Reiz bija...

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 02 Decembris 2019

Skaitļošanas mašīnu stacijas ēkas celtniecība 20.gs. 60.gados, pēc nodošanas ekspluatācijā skaitļotāji tika izvietoti ēkas pirmajā stāvā. Šobrīd tā ir Balvu novada Domes ēka.

Reiz bija...
Kādreiz Balvos bija tāda iestāde, kas saucās Balvu rajona Skaitļošanas mašīnu stacija...
1964.gada decembrī izdots Latvijas PSR Centrālās statistikas pārvaldes rīkojums par Balvu Skaitļošanas mašīnu stacijas nodibināšanu. Sākumā bija divas istabiņas Pilsoņu ielā, 12 skaitļojamās mašīnas un 20 darbinieki... Gada laikā tika apgūtas daudzas jaunas skaitļošanas mašīnas, pielietota mehanizēta grāmatvedības un plānošanas materiālu apstrāde 23 Balvu rajona uzņēmumos un organizācijās. 1968.gadā skaitļotāji pārcēlās uz jaunām telpām Revolūcijas ielā (tagad Bērzpils iela).

Gadu gaitā mainījās nosaukumi, Balvu skaitļošanas mašīnu staciju pārdēvēja par Rēzeknes skaitļošanas centra Balvu nodaļu, vēlāk par Valsts statistikas Balvu rajona informācijas un skaitļošanas staciju.
Fragments no Leontīnes Dārziņas atmiņu pieraksta, (2008): “... No 1965.gada strādāju Skaitļošanas stacijā. Sākumā Skaitļošanas stacija atradās pie pienotavas, kreisajā pusē uz stūra, mazajā mājiņā. Kad pārvācāmies uz jauno ēku visi kolhozi deva darbu, bija perfulatori, tabulatori, darba bija daudz, strādājām nenormētu darba laiku, bijām jauni strādājām kad vajadzēja, arī sestdienās un svētdienās. Kolektīvā bija tradīcija reizi ceturksnī rīkot sociālistiskās sacensības starp mašīnu grupām – perfulatori, tabulatori, grāmatvedības mašīnas. Es biju summējamo un skaitļojamo mašīnu grupā. Vērtēja pēc apzinīguma. Vienās no šādām sacensībām saņēmu Goda rakstu „Sociālistiskās sacensības labākais operators”. Strādājot skaitļotājos esmu saņēmusi vairākus Goda rakstus un pateicības. Mums bija aktīva arodbiedrība, braucām ekskursijās, bijām Rīgā uz teātriem, koncertiem, bijām arī Taškentā, Murmanskā. Kolektīvs bija draudzīgs, bijām jauni, entuziasma pilni, arī strādājām stundas neskaitot...”

Izmantoti Balvu Novada muzeja krājuma materiāli.
Sagatavoja vecākā speciāliste - vēsturniece R.Akmentiņa.

Skats uz Bērzpils ielu 20.gs. 90.gadu beigās.