"Es krāju naudu, Tu krāj zināšanas”

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 12 Augusts 2022

Novadniekam, zinātniekam Vasīlijam Kuzminam  - 100Vasīlijs Kuzmins

Pirms 100 gadiem 1922.gada 15.augustā (tagad Šķilbēnu pagastā „Čalkovā”) dzimis agronoms, lauksaimniecības zinātņu doktors Vasilijs Kuzmins. Ar zinātnisko darbu sācis nodarboties būdams Baltinavas padomju saimniecības galvenais agronoms, vēlāk padomju saimniecības „Balvi” direktors. Viņa vadībā izmēģināti dažādi kultūraugu mēslošanas, kopšanas paņēmieni, pētīta kartupeļu šķirņu piemērotība Balvu rajona apstākļiem. Izdotas brošūras „Kartupeļi – neapgūta kultūra”(1993), „Kā saprast zemes valodu” (1988), publicējies preses izdevumos, vairāk kā 100 zinātnisko publikāciju autors.
Dzīvoja Kubulos. Vienmēr aktīvi atbalstīja Latvijas Agronomu biedrības Balvu nodaļas rīkotos pasākumus, piedalījās Latgales novada agronomu sanāksmēs.
Dziedāja Kubulu korī, korī “Austrums, Balvu luterāņu draudzes korī.
Miris 2012.gada 11.martā, apglabāts Balvu pilsētas kapos.


(krājumā atmiņu pieraksts “Mana Jerikas roze” 89 l )
“ ... Šķilbēnu pagasta “Čalkovas”ciemā Vladimira Kuzmina ģimene bija izteikti puiciska. Viņu aprūpēja vienīgā sieviete, mana mamma Natālija. Pirmā pasaules kara laikā tēvu paņēma krievu armijā, māte šajā laikā iemācījās vīriešu darbus. Īsti mazu un sīku es sevi atceros Lielā Vasilija dienā augusta vidū. Tad māte saposās pati, saposa mani un abi kopā devamies uz pareizticīgo baznīcu Šķilbēnos. Man bija dots šī svētā vārds. ... Jau lielāku atmiņās sevi redzu pusdienlaika gājienos uz Čilipīnes dzirnavdīķi. ... Kalni pie Rekovas toreiz šķita augsti un bija piemēroti ziemas slēpošanas priekiem. ... Ģimenē kopā ar tēvu bijam seši puisieši. Tāpēc darbi nedalījās sieviešu un vīriešu darbos. ... No mazām dienām visi brāļi mācīja vērpt, šķeterēt dziju, lāpīt zeķes un apģērbu, piešūt pogas, aust. Tālie skolas gadi nebija nedz gludi, nedz viegli. Tuvumā bija Nikolajevskas un Krutovas krievu pamatskolas, kurās es un mani brāļi arī mācījāmies. Kad es uz mājām atnesu pamatskolas beigšanas liecību, tēvs pateica tikai dažus vārdus: “Divus ģimnāzistus es uzturēt nespēšu. Tev, Vasilij, jāmācās par zemnieku. Tev saimniecību nopirkšu. Es krāju naudu, Tu krāj zināšanas”. Sapratu ka tēvs nolēmis mani skolot Šķilbēnu 2.gadīgajā lauksaimniecības skolā, kurā bija mācības latviešu valodā, bet vispirms bija jābeidz Rekovas 6.klasīgā latviešu pamatskola, bet latviešu valodu es nepratu. Uz Ziemassvētku brīvlaiku atnesu liecību... ar astoņiem divniekiem. Otrajā mācību gadā sāku saprast latviešu valodu. ... Lauksaimniecības skolu beidzu ar labām sekmēm un pilnībā apguvis latviešu valodu. ..."

Foto (V.Kuzmins 1975.gadā pēc pirmās disertācijas aizstāvēšanas) no No Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes materiāliem.