai iesniedza uzvārda maiņas lūgumu kavēlas turpmāk saukties Oskars Pumpurs).

1939.gadā, pēc Balvu valsts ģimnāzijas beigšanas, O.Pumpurs Latvijas Universitātē sāka studēt arhitektūru. Otrā pasaules kara laikā devās bēgļu gaitās, studijas pabeidza Vācijā, Braunšveigas Tehniskā universitātē, iegūstot arhitekta - inženiera diplomu. 40.gadu beigās ar sievu Irmu kā bēgļi ieradās Austrālijā. Tur O.Pumpurs strādāja Iekšlietu ministrijā (Department of the Interior) kā tehniskais zīmētājs. 1958.gadā sāka darbu Kanberas pilsētas plānošanas pārvaldē, bija viens no galvenajiem Austrālijas galvaspilsētas jauno dzīvojamo rajonu plānotājiem. Vairāk kā 30 gadu plānotāja karjerā iesaistījās četru jaunu Kanberas centru plānošanā, un priekšpilsētu plānošanā.

Oskars Pumpurs ar dzīvesbiedri Irmu aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē. O.Pumpurs bija  priekšsēdētāja vietnieks Kanberas latviešu biedrības valdes pirmajā sastāvā, dzīvesbiedre - ilggadēja Kanberas Latviešu ev. lut. draudzes ērģelniece un Kanberas latviešu jauktā kora diriģente.

Kopš aiziešanas pensijā 1982.gadā O.Pumpurs turpināja darboties kā vieslektors Canberra College of Applied Education. 1986.gada jūnijā Royal Australian Planning Institute viņam piešķīra Mūža biedra titulu (Life fellow). Kanberas pilsētas plānošanas pārvalde (National Capital Development Commission - NCDC), godinot bijušo Kanberas pilsētas plānotāju Oskaru Pumpuru, nosauca viņa vārdā Pumpurs Crescent vienu no ielām Kanberas jaunajā priekšpilsētā -Teilorā (Taylor).

Mūžībā O.Pumpurs aizgāja 1992.gada 25.augustā, Kanberā (Austrālijā).

Austrālijas Nacionālās bibliotēkas karšu kolekcijā glabājās Oskara Pumpura zīmētās kartes un plāni, kolekcijā ir arī personiskā korespondence, piezīmju grāmatiņas u.c. materiāli.

Fragments no balvenieša Osvalda Turka atmiņu stāstījuma: “... Oskars bija gudrs, mana māsa pie viņa ņēma stundas matemātikā, mamma kaut cik viņam par to arī maksāja. Pabeidza ģimnāziju, aizgāja mācīties uz Rīgu, studēt arhitektūru. Mans brālēns ar viņu dzīvoja Austrālijā, kopā no Vācijas aizbrauca. Tas bija viens godīgs cilvēks, kas zināja ko grib dzīvē sasniegt...”

Informāciju apkopoja R.Akmentiņa, izmantoti Balvu Novada muzeja materiāli.